Soft skills & leadership

Smart Mindset

Inovatívny transformačný tréning v angličtine, slúžiaci na zvýšenie angažovanosti a oddanosti zamestnancov na pracovisku.

O programe

Séria logicky nadväzujúcich rozvojových kurzov osobnosti a organizácie za účelom úspešnej transformácie pre súčasný trh práce.

Kurzy sú vedené formou blended learningu (kombinácia e-learningu a interakcie s lektorom) a sú vypracované v rámci programu Erasmus+ v garancii Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Organizácia Programu

Program Smart Mindset je rozdelený do štyroch samostatných kurzov, z ktorých každý sa zameriava na jednu základnú zložku transformácie. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, ponúkame Vám nasledovné kurzy Smart Mindset programu:

 • Excelencia - budovanie kultúry excelencie spolu s tímom
 • Reziliencia - posilnenie odolnosti ľudí v spoločnosti
 • Smart Managerevolution - inšpirácia a povzbudenie pre zmenu
 • Empowerment - posilnenie postavenia ľudí v práci

Realizácia programu

Jeden kurz pozostáva zo 6 hodín e-learningu a 4 hodín skupinovej interakcie s lektorom online. Navrhované trvanie jedného kurzu sú štyri týždne. Celý Smart Mindset program môže trvať celkovo až 4 mesiace.

Čím sú kurzy obohacujúce?

 • Posilňujú pozitívne nazeranie na seba samého a na svet prostredníctvom prístupu zameraného na potreby človeka
 • Napomáhajú k stanoveniu vízie a k vytrvalosti jej nasledovania
 • Nabádajú ľudí k tomu, aby si verili a konali v oblastiach života, na ktorých im záleží
 • Využívajú model excelencie EFQM
 • Premieňajú kultúru organizácie na kultúru spolupráce s podporou trvalo udržateľného rozvoja

Čo týmito kurzami získate?

 • Rozvoj strategického myslenia a self-manažment
 • Zvládanie stresu a emócií s dôrazom na duševné zdravie
 • Skúsenosť s novým leadershipom
 • Knihu 9 princípov moderného človeka
 • Rovnováhu práce a života

Prístup a metodika

Prístup Learn & Lead garantuje rýchle a efektívne napredovanie. Špeciálne vyškolení lektori – experti pomáhajú účastníkom prekonať strach z rozprávania v angličtine a budovať ich sebavedomie v komunikácii.

Špeciálna metodika CLIL (integrované učenie odborného obsahu a jazyka) prináša pridanú hodnotu celého tréningu.

Venovať sa Vám bude náš expertný tím

Dostupné kurzy

Building Excellence Culture Together

199€

Dostupný: Nov. 2022
Termíny: dostupné v e-platforme po registrácii

Odporúčané kurzy na pokračovanie: Reziliencia, Managerevolution, Empowerment

Výhody kurzu:
 • schopnosť pochopiť a štruktúrovať organizáciu
 • schopnosť inšpirovať a viesť
 • zlepšenie komunikácie v tímoch a medzi nimi
 • rozvoj osobných zručností

Resilience

199€

Dostupný: Dec. 2022 - Jan. 2023
Termíny: dostupné v e-platforme po registrácii

Odporúčané kurzy na pokračovanie: Excelencia, Managerevolution, Empowerment

Výhody kurzu:
 • odolnosť a energetický manažment
 • vytrvalosť a húževnatosť
 • schopnosť nasledovať víziu
 • pochopenie kľúčových kompetencií

Smart Managerevolution

199€

Dostupný: Jan. 2023 - Feb. 2023
Termíny: dostupné v e-platforme po registrácii

Odporúčané kurzy na pokračovanie: Excelencia, Reziliencia, Empowerment

Výhody kurzu:
 • princípy moderného človeka
 • budovanie sebavedomia, sebaúcty a osobnej vízie
 • inšpirácia k zmene
 • posilnenie spolupráce a porozumenia

Empowering people at the workplace

199€

Dostupný: Feb. 2023
Termíny: dostupné v e-platforme po registrácii

Odporúčané kurzy na pokračovanie: Excelencia, Reziliencia, Managerevolution

Výhody kurzu:
 • podpora produktívneho prostredia na pracovisku
 • vytvorenie kultúry vzájomného rešpektu
 • zlepšenie komunikácie na pracovisku
 • schopnosť povzbudzovať seba aj ostatných

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie