October 9, 2020

Aký bol rok 2020 v HARMONY ACADEMY?

V každom ohľade bol iný. Bol krásny a strašný zároveň.  Bol krutý i milý, občas neznesiteľný, ale predsa len náš. Uvedomili sme si svoju vlastnú existenciu a zabojovali za to, aby sme pre vás mohli každý deň ponúkať naše služby i naďalej.

Som rada, že skončil! Bola to veľká zmena, naučili sme sa fungovať inak,“ hovorí Andrea Kútna, súčasná líderka jazykových kurzov HARMONY ACADEMY.
"Zvládnuteľný. Bol to rok veľkých zmien, ktoré ešte momentálne nevieme v tejto chvíli úplne doceniť, či rozpoznať," pridáva Jaroslav Chynoradský, konateľ HARMONY ACADEMY.
ÚSPEŠNÁ spolupráca s univerzitami

Január 2020 sme odštartovali s odkazom “dobrý krok vpred”, kedy som sa vám prihovorila a zhrnula výsledky roka 2019. Vytýčili sme v ňom cestu rozvoja našej HARMONY v spolupráci s dvoma univerzitami, a podarilo sa! Ale poďme pekne po poriadku.


NOVINKA pre malé deti

Úvodné aktivity roka sme odštartovali spolu s tímom Edubears. Školili sme učiteľov v Bratislave a Trnave popri tom sme sa stali prvou jazykovou školou na Slovensku, ktorá získala licenciu na vyučovanie kurzov angličtiny pre deti vo veku od 2 do 7 rokov Teddie Eddie. Ich výučba sa opiera o absolútnu novinku na slovenskom trhu – profesionálnu a overenú metódu, ktorá sa zrodila v Poľsku pred viac ako 10 rokmi. I napriek tomu, že nás zastavila kríza COVID-19 a stihli sme zrealizovať iba ukážkové hodiny veríme, že v roku 2021 si budú môcť silu tohto nového konceptu do plnej miery vychutnať detičky z Trnavy a okolia. Plán na otvorenie prvých kurzoch Teddie Eddie je stále živý a po uvoľnení opatrení sa spustí zápis do týchto kurzov.


MEDZINÁRODNÝ rozvoj

Za veľmi kľúčové v roku 2020 považujem pracovnú cestu do francúzskej školy CNTC tesne pred vypuknutím koronakrízy začiatkom marca, kedy som spolu s Gabrielou Lojovou vzdelávala tamojších učiteľov, lektorov, manažérov a majiteľov súkromných jazykových škôl v rozvojovo koncepte Learn & Lead. Viac o tejto ceste si môžete prečítať v článku, ktorý sme napísali po návrate Úspešná misia vo Francúzsku. Ako vnímala prínos tejto iniciatívy jedna z jej priamych účastníčok, majiteľka jazykovej školy CNTC Nicky Abadie sa môžete dočítať v rozhovore Prínos Learn & Lead očami Nicky Abadie, ktorý pripravila naša projektová koordinátorka HAPPY SCHOOL 2020 Monika Miklánková.KNIHY našich lektoriek

V príprave nových učiteľov sme ešte viac prehĺbili naše zameranie sa na potreby žiakov a potešili sme sa novej knihe od našej odbornej garantky programov pre učiteľov – prof. Gabriely Lojovej Učme cudzí jazyk efektívnejšie: Prístup zameraný na potreby človeka. V marci 2020 uzrela svetlo sveta i moja tretia kniha „9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!“ a článok tomto zrode si môžete prečítať v článku, ktorého výstižný názov Učte sa a rozvíjajte počas celého života. Zastať v rozvoji znamená začiatok pádu. Obsah knihy sa stal zároveň podstatou nového vzdelávacieho programu, ktorý sme úspešne zrealizovali v roku 2020 pre 21 účastníkov v troch turnusoch z 8 krajín sveta.


VYSIELAME pre vás

Tí z vás, ktorí si nás „naladili“ v mesiacoch apríl, máj a jún na FB, tak ste mali možnosť spoznať nové postavičky – I, YOU, SHE ako aj identity WE. Vystupovali v originálnych príbehoch, pomocou ktorých sme sa vám snažili priblížiť rozvojový koncept Learn & Lead. Hlavnú postavu v nich zohráva učiteľ a lektor YOU a vďaka príbehu sa spolu presúvame do roku 2029, kedy práve YOU nazerá retrospektívne na svoju učiteľskú kariéru. Viac o týchto príbehoch si môžete prečítať v našom článku Chcete sa s nami pozrieť do budúcnosti?.


AKO sme sa zladili

Zatiaľ čo sme pre vás navonok pripravovali tieto príbehy o YOU, vnútorne sme sa ešte viac v HARMONY ACADEMY zomkli a vytvorili sme kľúčový tím HARMONY, v ktorom sme spolu deň za dňom, týždeň po týždni hľadali odpovede na to, ako spolu ďalej za pomoci konceptu Learn & Lead. Naši kľúčoví firemní klienti nám pozastavili výučbu od marca do septembra, a tak sme mali čo robiť, aby ste celú nečakanú situáciu ustáli. Nedá sa mi slovami vyjadriť vďaka Lucii Chladnej, Adi Kútnej, Evke Polčičovej ako i dvom členom tímu HARMONY z rodiny – dcére Betke a  manželovi Jaroslavovi za ich veľký prínos energie, oddanej práce a záujmu o naše spoločné dielo v týchto kritických mesiacoch. Zároveň ďakujem každému ďalšiemu lektorovi či pracovníkovi HARMONY, ktorí pridali ruku k dielu a pomohli nám prejsť obdobím, ktoré navždy bude niesť príznak „iné – COVID-ové“.


ZRODILA SA INOVÁCIA

V roku 2020 zažiarilo v plnej sile v roku naše dlho pestované a vyvíjané riešenie Learn & Lead, kedy sa nám podarilo:

  1. Uzatvoriť obchodné partnerstvo s prvými troma jazykovými školami, ktoré prijali Learn & Lead za základe svojej transformácie. Menovite sú to školy PETRASSO – alternatívne centrum výučby cudzích jazykov z Nitry pod vedením Soni Petrášovej, jazyková škola iCAn language school z Bratislavy pod vedením Aljony Kurotovej a jazyková škola LINGUAPAX  z Chorvátska pod vedením Berislava Božanovića.
  2. Získať oba medzinárodné projekty Erasmus+ KA203, v ktorých sa náš koncept Learn & Lead rozvíja v dvoch kľúčových smeroch pod dohľadom špičkových odborníkov. V pedagogickom smere s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku a v ekonomickom smere s Fakultou ekonomiky a manažmentu Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. S oboma univerzitami budeme takmer súbežne počas rokov 2020 – 2022 pracovať na vývoji nových vzdelávacích programov pre súčasných a budúcich učiteľov v dvoch krajinách Európy – Slovenska a Litvy, vypracujeme dve interaktívne webové stránky - jednu pre sebahodnotenie učiteľov v prístupe zameranom na potreby žiaka a druhú pre účely prezentácie výstupov a nástrojov nového biznis modelu pre jazykové školy, vytvoríme odporúčacie smernice pre učiteľov, lektorov a manažérov škôl, ktorí sa rozhodnú implementovať do celej svojej prevádzky prístup zameraný na potreby žiaka, vyškolíme učiteľov a školiteľov-expertov a pripravíme mnoho ďalších kľúčových výstupov, z ktorých budú mať osoh učitelia, lektori ako aj manažéri a majitelia rôznych typov škôl a vzdelávacích organizácií v rámci celej EÚ.
  3. Postaviť novú obchodnú spoločnosť Learn & Lead Innovation spolu s Jurajom Málikom, Tomášom Kurthom, Danielom Sládkom a manželmi Alonou a Milanom Kurotovými.  
ONLINE stretnutia priateľov a fanúšikov Learn & Lead

V septembri sme spustili naše pravidelné mesačné aktualizačné stretnutia na ZOOM-e „Learn & Lead UPDATE Monthly Meetings“ pre každého účastníka nášho Learn & Lead vzdelávania, kedy sa má šancu zapojiť do autentických diskusií, debát a rozvojových iniciatív rovnako zmýšľajúcich ľudí. Zriadili sme i skupinu dobrovoľníkov, ktorí pracujú v „Learn & Lead Committee“ a ich úlohou je pomáhať nám rozvíjať komunitu ľudí hlásajúcich sa k rozvoju seba, svojich tímov a organizácií za pomoci konceptu Learn & Lead.


VÝKON v hodinách a VYUČOVANIE
  • Čo sa samotnej výučby cudzích jazykov, tak v školskom roku 2019/20 sme celkovo odučili 5608 hodín a zaznamenali prepad na úroveň nášho výkonu v roku 2002!
  • Zaujímavé bolo i zistenie, že od apríla 2020 s nami ďalej pokračovalo viac ako 95% individuálnych študentov, zatiaľ čo u firemných klientov to bolo len niečo nad 5%.
  • Na jar sme otvorili našu prvú medzinárodnú triedu pre deti „angličtina online“.
  • V lete sme úspešne vyškolili v certifikácii Learn & Lead ďalšiu medzinárodnú skupinu učiteľov, lektorov  a manažérov z Chorvátska.
  • Stihli sme zrealizovať i prvú víkendovú dávku 9 princípov Lead & Lead pre rodiny s deťmi, ktorá nám otvorila dvere k moderným manažérom pôsobiacich tak vo výrobných podnikoch ako aj v školstve či finančníctve.
  • Kríza nás prinútila zmeniť i naše priestory, a tak sme odišli z Halenárskej ulice a vrátili sme sa späť na Hlavnú 27/A, vo dvore u Baťu, kde sme pôvodnú HARMONY School of English odštartovali!  
  • Takmer zo dňa na deň sme sa museli stať aktívnymi užívateľmi nových platforiem SKYPE, ZOOM, WEBEX či Microsoft Teams.  ĎAKUJEME z celého srdca!

Všetci naši lektori a celý tím sme boli nútení neustále sa rozvíjať a aktualizovať svoje „nastavenia“ na to, aby sme boli schopní okamžite a čo najkvalifikovanejšie podať kvalitný výkon na „diaľku“. Našli sme spolu cestu vpred a mňa osobne teší úspech každého jednotlivca, ktorý to v roku 2020 nezavesil na klinec, ale popasoval sa s nástrahami a rozvinul svoj prirodzený potenciál. Ďakujem z celého srdca každému študentovi a klientovi, ktorí si zvolil HARMONY ACADEMY za svojho sprievodcu, učiteľa či dodávateľa jazykového vzdelávania v roku 2020. Vážime si vašej priazne a tešíme sa na vás i v roku 2021.


AKREDITÁCIA Erasmus+

Na jeseň sme podali našu žiadosť o akreditáciu Erasmus+, v ktorej sme zadefinovali kľúčové potreby:

1. rozvoj podnikateľského a strategického myslenia v organizáciách,

2. rozvoj systémov celoživotného vzdelávania naprieč celou organizáciou,

3. zvyšovanie kompetencií na všetkých pracovných pozíciách v organizáciách,

4. zvýšenie kvality služieb a atraktivity organizácie,

5. rozvoj vzťahov so zákazníkmi,

6. sieťovanie a medzinárodná spolupráca,

7. zvyšovanie povedomia o mentálnej odolnosti a zdraví ľudí vo vzdelávaní,

8. ekonomická udržateľnosť školy na trhu práce.


Naviedlo ma to k zamysleniu sa a publikovaniu môjho úplne prvého blogu na portáli Denník N pod názvom Svet sa príchodom mladej generácie mení, meníme sa s ňou.


PREDSAVZATIA a ČINY roka 2021

A čo môžeme práve od toho roku 2021 očakávať? Podľa mňa je dôležité „nečakať ale konať“. Vykročiť s odvahou za takou budúcnosťou, akú si prajeme pre svojich blízkych, priateľov a kolegov v tom najlepšom možnom scenári. Potrebujeme rešpektovať aktuálny stav bytia v našej spoločnosti a postupne podnikať malé kroky k tomu, aby sme mali zo svojho života dobrý pocit. Prvý krát v živote som verejne napísala 12 moderných predsavzatí pre nových lídrov v roku 2021. Venujem ich pamiatke na môjho vynikajúceho priateľa Jima Wrighta, ktorý nás opustil v novembri 2019. Za svojho života však dokázal strhnúť množstvo ľudí, ktorým vlieval životnú energiu do žíl a povzbudzoval ich k tomu, aby sa nebáli byť sami sebou. Mala som to šťastie, že som patrila do jeho okruhu blízkych ľudí a popri ňom som nechala vyrastať novú Janu. Janu, ktorá sa postupne prestala báť a rozhodla sa tvoriť a rásť. Dnes viem, že stojí za to bojovať za svoje sny a túžby. Stojí za to byť verným svojim hodnotám a presvedčeniu.NOVÍ LÍDRI, ktorí sa zrodia v roku 2021

Možno ste tými novými lídrami, pre ktorých sú tieto predsavzatia napísané i vy, ktorí práve teraz čítate tento článok. Lídrom sa totižto môže stať každý z nás, ak si chytí svoj život do vlastných rúk a bude postupne podnikať k roky k tomu, aby naplnil svoje životné poslanie. S láskou, odvahou, trpezlivosťou, vytrvalosťou, intuíciou, empatiou a neutíchajúcou túžbou po dosiahnutí pokoja duše, ktorá drieme v každom z nás. Ak vás zaujíma, čo viac ponúkam v týchto predsavzatiach, môžete si prečítať v mojom druhom blogu na DenníkN.


Prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia, radosti a lásky v roku 2021. Nech je pre vás tento rok plný sily, odhodlania, úspechov a zázrakov, ktoré vás navedú na novú cestu života.


S úctou,

Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie