Soft skills & leadership

Tematické workshopy

Revolučný prístup v spôsobe, akým vnímame dôležitosť a úroveň učenia sa jazykov.

O programe

Tematické workshopy ponúkajú reálny prínos pre pracovný ale aj osobný život, za pomoci nášho odborného vedenia. Naučíte sa na nich ako zvládať záťažové situácie na pracovisku, ako vyjednávať tak, aby ste dosahovali win-win riešenia, či ako improvizovať v angličtine. Tém je viacero, stačí si vybrať tú, ktorá je pre Vás najaktuálnejšia. Jedno však majú všetky workshopy spoločné. Bezkonkurenčnú kvalitu, nasadenie, nadšenie pre učenie a záujem o každého človeka v skupine.

Čo týmito kurzami získate?

 • Zvýšené sebavedomie v anglickej komunikácii
 • Schopnosť poskytovať a prijímať spätnú väzbu
 • Vyjadrovať súhlas a nesúhlas
 • Organizovať, viesť a rozvíjať tímy
 • Špecifické a nevyhnutné zručnosti pre úspešnú interakciu v tíme a na pracovisku

Prístup a metodika

Prístup Learn & Lead garantuje rýchle a efektívne napredovanie. Špeciálne vyškolení lektori – experti pomáhajú účastníkom prekonať strach z rozprávania v angličtine a budovať ich sebavedomie v komunikácii.

Špeciálna metodika CLIL (integrované učenie odborného obsahu a jazyka) prináša pridanú hodnotu celého tréningu.

Venovať sa Vám bude náš expertný tím

Dostupné tréningy

Improvizácia v komunikácii

40€

Dĺžka bloku: 4 hod.

Min. úroveň angličtiny: B1 Termín: dohodou
Čas: dohodou
Lektorka: Jana Chynoradská

Výhody kurzu:
 • schopnosť nadviazať spojenie v komunikácii
 • schopnosť pohotovo reagovať na podnety po anglicky
 • schopnosť pochopiť podstatu improvizácie v komunikácii
 • schopnosť zamerať sa na to podstatné pri komunikácii

Tvorba vízií na pracovisku

40€

Dĺžka bloku: 4 hod.

Min. úroveň angličtiny: B1
Termín: dohodou
Čas: dohodou
Lektorka: Jana Chynoradská

Výhody kurzu:
 • schopnosť pracovať s predstavivosťou
 • schopnosť opísať svoj vytúžený stav v práci
 • schopnosť poskytovať a prijímať spätnú väzbu
 • schopnosť počúvať a napájať sa na svoj vnútorný hlas

Zvládanie záťažových situácií

40€

Dĺžka bloku: 4 hod.

Min. úroveň angličtiny: B1
Termín: dohodou
Čas: dohodou
Lektorka: Jana Chynoradská

Výhody kurzu:
 • schopnosť analyzovať záťažovú situáciu v práci
 • schopnosť identifikovať sa so svojou rolou v práci
 • schopnosť navrhovať a formulovať riešenia
 • schopnosť poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu

Efektívne vyjednávanie

80€

Dĺžka bloku: 1 deň = 8 hod.

Min. úroveň angličtiny: A2
Termín: Podľa zadania klienta

Výhody kurzu:
 • schopnosť kritického myslenia
 • schopnosť rozvíjať autentický štýl a prístup
 • schopnosť sebavedomo vyjadriť svoj názor
 • schopnosť myslieť "win-win"

Projekty a medzinárodné prezentácie

80€

Dĺžka bloku: 1 deň = 8 hod.

Min. úroveň angličtiny: A2
Termín: Podľa zadania klienta

Výhody kurzu:
 • schopnosť sebavedome prezentovať v angličtine
 • schopnosť rozvíjať autentický štýl a prístup
 • schopnosť kritického myslenia
 • schopnosť predvídať budúce trendy

Vedenie projektových tímov

80€

Dĺžka bloku: 1 deň = 8 hod.

Min. úroveň angličtiny: A2
Termín: Podľa zadania klienta

Výhody kurzu:
 • schopnosť viesť ľudí a inšpirovať ich pre konkrétny cieľ
 • schopnosť projektovať myšlienky
 • schopnosť vytvárať prostredie dôvery
 • schopnosť vyjednávať

Tvorivosť vo vedení

80€

Dĺžka bloku: 1 deň = 8 hod.

Min. úroveň angličtiny: A2
Termín: Podľa zadania klienta

Výhody kurzu:
 • schopnosť prijímať rozhodnutia
 • schopnosť viesť ľudí a podporovať tímovú kreativitu
 • schopnosť vytvárať prostredie dôvery
 • schopnosť objaviť svoj vlastný vnútorný hlas

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie