Pridaj sa k nám

Ak miluješ inovácie, pracuješ na sebe a zavádzaš nové metódy, nástroje a riešenia do praxe, tak sa k nám pridaj. U nás si môžeš plniť svoje sny!
Prihlásiť sa
Pridaj sa k nám

Prečo sa pridať do tímu Harmony?

Byť súčasťou vzdelávania je poslanie, cez ktoré si môžeš plniť svoje životné sny. Je to možnosť a príležitosť pre každého, kto miluje učenie, môcť sa v ňom naplno realizovať, kreatívne uplatniť a profesijne rásť.

Staneš sa nielen súčasťou mnohoročnej tradície a dobrého mena, ktoré si naša akadémia svojim úsilím zameraným na potreby študenta rokmi vybudovala, ale i súčasťou skvelého tímu profesionálnych, vysoko motivovaných, tvorivých a kolegiálnych ľudí, ktorých v Harmony máme.

Používame moderné nástroje a technológie

Moderné riešenia a nástroje

Robíme všetko tak, aby to bavilo nielen našich zákazníkov, ale aj lektorov a ostatných členov nášho tímu. Sme akadémia, ktorá neustále rastie a rozvíja sa. Pracujeme s modernými technológiami a nástrojmi a každý deň sa učíme niečo nové.

Našim ľuďom dávame priestor na sebarealizáciu, podporujeme ich kariérny rozvoj, vytvárame vynikajúce podmienky pre ich odborný a osobnostný rozvoj prostredníctvom ich účasti v medzinárodných tímoch a projektoch.

Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete

Kontaktuj nás:
Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie