Harmony
Academy

Kvalitná organizácia rastie spolu so svojimi ľuďmi
Online stretnutie

Prečo vznikla Harmony?

 • Na podnet zvonku, kedy študent Martin Březina v roku 2000 zavolal svojej bývalej lektorke Jane Chynoradskej.  
 • "Dnes viem, že to bola moja podvedomá túžba rásť, učiť (sa) a tvoriť." Hovorí zakladateľka a súčasná CEO Harmony Academy, Jana Chynoradská.
Harmony

Naše hodnoty

Dôveryhodnosť
Vizionársky prístup
Priateľskosť
Podnikavosť

Harmony dnes

Akadémia medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí

Prispievame k rozvoju spolupráce, duševnej pohody
a harmónie na pracovisku prostredníctvom tvorby inovácií a moderných riešení vo vzdelávaní.

Naše know-how

 • Sme na ceste excelencie Learn & Lead, čo znamená, že sa kontinuálne vzdelávame, aktualizujeme a rastieme spolu so svojimi ľuďmi (zákazníci, lektori, zamestnanci, majitelia, partneri)
 • Vyvíjame a pilotujeme nové programy so skutočnými klientami počas trvaniu EU projektov
 • Počas vývoja je prítomné niekoľkostupňové testovanie a aktualizácia programov
 • Pri vývoji spolupracujeme s univerzitami doma a v zahraničí
 • Využívame hybridné technológie vo vzdelávaní (prezenčné a online vzdelávanie súbežne)
 • Sieťujeme expertov zo Slovenska a celej siete Learn & Lead, ktorá sa postupne viac a viac rozrastá
"Vďaka Harmony spoznávam sám seba. Neustále odhaľujem svoj potenciál, rozvíjam svoje schopnosti a poznanie. Vďaka tomu sa cítim sebavedomejšie a žijem plnohodnotnejší život."

Naše presvedčenie

V dnešnej dobe je stále zložitejšie presadiť sa a človek musí podnikať kroky do neznáma, aby dosiahol úspech. To, čo nám dala škola, je len základ nevyhnutný na prežitie. Dôležité je neustále na sebe pracovať, rozvíjať sa a napredovať. Kto zastane, je na začiatku svojho úpadku.

Naše poslanie

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

Naši partneri

Akadémia medzinárodnej komunikácie a rozvoja ľudí

V čom vynikáme?

Rozvoj organizácií

Dlhodobo udržateľný rast a rozvoj organizácie dosahujeme zapojením kľúčových ľudí do tímu, čím dosahujeme synergiu v napredovaní.

Rozvoj osobnosti

Záleží nám na tom, aby ľudia dokázali zúročiť svoje talenty a rozvinuli svoju osobnosť čo najlepšie. Podporujeme ich v ich raste a rozvoji.

Moderné nástroje

Pracujeme s modernými nástrojmi, ktoré nám aj Vám uľahčujú prístup k informáciám, prepájajú a zefektívňujú proces učenia sa a spolupráce.

Inovujeme

Kontinuálne sa zlepšujeme a podnecujeme okolie k akcii a rozvoju. Sme odvážni, tvoriví a proaktívni pri vylepšovaní života ľudí na našej planéte.

Angažujeme sa v medzinárodných projektoch pre zvyšovanie kvality vzdelávania

Harmony Projekty

Pomáhame ľuďom a organizáciám k úspechu

Harmony tím

Spôsob, akým spolupracujeme, rozhoduje o našom úspechu

Veríme v tímovú prácu, a preto zamestnávame talentovaných, odvážnych a tvorivých ľudí, ktorí nám pomáhajú dosahovať i tie najnáročnejšie ciele. V našom tíme preto nájdete úspešných absolventov škôl ale i skúsených učiteľov, lektorov, expertov, poradcov, mentorov, koučov či manažérov pochádzajúcich zo Slovenska i zahraničia.
Pridaj sa k nám

Inovácia Learn & Lead

Tradičný prístup vo vzdelávaní a riadení

Centrálnym bodom tradičného vzdelávania a riadenia je dominantná úloha učiteľa a manažéra. Oni sú tí, ktorí vedia a rozhodujú takmer o všetkom, čo sa v ich tímoch deje. Dnes je tento prístup prekážkou v napredovaní tímov dosahovať náročné ciele a prekonávať výzvy, ktorým čelia. Je najvyšší čas na zmenu.

Moderný prístup vo vzdelávaní a riadení

Základným východiskom moderného vzdelávania a riadenia je prístup zameraný na potreby človeka. Od neho sa odvíja to, ako sa bude učiť a rozvíjať. Ten istý prístup aplikujeme na úrovni triedy, tímu a celej organizácie. Vďaka nemu dosahujeme výnimočné výsledky a inšpirujeme tak ľudí k trvalému rastu a rozvoju.
Sme súčasťou niečoho väčšieho

Sme spoluzakladatelia siete inovatívnych škôl Learn & Lead

13

Zapojené
krajiny

37

Zapojené organizácie

1905

Vyškolení
učitelia

25

Medzinárodné projekty
Rastieme spolu s Vami

Hlavný rozdiel

Sme zmenou, ktorú hľadáte.

Kontinuálne pracujeme na tom, aby sme vďaka našim skúsenostiam a zážitkom rástli pre dobro a potrebu rozvoja našej spoločnosti. Vznikli sme na zelenej lúke v roku 2000 a svojou prácou dennodenne prispievame k zvyšovaniu kvality vo vzdelávaní.

Svoju prácu milujeme

Robí nám radosť pracovať a tvoriť v tímoch, sme otvorení novým výzvam a podnecujeme okolie k akcii.

LCA prístup

LCA (Learner Centred Approach) je prístup zameraný na potreby študenta. Tento prístup je našou alfou omegou a využívame ho pri každom kurze z našej ponuky, pretože veríme, že každý človek si zaslúži byť videný, počutý a pochopený.

Harmony awards

Nováčik roka, bútľavá vŕba, vždy dobrá nálada, neviditeľná nevyhnutnosť, mama roka, energia roka, prekvapenie roka, osobnosť roka a najpozoruhodnejšia osobnosť roka - to všetko sú kategórie, v ktorých oceňujeme úsilie našich členov tímu každý rok.

Tvorivá metodika

Dobre vieme, že tvorivosť je hnacou silou každého procesu učenia sa, a preto našich lektorov cielene školíme v tom, ako pracovať s tvorivosťou na hodinách. Zabezpečujeme im špeciálne školenia doma i v zahraničí a dosahujeme vynikajúce výsledky vo vyučovaní.

Spojením výučby cudzieho jazyka s rozvojom osobnosti a organizácií sme objavili nový svet

Zažiť Harmony na vlastnej koži je zážitok na celý život, počas ktorého objavujeme svet, druhých i samých seba. Učíme (sa) spolupracovať, počúvať, riešiť náročné projekty a zároveň pri tom osobnostne aj odborne rásť.
Pridaj sa k nám

Bezplatné poradenstvo

Poraďte sa s nami. Harmony Vám vie pomôcť pri dosahovaní Vašich rodinných, kariérnych ako aj organizačných cieľov.

Kontaktujte nás

 • Adresa
  HARMONY ACADEMY, s.r.o.
  Hlavná 7047/24
  Biely Kostol 919 34
  Slovakia
 • Kontakt
  Tel: + 421 907 786 197
  Email: info@harmony.sk
  IČO: 44536208
  IČ DPH: SK2820001855
 • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

Aktuálne články z nášho blogu

Moderné riešenia pre moderné organizácie