CW-Banner

Zápis na kurzy pre učiteľov!

Milí učitelia a lektori cudzích jazykov POZOR! August 2019 bude skutočne bohatý a pestrý! Máme pre vás pripravené až 3 kurzy v rámci certifikácie Learn & Lead a 1 akreditovaný kurz Prístup zameraný na potreby žiaka vo vyučovaní cudzích jazykov.  Teraz aj so skvelou AKCIOU!

AKCIA! Do 31. júla 2019   1 + 1 účastník ZDARMA!  

Nezmeškajte túto jedinečnú ponuku!

V rámci ďalšieho vzdelávania pre učiteľov základných, stredných a jazykových škôl máme v augustovej ponuke nasledovný akreditovaný kurz:  

Prístup zameraný na potreby žiaka vo vyučovaní cudzích jazykov 

(14 kreditov)

Cieľom tohto programu  je udržanie si  profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu vyučovania cudzích jazykov s hlavným dôrazom na rozvíjanie ich pedagogicko-psychologického myslenia. Na tomto základe rozvíjať kreativitu a empatiu učiteľov, ako aj ich zručnosti čo najefektívnejšie rozvíjať komunikačné zručnosti študentov.

Absolvent vzdelávacieho programu má profesijné kompetencie rozšírené o nové aktuálne vedomosti z oblasti psychodidaktiky, neurodidaktiky a humanizácie vyučovania cudzích jazykov prostredníctvom prístupu zameraného na žiaka, ktoré aplikuje pri rozvíjaní cudzojazyčnej komunikačnej kompetencie v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

Rozsah vzdelávacieho programu:

Rozsah  kontinuálneho vzdelávania je spolu 60 hodín (40 hodín prezenčne20 hodín dištančne). Maximálna doba trvania daného typu kontinuálneho vzdelávania je 10 mesiacov.

Odborný garant:  Prof. Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Termín: 26. – 30. august 2019 (5 dní)

 Miesto: Halenárska 7, Trnava

 REGISTRÁCIA:http://learnandlead.eu/events/student-focused-approach-to-teaching-foreign-languages/

Certifikácia lektorov cudzích jazykov Learn & Lead

Cieľom certifikácie lektorov CJ Learn & Lead je rozvoj ich profesionálnych kompetencií pre vzdelávanie dospelých v rôznych odvetviach priemyslu, a pomáhať tak účastníkom tematicky zameraných jazykových kurzov dosahovať lepšie a rýchlejšie výsledky zo štúdia.

 Augustová ponuka Learn & Lead pozostáva z nasledovných kurzov:

Prístup zameraný na potreby jednotlivca

Tento kurz je základným kurzom programu Learn & Lead pre lektorov a učiteľov. Je zameraný na rozvoj pedagogického a psychologického myslenia zakotveného v zásadách prístupu orientovaného na potreby jednotlivca.

Termín: 26. – 30. august 2019 (5 dní)

 Miesto: Halenárska 7, Trnava

 REGISTRÁCIAhttp://learnandlead.eu/events/the-learner-centred-approach/ 

Základy komunikácie

Hlavným cieľom tohto programu je, aby si učitelia a manažéri škôl uvedomovali svoje individuálne úlohy a zodpovednosti a zároveň im pomáhali vytvárať motivujúce, efektívne vzdelávacie prostredie, v ktorom sa všetci zameriavajú na spoločné ciele. Zlepšite a posilnite svoje komunikačné a prezentačné zručnosti! Efektívna komunikácia v akomkoľvek odbore je základom každej úspešnej organizácie.

Termín: 19. – 21. augusta (2,5 dňa)

 Miesto: Halenárska 7, Trnava

 REGISTRÁCIA: http://learnandlead.eu/…/the-essentials-of-communication-f…/ 

Základy vedenia a manažmentu

Tento kurz zavádza, skúma a rozvíja základné zručnosti efektívneho vedenia a riadenia. Je pripravený pre kvalifikovaných profesionálnych učiteľov, odborníkov, ktorí hľadajú pokrok vo svojej kariére a potrebujú tieto zručnosti pre svoj vlastný rozvoj, ako aj pre rozvoj svojich škôl / vzdelávacích organizácií.

Termín: 21. – 23. augusta (2,5  dňa)

Miesto: Halenárska 7, Trnava

REGISTRÁCIA: http://learnandlead.eu/events/essentials-of-leadership-for-trainers/

KOMPLETNÁ PONUKA KURZOV LEARN & LEAD PRE ŠKOLY (leták)

Registrovať sa môžete online cez našu webovú stránku http://learnandlead.eu   alebo osobne na Halenárskej 7 v Trnave v pracovných dňoch pondelokpiatok v čase od 10,00 do 15,00 hod. Viac informácií vám radi poskytneme NONSTOP na telefónnom čísle   0907 786 197 alebo e-mailom na info@harmony.sk.

Tešíme sa na vás!

HARMONY ACADEMY