make-employees-happy-850x476

Vzdelávanie pre (s)pokojný život

HARMONY jazyková škola vznikla v septembri 2000 a práve v týchto dňoch oslavuje svoje 18.narodeniny. Za roky svojho pôsobenia odučila viac ako 233 000 hodín, vyškolila viac ako 15 000 ľudí, ponúkla prácu viac ako 300 lektorom cudzích jazykov. Čísla, za ktorými sú ukryté príbehy, skúsenosti, nové poznania.

Dnes je ponuka služieb tejto jazykovej školy bohatá na témy, ktoré môžete za pomoci rozvoja svojho cudzieho jazyka rásť a napredovať. V ponuke sú preto okrem klasických jazykových kurzov i špecializované kurzy. Tie sa tešia veľkému záujmu zo strany zákazníkov a odrážajú aktuálnu potrebu dospelého človeka našej doby. Sú tu pre tých, ktorí si hľadajú prácu, ktorí si chcú udržať svoju pracovnú pozíciu či dosiahnuť v zamestnaní kariérny posun. Sú tu pre ľudí, ktorí nemajú strach pohnúť sa ďalej.

Špecializované kurzy sú kurzy vytvorené na mieru pre špecifickú skupinu ľudí. Lektori vyučujúci tieto kurzy disponujú so širokými a bohatými skúsenosťami v danej oblasti ako aj výučbe samotných jazykov.

Cieľom týchto hodín je rozšírenie si vedomostí o špecializovanú tému v danej odbornej oblasti, ako aj praktický nácvik mäkkých zručností pre aktívne používania tejto témy v cudzom jazyku“ ujasňuje Jana Chynoradská.

V spoločnostiach takéto vzdelávanie ponúkame už od roku 2012 a tak som zvedavá, ako našu ponuku špecializovaných kurzov prijme verejnosť v Trnave. Osobne sa teším na každého, kto má záujem pridať sa do týchto mikrokurzov a spestriť si tak štúdium nielen cudzieho jazyka, ale práve prostredníctvom angličtiny má záujem ďalej osobnostne a odborne rásť,“ dodáva Jana Chynoradská, ktorá je zároveň i lektorkou týchto kurzov.

V našej ponuke nájdete špecializované kurzy zamerané na rozvoj efektívneho učenia sa cudzích jazykov, kurzy rozvíjajúce mäkké zručnosti dospelého, či kurzy pre oblasť automobilového priemyslu.

Dnešná doba si vyžaduje našu neustálu pozornosť a tenkto sa prestane ďalej vzdelávať, je na začiatku svojho pádu. Je nevyhnutné, aby sme sa ďalej rozvíjali a učili o tom, ako funguje komunikácia medzi ľuďmi, čo spôsobuje nedorozumenie, či ako sa môžete s ľahkosťou a odvahou pustiť do napĺňania si svojich životných snov a túžob vo vašom zamestnaní a v rodine.

Aktuálny prehľad špecializovaných kurzov:

         úroveň B1, štvrtok 15.11.2018 od 17:00 – 18:30

          cena: 29€

         úroveň A2.2+, štvrtok 15.11.2018 od 18:30-20:00

         cena: 29€

         úroveň B1+, streda 14.11.2018 od 13:00-16:30

        cena: 59€

        úroveň A2.2+, utorok 20.11.2018 od 13:00-16:30

        cena: 59€

        úroveň B1- 2, začiatok 13.11.2018 od 17:00 – 18:30,  20 hodín,

        cena: 360€

Registrovať sa môžete online cez našu webovú stránku alebo osobne na Halenárskej 7 v Trnave v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09,00 do 15,00 hod. Viac informácií vám radi poskytneme na našich kontaktných telefónnych číslach 033 551 66 440907 786 197 a e-mailom na info@harmony.sk.

Tešíme sa na vás!

HARMONY ACADEMY