1461000_619701041421402_1907421973_n

Vianoce sú tu opäť!

Je to až neuveriteľné, ale 1.septembra 2016 sme otvorili 17.školský rok v histórii našej školy. Harmony ako 17-ročná „tínedžerka“ dnes dáva jasne svojimi názormi najavo svoju výnimočnosť.

Do vienka jej „dobré víly“ vsadili húževnatosť, cieľavedomosť, priateľskosť, profesionalitu a v neposlednom rade túžbu po odhaľovaní nového. A práve túžba po odhaľovaní neznámeho je vo vzdelávaní výsostne potrebná. Ak má človek dôvod a vôľu učiť sa nové veci, tak potom má jeho život zmysel a každý deň, kedy sa naučí niečo nové, mu prináša potrebný pocit uspokojenia.

Vianoce sú časom spomienok, časom, kedy sa viac ako kedykoľvek počas roka zamýšľame nad životmi iných ľudí, nad ich radosťami a starosťami a do vlastných domovov prinášame pokoj, dobrú náladu a neopakovateľné okamihy vzájomného porozumenia a lásky. Akoby sa v nás otvárala vždy nová vlna záujmu o niečo viac, o niečo, čo má v živote naozaj zmysel.

Pre mňa osobne sa Vianoce vždy spájajú s „malou rekapituláciou“ všetkého, čo mi daný rok priniesol a čím sa mi podarilo prispieť k tomu, aby bol život v mojej rodine, škole a spoločnosti navôkol krajší, lepší a hodnotnejší. Dnes možno viac ako kedykoľvek pred tým si uvedomujem potrebu šíriť medzi ľudí porozumenie, lásku, vzájomnú úctu a rešpekt.

Rok 2016 bol pre mňa osobne ako aj všetkých lektorov a ostatných pracovníkov Harmony Academy prelomový. Ukončili sme v ňom jednu dôležitú etapu vo vývoji našej organizácie a svojim príbehom sa nám podarilo inšpirovať ďalších učiteľov, lektorov a manažérov v jazykovom vzdelávaní doma i v zahraničí. Podarilo sa nám spojiť nadšencov v snahe o „obrodu“ povolania učiteľa/lektora cudzích jazykov a dnes stojíme pri zrode nového smeru v jazykovom vzdelávaní.

Rok 2016 ma utvrdil v presvedčení, že ak človek cíti potrebu prispievať a tvoriť, je oprávnený konať. Na to, aby však bola jeho snaha zavŕšená úspechom, potrebuje vedieť, že to, čo tvorí, je prijímané, žiadané a hodnotné. Potrebuje komunikovať a spolupracovať. Potrebuje prehodnocovať svoje uzávery, zistenia a uisťovať sa, že cesta, po ktorej kráča je bezpečná a prináša mu radosť a úžitok. Svojim životom totiž dáva vzor pre svoje deti a okolie. Človek 21.storočia vie, že sa narodil preto, aby žil, miloval, učil sa a zanechal po sebe odkaz pre ďalšie generácie.

Svet vôkol nás je krásny keď ho vieme žiť, tak sa učme a tvorme si ho navzájom. Nech nám všetkým prinesú vianočné sviatky veľa pokoja, radosti a vzájomného porozumenia.

S úctou,

Jana Chynoradská