February 12, 2022

Ako naštartovať svoju angličtinu za 21 dní.

Ako naštartovať svoju angličtinu za 21 dní.

Už v utorok 22.2.2022 spúšťame druhý turnus inovatívneho kurzu angličtiny Anglický polmaratón. Ide o inovatívny kurz angličtiny pre dospelého študenta a jeho pilotnú skupinu tvorili zamestnanci spoločnosti Stellantis. Počas 21 dní dostávali zadania (na každý deň mali na výber video, audio, článok alebo zamyslenie sa) a každý deň museli svoje zistené informácie, zážitky nahrať na hlasovú správu a zaslať mi do skupiny na WhatsAppe. Kurz vznikol na podnet Milana Vlčáka, manažéra v spoločnosti Stellantis, ktorý si vypýtal „návod“ na to, ako sa má doma učiť angličtinu.

Som na nich všetkých veľmi hrdá a teším sa z toho, že sa nám podarilo pilotný turnus nielen odštartovať, ale najmä dotiahnuť do úspešného cieľa. Všetci siedmi účastníci vydržali a svorne „odbehli“ 21 intenzívnych dní angličtiny.

Rada by som Vám touto cestou sprostredkovala ich zážitky, postrehy a podnety na zamyslenie sa. Okrem Milana, nášho lídra – iniciátora sme mali v tíme Adrianu Bírovú, Katarínu Turanovičovú, Andreu Korčákovú, Máriu Priehodovú, Ivana Hvoždaru a Zdenku Čertíkovú. Zažila som s nimi veľmi pútavé a intenzívne anglické chvíľky, ktoré mali veľmi silný dopad na ich motiváciu a aktiváciu učenia sa a používania angličtiny. Veď posúďte sami:


1. Aké to pre vás bolo byť súčasťou pilotného anglického polmaratónu?

Katarína Turanovičová: Na tento typ výučby som sa úprimne tešila, keďže som nevedela, ako by takýto spôsob učenia sa mohol prebiehať a po odoslaní poslednej zvukovej nahrávky som mala zo seba naozaj úžasný pocit, že som spravila pre seba niečo viac, dokázala som niečo viac sama sebe a hlavne som sa nevzdala. Ja som súťaživý typ a rada prijímam výzvy, preto polmaratón bol pre mňa tým pravým príkladom toho, že si treba ísť za svojim, ak sa chcem neustále zlepšovať.

Adriana Bírová: Jedným slovom zaujímavé. Mám rada výzvy, a keď som dostala možnosť zúčastniť sa, tak som do toho išla. Nemala som čo stratiť, iba ak získať, a to sa aj naplnilo.

Andrea Korčáková: Bola to nová výzva, skúsiť sa učiť anglický jazyk ďalšou metódou, spoznať nových ľudí a získať informácie z rôznych oblastí.


2. Ako ste prežívali dni počas EHM? – koľko času vám zabralo štúdium?

Katarína Turanovičová: Každý môj deň sa začínal angličtinou. Dopredu som si pozerala témy na nasledovné dni, a tak som pri bežných činnostiach ako napr. domáce práce, varenie, športovanie atď. rozmýšľala, ako by mohla vyzerať práve tá moja téma. Dalo by sa povedať, že tento spôsob učenia mi zabral oveľa viac času, ako som pôvodne venovala predošlému jazykovému kurzu, čiže namiesto toho, že som bola „prítomná“ na jazykovom kurze týždenne 3 hodiny, teraz som sa každej téme venovala MINIMÁLNE hodinu, čiže týždenne to v konečnom dôsledku bolo 7 hodín namiesto 3 hodín.

Milan Vlčák: Denná príprava zaberala 30 a viac minút – dĺžka sa zvyšovala úmerne zaujímavosti témy – čim zaujímavejšia, tým dlhší čas som s tým strávil – max 1,5h.

Zdenka Čertíková: Tešila som sa na každú novú úlohu. Niekedy sa mi aj nechcelo, hlavne večer som sa už videla v posteli, ale  „išlo o princíp“ a po odoslaní správy som mala dobrý pocit. To je nepopierateľné. Koľko času som venovala štúdiu? – Ako kedy , podľa dĺžky textu a podľa trvania ostatných činností, ktoré som musela, alebo chcela v ten deň vykonať. Keď sme v sobotu nikam necestovali, počúvala som video a robila som si poznámky aj pol dňa a v duchu som si pripravovala môj text aj počas prechádzky v lese. Alebo počas presunu v aute som myslela na to čo a ako poviem.  Inokedy som tomu dala pol hodinku v práci a potom ešte cca hodinu doma, pri telke, v rámci relaxu, kľudne pri filme.

Adriana Bírová: Spočiatku som si musela zadeliť, zorganizovať čas, kedy a akým spôsobom sa budem venovať úlohám EHM. Potom to bolo už o disciplinovanosti. Denne mi to v priemere zabralo 1 – 2 hodiny. Ale keby rátam aj myšlienky, ktorými som s EHM žila tých 21 dní ( aj nocí), tak to bolo aj viac :)


3. Čo by ste vyzdvihli na tomto novom programe najviac?

Katarína Turanovičová: Flexibilitu času, učila som sa vtedy, keď som mala na to čas, mohla som sa k danej téme viackrát vrátiť, ak som mala viac pracovných povinností a samozrejme aj výber tém, pri ktorých sa človek zamyslí nad mnohými vecami nielen v angličtine.

Ivan Hvoždara: Každodenné precvičovanie Angličtiny bez prestávky, bolo to veľmi intenzívne. Super je aj to že človek odchytí nové frázy aj od „spolužiakov“.

Milan Vlčák: Flexibilitu v čase, učíš sa kedy ti to čas dovolí a kedy ti to vyhovuje.

Adriana Bírová: Inakosť, úplne iný spôsob stretnutia sa s angličtinou v rozličných formách. Aktívny a atraktívny spôsob ako sa vedome niečo naučiť a pritom nesedieť dlhé hodiny štúdiom nad knihou...

4. Čo ste sa naučili? – z angličtiny, zo sveta, z rôznych oblastí

Katarína Turanovičová: Určite som si osvojila najmä používanie časov v angličtine, rozšírila sa mi slovná zásoba, opäť som si zaviedla svoj zošit z angličtiny, kde som si svoje myšlienky denne usporiadala a samozrejme každá jedna téma mi dala svojim spôsobom nový rozhľad a nové informácie.

Adriana Bírová: Veľmi zaujímavé témy, motivačné videá aj z angličtiny aj z rôznych oblastí. A naučila som sa viac počúvať aj v kontexte.

Andrea Korčáková: Zamerala som sa na zdokonalenie výslovnosti.

5. Naplnili sa Vaše očakávania? Ak áno, ako? – čiastočne, úplne alebo presiahlo?

Katarína Turanovičová: Moje očakávania sa, samozrejme, naplnili, angličtina sa vlastne stala po dobu 21 dní akousi súčasťou môjho bežného života, lebo ako som už spomínala, dané témy som si pripravila dopredu v mojej hlave počas bežných činností.

Milan Vlčák: Čiastočne – musím prípravu viac nasmerovať ku kvalite spracovania ako k obsahu.

Adriana Bírová: Nevedela som čo mám očakávať spočiatku, bola to pre mňa úplne nová skúsenosť, ale úplne som spokojná.

6. V čom ste sa najviac rozvinuli? – tak po jazykovej stránke ako aj rozvoj osobnosti?

Katarína Turanovičová: Všetko, čo sa naučíme, rozvíja našu osobnosť a náš obzor, čiže nielen jazyková stránka, ale aj osobnostný rozvoj je určite na mieste.

Milan Vlčák: Zamyslel som sa nad témami, na ktoré bežne dni nemyslím, na niektoré radšej nemyslím a vytláčam ich mimo, ale je potrebne sa im venovať a tento maratón mi niektoré z nich pripomenul.

Adriana Bírová: Čo sa týka jazyku – neviem sa sama presne zhodnotiť, ale postupne som sa viac cítila sebaistá vo výslovnosti. Mám viac sebavedomia rozprávať. A viac som sa sústredila na počúvanie – to bolo dôležité. Témy boli veľmi inšpiratívne, pútavé a po osobnostnej stránke naozaj obohacujúce. Získala som veľa nových informácií, čo som vôbec nevedela a mnohé ma aj prekvapili. Na dôvažok, pri počúvaní nahrávok ostatných kolegov som mnoho krát odhalila aj ich pohľad na veci, na témy, ktoré rezonujú, ktoré sa nás viac alebo menej týkajú. Každý sme sa podelili o svoje myšlienky, názory, odkryli svoje pohľady a názory a to bolo super. Zrazu som cítila väčšiu človečinu v nás :) . Najviac mi asi utkveli v pamäti zhodné vyznania sa všetkých kolegov, ako nám veľmi záleží na rodinných vzťahoch, a tie nás držia nad všetkým... A to všetko pekne po anglicky.

7. Keď porovnáte tradičné jazykové kurzy, ktoré ste mali v roku 2021 s touto novinkou, kde vidíte najväčší rozdiel?

Katarína Turanovičová: Rozdiel v bežnom jazykovom kurze som spomenula už v otázke číslo 2. Nielenže som týždenne angličtine venovala viac hodín, ale toto bol môj akoby individuálny kurz, kde som mala slovo iba ja  Mala som čas premýšľať a učiť sa vtedy, kedy to mne vyhovuje.

Zdenka Čertíková: Najväčší rozdiel oproti iným jazykovým kurzom je v tom, že človek tu angličtinu naozaj používa  – hlavne hovorí,  teda robí to, pre čo sa po anglicky učíme. Teóriu aj konverzáciu na učebnicové témy som zvládala na iných kurzoch dobre, cvičenia a testy tiež, ale ja musím hlavne veľa hovoriť. (Lovcom sa staneš keď začneš loviť , teoretická príprava nestačí... z nejakej knižky). Učila som sa vyjadrovať za seba v cudzom jazyku, nielen odpovedať na otázky. Pripravujem si a poviem na tú tému to, čo ja chcem. Môžem po anglicky vyjadriť svoj názor alebo postoj k niečomu. Nie sú to len odpovede na otázky alebo tvorenie viet. Pravidelne hovorím svoj text svojimi slovami. A to odosielanie do skupiny a zdieľanie s ostatnými tomu dáva život.

Ivan Hvoždara: Najväčší rozdiel je v tom že pri polmaratóne Angličtinu využívam každý deň bez prestávky a v tom že závisí od každého jednotlivca koľko času Angličtine venuje. Naopak trocha mi chýbala spätná väzba, viem že robím systematické chyby v určitých veciach napríklad v časoch, možno v každej nahrávke, ale neviem o tom tak som spokojný. :)

Adriana Bírová: Menej stresu, viac som musela byť počas EHM aktívna, všetko záležalo odo mňa, nemohla som sa spoľahnúť na nikoho iného a zároveň sa ani na nikoho vyhovoriť. Prečítať si, naštudovať, preložiť, pochopiť tému a potom zareagovať a skomponovať svoju odpoveď do približne minútovej hlasovky. Je to nový, moderný spôsob nenásilnou a pritom vedomou formou niečo sa naučiť, niečo pre seba spraviť.

8. V EHM pokračujeme aj vo februári, pridáte sa?

Katarína Turanovičová: Určite sa pridám a dúfam, že sa mi podarí presvedčiť aj niekoho z mojich známych, aby sa zapojil a urobil niečo pre seba.

Milan Vlčák: Áno , aj keď možno opäť preruším v čase dovolenky.

Adriana Bírová: Chcela by som sa ešte pridať.

9. Ak by ste mali odporučiť túto novinku priateľom a známym, čo by ste im povedali?

Katarína Turanovičová: Ak chceš dokázať sám sebe, že máš na to byť lepší, toto je určite jedna z tých správnych ciest, ako to dosiahnuť!

Ivan Hvoždara:  V prípade ak sa Vám nechce a nemáte veľa času, je to ideálny spôsob ako sa donútiť zlepšiť si svoju Angličtinu.

Milan Vlčák: Ak nemáte denný kontakt s angličtinou je to super, ak mate denný kontakt, tak je to spestrenie.

Andrea Korčáková: Treba to vyskúšať, je to lepšie ako test z angličtiny.

Adriana Bírová: Poviem to takto: Moja mamka mi vždy vravela ...“keď nič neskúsiš, tak nič nepokazíš, ale ani sa nič nenaučíš...“Aj toto môže byť cesta, ako prekonať svoju komfortnú zónu a posúvať sa ďalej... Treba skúsiť, a porovnať. Celý život sa učíme ...dáte mi iste za pravdu :)

Tešíme sa na Vás!


Vaša Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie