Soft skills & leadership

Poradenstvo

Rozvinutie osobnostného potenciálu účastníka v oblasti vzdelávania a riadenia.

O programe

Rozvinutie osobnostného potenciálu účastníka/ov v oblasti vzdelávania a riadenia, prioritne v oblasti plánovania, prípravy, hodnotenia a realizácie ako aj ďalšieho rozvoja tímu, pričom obsah odborných konzultácií sa vždy odvíja od aktuálnych potrieb klientov.

Čo získate?

  • Schopnosť tvoriť a zavádzať systémy celoživotného vzdelávania naprieč organizáciou
  • Schopnosť plánovať a realizovať školenia s cieľom zabezpečiť strategický rozvoj organizácie
  • Celkové vylepšovanie kapacít vo vzdelávaní a základy pedagogického leadershipu
  • Skvalitnenie procesov s dôrazom na celkové riadenie, vedenie ľudí, či meranie výkonov v organizácii
  • Spätnú väzbu od konzultanta/tky s cieľom vypracovania plánu rozvoja a hodnotenia lektora

Prístup a metodika

Prístup Learn & Lead garantuje rýchle a efektívne napredovanie. Špeciálne vyškolení lektori – experti pomáhajú účastníkom prekonať strach z rozprávania v angličtine a budovať ich sebavedomie v komunikácii.

Zvolený prístup vždy do plnej miery kopíruje potreby a možnosti zadávateľa týchto konzultácií s hlavným cieľom pomôcť a rozvinúť potreby úšastníka / účastníkov.

Venovať sa Vám bude náš expertný tím

Dostupné kurzy

Poradenstvo

240€/pol deň

Výhody kurzu:
  • rozvoj osobnostného potenciálu
  • konzultácie šité na mieru
  • obsah podľa aktuálnych potrieb
  • odborné poradenstvo

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie