DSC_0330

Venujme ľuďom viacej pozornosti v roku 2017!

Drahí priatelia,

skúsme sa spolu zamyslieť nad tým, čomu každý deň venujeme pozornosť. Len tak sa skúsme na chvíľu pozastaviť a pozorovať svoje okolie. Len tak sa skúsme utíšiť a počúvať OČAMI ľudí, ktorí k nám prehovárajú. Len tak sa spolu pokúsme urobiť svet o kúsok krajší.

Že ako? Krok za krokom, deň po dni, rozhovor po rozhovore. S priateľmi, partnermi, deťmi či rodičmi, s ľuďmi, na ktorých nám prirodzene záleží. Nezabúdajme pri tom i na tých, voči ktorým sme zodpovední v našej práci či v spoločnosti – členovia našich tímov či ľudia z vedenia spoločnosti/ školy. Usmejme sa na ľudí v nákupných centrách, ktorí nás pekne pozdravia za pokladňou. Rozdávajme úsmev a pozornosť ľuďom viac.

A prečo? Lebo život je dar a vzácnosť, ktorej hodnotu si zvyčajne uvedomíme až vtedy, keď zažijeme obdobie skúšok/sklamaní/zlyhaní. Mám 43 rokov a viem ako chcem prežiť svoj život. Nie každý deň sa mi darí, tak ako chcem, takže sa stále učím AKO svoju túžbu a predstavu o živote vsádzať do každodennej rutiny vo svojej rodine, škole, v triede, u zákazníka a celkovo všade, kde pôsobím. Vedie ma láska, trpezlivosť, pochopenie, vôľa a ochota učiť sa novému, a v neposlednej rade viera v ľudské dobro.

Dnes viem, že svoj život sa učím žiť vedome pre pocit radosti, ktorý je prítomný vždy vtedy, keď dokážem prepojiť svoju túžbu s realizáciou. Verím, že našou ponukou služieb oživenou o programy Learn&Lead pre učiteľov, školy a firmy  v roku 2017 vám budeme vedieť byť prospešní.

Prajem Vám všetkým veľa dôvodov na radosť v roku 2017!

S úctou,

Jana Chynoradská