Monika Hatalová

Lektorka, redaktorka blogu
Vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a literatúra na Fakulte humanitných vied /aktuálne Pedagogická fakulta/ UMB v B. Bystrici. Pracovala na oddelení marketingu a internej komunikácie v trnavskej automobilovej spoločnosti i v jazykovej škole ako lektorka francúzskeho jazyka. S rodinou sa presťahovala na rodnú Oravu, kde vyučuje slovenčinu a francúzštinu na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Toho času je na rodičovskej dovolenke. K jej záľubám patrí bezpochyby práca s mladými ľuďmi, dokáže ich viesť štúdiom s radosťou a uznaním.

Všetky kurzy od

Monika Hatalová

Učiteľ ešte nie je zaradený do kurzu.

Moderné riešenia pre moderné organizácie