Naša 

škola

Harmony prirodzene vyrástla z jazykovej školy v etablovanú a profesionálnu vzdelávaciu inštitúciu. Vďaka vizionárskemu prístupu a neutíchajúcemu entuziazmu prináša inovatívne učebné postupy. Ich cieľom je rozvoj talentov a podpora osobnej integrity nielen jednotlivcov, ale aj organizácií.

Prinášame
 • progresívne učebné postupy

 • odborné zázemie 

 • vysokú úroveň lektorov

 • osobný prístup

 • spoľahlivosť a stabilitu

 • garanciu úspechu overenú spokojnými zákazníkmi

 • revolučné poznatky v oblasti jazykového a osobnostného vzdelávania

Náš
prístup

Jadro našej lektorskej práce tvorí komunikatívny prístup zameraný na potreby študenta. V rámci neho do plnej miery uplatňujeme individualizáciu vyučovacieho procesu, čím zabezpečujeme rýchle a efektívne napredovanie. S pomocou špeciálne vyškoleného lektora odstraňujeme strach z rozprávania, posilňujeme sebavedomie v komunikácii a ponúkame prostredie, v ktorom účastníci spoznávajú samého seba a ostatných.

Naše 
výsledky
 • od roku 2010 sme  hlavným medzinárodným koordinátorom projektových partnerstiev Learn & Lead

 • od roku 2012 sme akreditovaní MŠVVaŠ na aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

 • máme vlastné Centrum inovácií pre ďalšie odborné vzdelávanie dospelých

 • máme ocenenie Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu

HARMONY ACADEMY, s.r.o.

Hlavná  27/A, Trnava 917 01, Slovensko

Tel: + 421 907 786 197

email: info@harmony.sk

IČO: 44536208
IČ DPH: SK2820001855

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22994/T

 

Sledujte nás na:

 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram
 • YouTube

© 2019 HARMONY ACADEMY