Soft skills & leadership

Teambuilding a leadership

Program zameraný na posilnenie medziľudských vzťahov a rozvoj konceptu nového leadershipu v spoločnosti.

O programe

Program je zameraný na posilnenie vzťahov na pracovisku a zvýšenie výkonnosti tímu. Pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich kurzov:

1. Základy komunikácie v tíme - tento kurz vás naučí chápať seba v kontexte druhých, uvedomíte si vzťah sloboda vs. zodpovednosť, posilníte svoje sebavedomie v interakcii s ostatnými. Rozviniete si povedomie o tom, ako dokážete efektívne komunikovať s druhými a posilníte svoju schopnosť počúvať druhých.

2. Základy nového leadershipu - naučíte sa o dôvodoch vzniku a výhodách nového leadershipu, o tom, aké kvality a predpoklady má mať človek na vedúcej pozícii v moderných organizáciách v súčasnosti. Budete zdieľať svoje životné skúsenosti s vedením druhých na pracovisku a rozviniete si vedomosti o tom, ako inšpirovať druhých k akcii a spolupráci.

Čím sú kurzy obohacujúce?

 • Dôrazom na medziľudské vzťahy a zdieľanie hodnôt
 • Vytváraním spojení medzi ľuďmi, čo umožňuje inteligencii prúdiť v rámci celého systému organizácie
 • Dôrazom kladeným na aktivitu vedenia ľudí s vedomím, že ktokoľvek môže viesť z akejkoľvek pozície na pracovisku
 • Zvýšením transparentnosti a dôvery na pracovisku
 • Podporou rozvoja nového leadershipu v kontexte učiacej sa organizácie

Čo týmito kurzami získate?

 • Nový pohľad na život z perspektívy aktuálnych potrieb spoločnosti
 • Schopnosť a ochotu prevziať zodpovednosť za svoje konanie a prispievať tým k rozvoju spoločnosti
 • Schopnosť rešpektovať druhých ľudí, ich názory, potreby a postoje a schopnosť začleniť sa do tímu
 • Posilnenie právomocí pri rozhodovaní
 • Ochotu viac riskovať pre nadobudnutie rovnováhy vo vlastnom živote

Prístup a metodika

Prístup Learn & Lead garantuje rýchle a efektívne napredovanie. Špeciálne vyškolení lektori – experti pomáhajú účastníkom prekonať strach z rozprávania v angličtine a budovať ich sebavedomie v komunikácii.

Špeciálna metodika CLIL (integrované učenie odborného obsahu a jazyka) prináša pridanú hodnotu celého tréningu.

Venovať sa Vám bude náš expertný tím

Dostupné kurzy

Základy komunikácie v tíme

160€

Dĺžka bloku: 2 dni = 16 hod.

Odporúčaný kurz na pokračovanie: Základy nového leadershipu
Termín: Podľa zadania klienta

Výhody kurzu:
 • pochopenie seba v kontexte druhých
 • posilnenie sebavedomia v interakcii s ostatnými
 • schopnosť efektívne komunikovať
 • schopnosť počúvať druhých

Základy nového leadershipu

160€

Dĺžka bloku: 2 dni = 16 hod.

Odporúčaný kurz na pokračovanie: Základy komunikácie v tíme
Termín: Podľa zadania klienta

Výhody kurzu:
 • zvýšenie povedomia o novom leadershipe
 • zdielanie skúseností
 • schopnosť efektívne viesť ľudí
 • inšpirácia k akcii a spolupráci

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie