Janka Chynoradská

HARMONY včera, dnes a zajtra

Vážení priatelia,

rok 2014 bol pre HARMONY výnimočným v mnohých ohľadoch. Bolo to 52 týždňov plných udalostí, ktoré nám priniesli množstvo zážitkov, radosti, úskalí ale najmä posilneného odhodlania poskytovať vám služby tej najvyššej kvality. Každá z nich do väčšej či menšej miery ovplyvnili naše ďalšie smerovanie. Preto by som rada spomenula niekoľko kľúčových momentov, ktoré nás počas uplynulého roka sprevádzali.

Cielené projektové riadenie HARMONY ukotvené v medzinárodnom rozvojovom koncepte Learn & Lead od roku 2010 dozrelo do štádia kľúčovej premeny.  Ako prvá jazyková škola v Európe sa v lete 2014 HARMONY prerozdelila na tréningovú akadémiu vo vzdelávaní dospelých, ktorá pôsobí pod značkou HARMONY ACADEMY a jazykovú školu HARMONY SCHOOL, ktorá naďalej poskytuje jazykové služby tej najvyššej kvality pre deti, juniorov a dospelých. 

Vďaka širokému záberu našej programovej ponuky sme mali to potešenie poskytovať služby tak našim verným klientom z radov spoločností, škôl ako aj jednotlivcov. 

Veľké úsilie sme vynaložili do rozvoja nášho medzinárodného projektu Learn & Lead for parents, ktorý má potenciál v budúcnosti tvoriť dôležitú linku pri formovaní rodiny a rodinných vzťahov. V rámci tohto konceptu sme úspešne odštartovali mobilizačné stretnutia – Family Fóra, prostredníctvom ktorých pracujeme na tomto výnimočnom projekte spolu s našimi partnerskými organizáciami z Francúzska a Českej republiky.

Z pohľadu rozvoja interného prostredia HARMONY je dôležité spomenúť, že sa nám podarilo získať v poradí už tretí medzinárodný projekt pod názvom „BeLLL“ (be life-long learning) vďaka programu ERASMUS+ a národnej agentúre SAAIC.

Rok 2014 bol však okrem rozvoja našej HARMONY aj rokom rozvoja nových vzťahov, kontaktov a priateľstiev, pretože sme do nášho tímu prijali nových lektorov a upevnili vzťahy s pôvodnými HARMONY lektormi, ktorí sa etablovali na pozíciách odborných supervízorov a metodikov. Dnes preto môžem s istotou povedať, že sme uplynulý rok využili naplno a podarilo sa nám uskutočniť a naštartovať hodnotné veci, ktoré nás budú ovplyvňovať aj počas nasledujúceho obdobia.

 Pred nami je ďalší rok plný výziev, v ktorom budeme krok za krokom pokračovať v nastavenom trende celoživotného učenia sa.  Začiatkom roka 2015 prechádzame na nový systém riadenia prevádzky našej činnosti. Tá sa po novom opiera o originálne softvérové riešenie pre riadenie prevádzky inovatívnych jazykových škôl e-CiLL. Prechodom na tento systém završujeme ďalšiu dôležitú časť nášho vývoja.  

Rok 2015 bude i rokom cestovania, tak po Slovensku za účelom akvizície nových klientov pre programy HARMONY ACADEMY ako aj do zahraničia, a to v súvislosti s oboma aktuálnymi projektmi: Learn & Lead for Parents a BeLLL.  Vďaka nim vycestuje 20 lektorov a riadiacich pracovníkov HARMONY na zahraničné stáže do Českej republiky, Francúzska a Anglicka za účelom sfinalizovania programu „Parent as a Leader“ ako aj „Kariérnej cesty rozvoja lektora Learn & Lead“. Oba tieto medzinárodné výstupy budú následne prezentované na domácich a zahraničných konferenciách ako rozvojové alternatívy pre ďalší rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov  v jazykových školách. Oba projekty dokumentujú náš dôraz na rozvoj inovatívnych programov vo vzdelávaní dospelých, najmä učiteľov, lektorov a vedúcich pracovníkov v školách, ktoré tvoria podstatu našej dlhodobej stratégie Learn & Lead. Tá prispieva k zvyšovaniu kapacity jazykových škôl, obzvlášť v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, vedenia ako i kvality poskytovaných služieb.

Rok 2015 bude i naďalej patriť našim detským a juniorským talentom, pre ktorých máme v ponuke tak programy na Slovensku ako aj v zahraničí. Programová ponuka pre tieto dve kľúčové cieľové skupiny bude od septembra obohatená o viacero prvkov, ktoré vám budeme postupne komunikovať v priebehu nadchádzajúcich mesiacov.

Milí priaznivci HARMONY, rada by som sa Vám aj touto cestou poďakovala za vašu priazeň a podporu, ktorú ste nám prejavovali nielen počas minulého roka, ale počas celej, dnes už 14 ročnej existencie HARMONY. Práve vy ste našou inšpiráciou, ktorá nás nabáda k neustálemu rozvoju a zlepšovaniu sa.

Do nového roku 2015 vám prajem veľa zdravia, šťastia a radosti. Prajem Vám, aby ste dokázali zrealizovať vaše sny a túžby s odhodlaním a odvahou. Bude nám cťou a potešením byť vašou súčasťou i v roku 2015. 

S prianím pekných dní

Jana Chynoradská, riaditeľka a lektorka