Jazykové vzdelávanie

From Zero to Hero

Základné štúdium anglického jazyka pre dospelých od úplných začiatočníkov (A1) po expertov (C2).

O programe

7 vedomostných stupňov:
 • 1. stupeň – ZAČÍNAM, A1 (úplný začiatočník)
 • 2. stupeň – RASTIEM, A2 (mierne pokročilý)
 • 3. stupeň – UPEVŇUJEM, B1.1 (stredne pokročilý)
 • 4. stupeň – ROZVÍJAM, B1.2 (pokročilý)
 • 5. stupeň – KOMUNIKUJEM, B2 (vyššie pokročilý)
 • 6. stupeň – SOM, C1 (skúsený)
 • 7. stupeň – TVORÍM, C2 (expert)

Realizácia programu

Kurzy sú realizované online počas celého roka v intenzite 1 alebo 2 x 90 minút za týždeň v doobedných aj poobedných hodinách v priateľskej a inšpirujúcej atmosfére. Každý stupeň je rozdelený do 4 blokov po 30 hodín, čo predstavuje 120 hodín na 1 vedomostný stupeň.

Naši lektori Vám pomáhajú odbúravať strach z rozprávania, čím napredujete čo najefektívnejšie vo svojom štúdiu angličtiny. V kurzoch do plnej miery zohľadňujeme špecifiká vo vzdelávaní dospelých a podporujeme študentov v dosahovaní ich cieľov.

Čím sú kurzy obohacujúce?

 • Moderný spôsob výučby
 • Profesionálne vyškolení lektori
 • Kurzy dostupné vo všetkých úrovniach
 • Systematické budovanie vedomostí
 • Komunikatívny prístup zameraný na individuálne potreby študentov

Obsah kurzov

Digitálne, interaktívne a online komponenty sú súčasťou našich kurzov. Obsah jednotlivých stupňov štúdia sa opiera o sériu učebníc „Language Hub“.

Language Hub je séria učebníc angličtiny pre dospelých, navrhnutá tak, aby sa študenti dokázali naučiť angličtinu čo najzrozumiteľnejším a najjednoduchším spôsobom. Učebnica podporuje efektívnu komunikáciu a pravidelným a zmysluplným precvičovaním nadobudnutých vedomostí pomáha zvyšovať istotu a sebadôveru študentov.

Zaujímavé a motivujúce lekcie, ako aj základná štruktúra učebníc s dobre vyváženou osnovou na rozvoj všetkých jazykových zručností a jasnými cieľmi, využívajúca množstvo zaujímavých tém a praktického jazyka prezentovaného formou zábavných video sérií, dávajú výborný základ jednoduchého plánovania hodín a samotného vyučovania z učebníc Language Hub.

Venovať sa Vám bude náš expertný tím

Dostupné kurzy

From Zero to Hero

270€/1 blok

Dĺžka bloku: 30 hod.

Počet blokov: 4
Rozvrh: V závislosti od úrovne

Výhody kurzu:
 • inovatívne učebnice a učebné postupy
 • práca v menších skupinách
 • systematický rozvoj znalostí
 • rozvoj samostatnosti aj spolupráce

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie