Marianna Molnárová

Produktová manážérka
Je úspešnou absolventkou Fakulty managementu Univerzity Komenského, v odbore ekonómia a manažment s bližším zameraním na strategický manažment a podnikanie. Počas päťročného štúdia na univerzite získala množstvo zaujímavých poznatkov z oblasti strategického a projektového riadenia podniku, marketingu, financií a súvisiacich tém. Momentálne pracuje v spoločnosti Harmony Academy na pozícii produktovej manažérky, na ktorej sa zaoberá najmä marketingom spoločnosti. Okrem plnenia svojej práce si v Harmony rozvíja rôzne zručnosti, ako je tímová práca, komunikačné schopnosti, riešenie problémov a preberanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Verí v seba a v to, že získané vedomosti a skúsenosti bude môcť využiť a rozvíjať vo svojom budúcom profesionálnom aj osobnom živote.

Všetky kurzy od

Marianna Molnárová

Učiteľ ešte nie je zaradený do kurzu.

Moderné riešenia pre moderné organizácie