Soft skills & leadership

Well-being

Relax a sebareflexia v angličtine prostredníctvom originálnych podcastov nahovorených Janou Chynoradskou.

O programe

Personalizované učenie sa cez aktiváciu tvorivého potenciálu človeka za účelom zefektívnenia, skvalitnenia a celkového zlepšenia života. Je určený pre každého, kto hľadá inšpiráciu, podporu alebo nový štart pri presadzovaní vlastných riešení.

Originálne texty s relaxačnou hudbou Vás pozývajú k tomu, aby ste venovali čas sami sebe. Odporúčame ich počúvať ráno, ako príjmený štart do nového dňa alebo večer, kedy si na konci dňa zoberiete z neho to najlepšie a čo nepotrebujete necháte odísť.

Čím je kurz obohacujúci?

 • Navádza človeka na modernú cestu životom
 • Posilňuje jednotlivcov
 • Prispieva k zlepšeniu angličtiny
 • Nabáda človeka zamyslieť sa a prevziať zodpovednosť za svoje konanie
 • Prispieva k duševnej pohode a následne k zvýšenej výkonnosti

Čo týmto kurzom získate?

 • Zvýšenie sebaúcty
 • Sebavedomie
 • Sebadôveru pri komunikácii nielen v angličtine
 • Rozvoj osobného života
 • Profesijný rozvoj
Venovať sa Vám bude Jana Chynoradská

O Jane Chynoradskej

Stojí na čele HARMONY ACADEMY od jej založenia. V súčasnosti pracuje ako autorka a hlavná odborná riešiteľka rozvojového konceptu Learn & Lead. Jana je dnes vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja ľudí a organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Well-being s Janou

Vypočujte si ukážky

Dostupné kurzy

English Well-being
with Jana

39€

Dĺžka bloku: 10 hod.

Obsah: 7 kapitol, 1 certifikácia, 6 podcastov, 19 úloh, 1 analýza

Výhody kurzu:
 • duševná pohoda
 • sebapoznanie
 • relax a inšpirácia
 • zdokonalenie angličtiny

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie