Janka Chynoradská

Záleží nám na vás!

Vážení kolegovia – pedagógovia, učitelia a lektori,

dovoľte mi, aby som Vám touto cestou dala do povedomia ponuku programov pre učiteľov, lektorovvedúcich pracovníkov škôl. Svojou účasťou na ktoromkoľvek z programov v našej ponuke máte šancu vyhrať miesto v akreditovanom programe pre angličtinárov „Prístup zameraný na žiaka vo vyučovaní cudzích jazykov“ už toto leto u nás v Trnave!

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy, ktorá vznikla na zelenej lúke v roku 2000, v etablovanú a profesionálnu učiacu sa vzdelávaciu inštitúciu HARMONY ACADEMY. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prinášame inovatívne učebné postupy. Naším cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity jednotlivcov a organizácií.

Výsledkom našej dlhoročnej a odbornej práce je fakt, že sme od roku 2012 akreditovaní Ministerstvom školstva Slovenskej republiky na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre angličtinárov.

Garantkou a zároveň i „krstnou mamou“ našich programov pre učiteľov je Doc. Gabriela Lojová, PhD., ktorú mnohí z vás určite dobre poznáte. Od samého začiatku Harmony stojí po našom boku a vďaka jej ľudskému prístupu sa jej podarilo otvoriť už mnohé srdcia učiteľov na Slovensku. Komunikatívny prístup zameraný na potreby jednotlivca tak nachádza u nás v Harmony priestor nielen v triedach, kde je absolútnou samozrejmosťou, ale je zároveň súčasťou otvoreného dialógu medzi lektormi a vedením Harmony. Ak má učiteľ v centre pozornosti svojho žiaka, tak potom je to vedenie školy, ktoré má mať v centre pozornosti svojich učiteľov.

Na tomto základe, aplikáciou prístupu zameraného na potreby učiteľa, od 2010 iniciujeme a koordinujeme medzinárodné projektové partnerstvá Learn & Lead, čím prispievame k zvyšovaniu kapacity jazykových škôl, obzvlášť v oblasti strategického rozvoja, organizačného riadenia, vedenia ako i kvality poskytovaných služieb. Learn & Lead podporuje ďalšie vzdelávanie a kariérny rast učiteľov, lektorov a vedúcich pracovníkov vo vzdelávaní, čím umožňujeme rozširovanie odbornej palety poskytovaných služieb pre svojich zákazníkov.

Od svojho vzniku kráčame cestou inovácií, a preto by sme vám ju radi ponúkli ako inšpiráciu pre vaše ďalšie napredovanie. Pretože práve rozvoj medziľudských vzťahov a tvorivosti, ktorá sa rodí v prostredí dôvery a slobody spolu s jasným projektovým zameraním vašej organizácie, je tá správna cesta pre školy do budúcnosti.

Verím, že vás naša programová štruktúra osloví, a z našej ponuky programov si vyberiete ten pravý, ktorý vám pomôže naplniť vytýčené ciele. V prípade akýchkoľvek otázok som vám plne k dispozícii na jana@harmony.sk .

S úctou,

Jana Chynoradská, riaditeľka a lektorka