Jazykové vzdelávanie

Walk & Talk

Angličtina v prírode. Učenie sa cudzieho jazyka v spojení s prírodou.

Angličtina v prírode

Cieľom programu je:

🗯 posilnenie ducha spolupráce a tímu počas prechádzky v prírode / lese,
🗯 efektívne predstavenie kľúčovej témy pre svojich zamestnancov, spolupracovníkov, priateľov,
🗯 podpora pre seba a svojich ľudí v rozvoji ich angličtiny v prírode,
🗯 netradičné, o to pamätnejšie chvíle pri rozvoji svojej osobnosti - mysle, tela, srdca i duše 😉 spolu s druhými
🗯 vytvorenie spoločných zážitkov a upevnenie medziľudských vzťahov

Pilotný Walk&Talk úspešne za nami 😊

Čo sme spolu skutočne zažili?
 • 5 hodín prirodzenej anglickej komunikácie
 • Príjemnú 10km prechádzku lesom
 • Pútavé rozhovory o postavách YOU a NOTYOU
 • Tri posedenia s občerstvením a analýzou príbehov
 • Výstup na vrch Skalnatá (704m)
 • Reakcie a dojmy z podujatia v tomto VIDEU

Pre koho je určený program Walk and Talk?

Cieľovou skupinou sú dospelí, ktorí už dokážu v angličtine komunikovať, ale cítia neistotu či nedostatok slovnej zásoby a vyhľadávajú nové formy učenia sa.

V cudzom jazyku sa zdokonaľujeme čítaním, počúvaním, písaním, ale len jeho aktívnou komunikáciou nadobúdame istotu a plynulosť vo vyjadrovaní. Program Walk and Talk je zameraný práve na aktívne používanie cudzieho jazyka, kedy sa ho učíme v prírode v pohodovej atmosfére s ostatnými.

Ako prebieha program Walk and Talk?

Stretneme sa na vopred dohodnutom mieste v prírode v okolí Trnavy. Každý z účastníkov si vyberie lístok (časť príbehu), ktorý bude rozdelený do toľkých častí, koľko bude účastníkov. Počas cesty k cieľu výstupu budú účastníci medzi sebou komunikovať a zdieľať medzi sebou svoje časti príbehu tak, aby sa stretli s každým a poskladali tak „puzzle“ príbehu. A ďalej sa už nechajte prekvapiť a sprevádzať našimi lektormi, ktorí budú aktívnou súčasťou skupiny. 4-hodinové stretnutia programu Walk and Talk budú prebiehať počas víkendov.
Každý účastník zároveň získa možnosť:
 • pripojiť sa ku skupine s cieľom 50 jarných alebo jesenných kilometrov
 • spätnej väzby od lektorov s identifikovaním oblastí pre ďalší rozvoj

Venovať sa Vám bude náš expertný tím

Dostupné kurzy

Walk & Talk

Termín: 29. Apríla 2023 o 10:30
Miesto: Malé Karpaty: Zochova chata – Čermáková lúka – Skalnatá
Trvanie: cca 4 hod.
Leták a viac info na tomto odkaze

Výhody kurzu:
 • pobyt v prírode
 • spoznanie nových ľudí
 • precvičenie si angličtiny hravou formou
 • rozvoj tímovej spolupráce

Často kladené otázky

Chcete vedieť viac o 9 princípoch moderného človeka?

Stiahnite si e-knihu 9 princípov od Jany Chynoradskej.

Moderné riešenia pre moderné organizácie