andrea kutna

Welcome back, Andrea!

Andrea Kútna je staro-nová lektorka, ktorá sa k nám do Harmony vracia po ôsmich rokoch. Po dlhšej prestávke vyplnenej najmä materskými povinnosťami si opäť zopakuje aké je to byť v role pedagóga a učiť angličtinu. Ako sama spomína, za 8 rokov si podobne ako aj Harmony prešla dlhú cestu plnú veľkých zmien, aj krásnych okamihov.  Okrem výučby skupinových, individuálnych a firemných kurzov angličtiny si Andrea v novom školskom roku vyskúša aj pozíciu supervízora, čo berie ako veľkú výzvu a novú skúsenosť.

1. Vitajte späť, Andrea. Do Harmony neprichádzate ako úplne nový lektor. Kedy a ako dlho ste u nás učili?

V Harmony som začala pôsobiť už počas mojich vysokoškolských štúdií v roku 2000. Medzitým som istý čas strávila v Anglicku, ale oficiálne som učila do roku 2008 kým sa mi narodilo prvé dieťa.

2. Aké máte skúsenosti s učením jazyka?

Celkom bohaté, myslím.  Predovšetkým som sa orientovala na kurzy pre dospelých, či už to boli individuálne kurzy, skupinové alebo kurzy vo firmách. Vždy ma napĺňala osobitá atmosféra každej hodiny, výzvy, ktoré so sebou výučba prinášala napríklad vo forme špecifických požiadaviek jednotlivých študentov a tým aj možnosť a potreba môjho nepretržitého rastu a zdokonaľovania sa. Hodnotnou skúsenosťou boli pre mňa prípravné kurzy na cambridgeské jazykové skúšky FCE a CAE, ktoré som viedla a učila po mojom dosiahnutí úrovne Proficiency a ktoré následne študenti absolvovali s vysokou úspešnosťou, čo bolo pre mňa ako ich lektorku odmenou a najvyšším zadosťučinením.

3. Prečo ste sa rozhodli venovať práve vzdelávaniu?

Vzdelávanie máme v rodine. Moji starí rodičia zasvätili svoj život školstvu a milovali toto poslanie, svojich žiakov a všetko, čo bolo s učením spojené. Neustále sa vzdelávali a ukázali nám, svojim vnúčatám, aké napĺňajúce, hodnotné a krásne môže ich povolanie byť. Narodiť sa, vyrastať alebo žiť v blízkosti tak vzdelaných, inšpiratívnych ľudí na vás musí zanechať nejakú stopu, či už v podobe lásky k literatúre, v podobe potreby neustáleho napredovania a osobnostného rastu a tiež v túžbe pokúsiť sa podobne inšpirovať, vzdelávať a posúvať iných ľudí. 

4. Po mnohých pedagogických skúsenostiach ste sa rozhodli dať si v tejto oblasti prestávku. Čo vás priviedlo naspäť do Harmony?

Ako som už spomenula, z Harmony som odišla na materskú dovolenku v roku 2008 a nejakú dobu som sa venovala hlavne rodičovským povinnostiam, ale vyskúšala som si aj iné pracovné príležitosti a kariérne možnosti.  Za tých 8 rokov som prešla  dlhú cestu plnú veľkých zmien, krásnych okamihov ako i turbulencií a veľmi podobnú cestu za tú dobu prekonala i škola Harmony.  Práve táto podobná skúsenosť nás opäť spája na novej štartovacej čiare, ku ktorej neodmysliteľne patria moje spomienky na skvelé roky strávené ako lektorka v tíme Harmony.

5. Koho budete učiť?

Vraciam sa opäť k vyučovaniu anglického jazyka v kurzoch pre dospelých, či už individuálnych, skupinových alebo vo firmách. Zároveň si vyskúšam pre mňa novú pozíciu Lídra/Supervízora, ktorá bude tiež určite zaujímavou skúsenosťou.

6. Ako vnímate Learn&Lead program pre učiteľov, ktorý ste ako lektorka povinná absolvovať? V čom vidíte najväčšie plusy a mínusy programu?

Tento program vnímam ako riešenie otázky možnosti celoživotného systematického vzdelávania lektorov a pracovníkov školy ako aj funkčný model riadenia jazykovej školy.  Tréningový program pre lektorov obsahuje tri kurzy, z ktorého som zatiaľ absolvovala prvý pod názvom Learner-centred approach. Tento vysoko odborný a profesionálny kurz pod vedením doc. PhDr. Gabriely Lojovej, PhD. spojil všetky moje doterajšie skúsenosti a poznatky ohľadom výučby zameranej na potreby každého jednotlivca s najnovšími trendami a teóriami vo vzdelaní. Zároveň sa už teším na ďalšie kurzy a školenia, ktoré len systematicky dotvoria mozaiku môjho ďalšieho vzdelávania.

7. Aký je váš názor na vzdelávanie učiteľov? Je podľa vás nevyhnutné?

Určite je a veľmi.  Učitelia, ktorí berú svoje zamestnanie ako poslanie, sa z vlastnej iniciatívy túžia ďalej dynamicky rozvíjať, neustrnúť v jednom bode, byť vždy o krok vpred, inovatívni, motivujúci, strhujúci pre svojich študentov.  Technológie, trendy, myšlienky tak rýchlo napredujú a učiteľ musí s týmto vývojom držať krok. Tým, že som bola teraz sama niekoľko rokov mimo akademický svet, pociťujem potrebu dobehnúť zameškané a premostiť  medzery, ktoré museli zákonite vzniknúť. Verím, že vďaka intenzívnemu programu Learn&Lead to zvládnem a poskytnem študentom  kvalitatívne hodnotné, nápadité, zaujímavé a efektívne hodiny, na ktoré sa budú radi vracať.

8. Ponúka Harmony dostatočný priestor na rozvoj osobnosti lektora?

Práve škola Harmony sa mi vždy spájala s veľkým záujmom vedenia o každého svojho  lektora a jeho osobné i profesionálne napredovanie.  Určite to nie je typ školy, ktorá len zadeľuje robotu a ďalej sa o svojich učiteľov nestará. Lektori tu majú rôzne možnosti, ktoré zahŕňajú celú škálu tréningov, školení, vzdelávacích pobytov a konzultácií v ktorejkoľvek fáze svojho kariérneho rastu.

9. V čom je podľa vás Harmony iná ako ostatné jazykové školy?

Harmony je škola s dlhodobou tradíciou a už tá sama o sebe dáva každej inštitúcii punc výnimočnosti a osobitosti.  Prekonala mnohé prekážky, ktoré ju posilnili a našla vlastnú stabilnú cestu, ktorou sa chce uberať.  Ideológia, ktorú škola dnes stelesňuje, nie je výsledkom unáhlených rozhodnutí, ale dlhoročného profesionálneho hľadania, výskumu, testovania nových myšlienok a nachádzania najoptimálnejších postupov pre napredovanie a rast našich  študentov ako aj ich lektorov. Jadro však ostáva stále nezmenené:  učiteľ/lektor je tu i naďalej ten povzbudzujúci, motivujúci, vysoko profesionálny no stále hlboko ľudský študentov sprievodca po čarovnej krajine vzdelávania sa v cudzích jazykoch.

10. Máte na záver nejaké želanie pre študentov do nového akademického roka?

Študentom Harmony želám, aby pociťovali celoživotnú túžbu po vzdelaní a osobnom raste a aby na tejto ceste stretávali len učiteľov, ktorí ich túžbu neuhasia, ale práve naopak, budú ich inšpiráciou, povzbudením, koučom a blízkym človekom.