1

Aktuálne zápisy do kurzov

Práve v tomto období prebieha zápis na 17.letnú školu pre deti a skupinové kurzy angličtiny pre dospelých. Prihláste sa so zľavami!

Doprajte svojim deťom ANGLICKÝ zážitok. Keď sa skĺbi učenie sa cudzieho jazyka s hrou, zábavou a výletmi do prírody, tak tejto ponuke odolá len málokto. HARMONY ACADEMY organizuje aj toto leto v poradí už svoju 17.letnú školu pre deti, a tak neváhajte a svoje ratolesti si prihláste už dnes!

Intenzívny jazykový kurz začína už v doobedňajších hodinách, kde našu  pozornosť sústreďujeme na  rozvíjanie ,,najsilnejšej“ detskej vlastnosti, ktorou je tvorivosť. Učiť sa zábavným spôsobom formou hry  pomáha deťom udržiavať pozornosť, čím sa rýchlejšie zdokonaľujú v rozprávaní, počúvaní, čítaní, aj písaní. Rozvíjaním spomínaných zručností sa upevňuje slovná zásoba a gramatická štruktúra jazyka. Avšak netreba zabúdať ani na fakt, že deti neustálou komunikáciou pasívne nasávajú informácie, ktoré neskôr zužitkujú vo výslovnosti a plynulom ústnom prejave.  

Aktívnym vzdelávaním si svoje  jazykové zručnosti osvoja aj prostredníctvom ďalších zaujímavých aktivít, akými sú poobedné tímové hry, dráma, šport, tvorivé dielne, výtvarné a ručné práce alebo hľadanie pokladov. Pre každého nováčika aj nadšeného študenta máme ako odmenu za  usilovné učenie bonus v podobe  celodenného výletu. Pripravené budú aj rôznorodé súťaže a hry v  anglickom jazyku, vďaka ktorým si deti vybudujú sebavedomie nielen v rodnom jazyku, ale aj v cudzojazyčnej komunikácii.

Ako prebieha  letná škola HARMONY?

Deti počas dňa pracujú rozdelení v skupinách podľa veku a jazykových zručností (6-8 roční, 9-10 roční a 11-12 roční). Veľkosť skupiny je od 6 do 10 členov. Rýchle a efektívne zdokonaľovanie spočíva nielen v bohatom programe aktivít, ale aj v 5 dňovom intenzívnom učení,  ktorý je realizovaný v najvyššej možnej kvalite v termíne od 17 do 21.júla 2017 na Kapitulskej ulici č.26 v centre Trnavy.

Od 8:00 hod do 16:30 hod budú deti začlenené do moderného procesu vzdelávania, kde sa po dopoludňajších hodinách cudzieho jazyka môžu tešiť na oddychové čítanie a poobedné tvorivé a športové aktivity. V základnej cene 160 Eur je okrem celodenného vzdelávacieho programu zahrnuté  aj občerstvenie (desiata, obed v reštaurácii FORHAUS a olovrant) a učebné materiály. Letná škola HARMONY 2017 je v ponuke aj v skrátenej verzii v čase od 8.00 hod do 15:00 hod. (bez olovrantu a v cene 135 Eur). Po absolvovaní kurzu získajú deti osvedčenie o absolvovaní, fotku z kurzu a hlavne jedinečný a nezabudnuteľný zážitok.

Prehľad zliav v predzápise (do 31.mája 2017):

  1. Dieťa                           – 10%
  2. Prvý súrodenec           – 30%
  3. Druhý súrodenec        – 50%

Čo môže byť lepšie ako keď sa deti učia angličtinu zábavne a ľahkým spôsobom, cez tvorivé a vzrušujúce aktivity. Plných 5 dní venovaných činnostiam, cez ktoré nasajú angličtinu hrami, piesňami, športovými či umeleckými činnosťami. Zároveň si u nás posilnia sebavedomie, nájdu nových kamarátov a užijú si prirodzenú anglickú komunikáciu“, odkazuje všetkým záujemcom o  letnú školu Harmony 2017 lektorka Claire Vepy Page.

Predzápis so zľavami pre súrodencov prebieha od 20.apríla do 31.mája 2017. Registrovať svoje dieťa môžete priamo na našej webovej stránke, telefonicky na 033 551 66 44 či na 0907 786 197, prípadne osobne v sídle Harmony Academy na Kapitulskej ulici č.26 v Trnave v dňoch pondelok až piatok v čase od 08:00 do 17:00 hod.

Popri zápise na letnú školu nám prebieha i zápis na skupinové kurzy angličtiny pre dospelých. Naša špeciálna ponuka so zľavneným školným pre dospelých platí do konca apríla 2017, kedy sa môžete na naše skupinové kurzy pre dospelých zapísať s 5% zľavou. Neváhajte a prihláste sa už dnes!

Zaregistrovať sa môžete priamo u nás na recepcii na Kapitulskej 26, Trnava počas pracovných dní v čase 10:00 – 17:00. Rovnako nás môžete kontaktovať telefonicky na číslach 033 551 66 44 a 0907 786 197 alebo emailom na adresách: marketing@harmony.sk a info@harmony.sk.

 

Tešíme sa na Vás,

Vaša Harmony

 

Tešíme sa na vás a vaše deti!