December 14, 2021

Angličtina 2022 v Bielom Kostole

Vianoce nám pomaly klopú na dvere a každý z nás sa teší na tie chvíle radosti, pokoja a mieru, ktoré zavládnu v našich rodinách. Koniec roka, ktorý sa neúprosne blíži, je zároveň príležitosťou pozrieť sa vpred a urobiť kroky pre vylepšenie podmienok života nás, našich rodín či komunít. Biely Kostol je jedna z najrýchlejšie rastúcich obcí v regióne a prirodzene prechádza svojim vývojom. Prínosom pre jej obyvateľov bude určite aj skutočnosť, že už od nového roka 2022 sa otvárajú kurzy angličtiny osvedčenej jazykovej školy Harmony Academy priamo v novozriadenej základnej škole v obci. Ako vznikol tento nápad a čo môžu ľudia od tejto iniciatívy očakávať? Vyspovedali sme priamo riaditeľku a lektorku Janu Chynoradskú, ktorá bude vybrané kurzy v prvej várke už od januára učiť osobne.

Ako vás napadlo otvoriť kurzy v Bielom Kostole? Čo tomu predchádzalo?

Nápad na zriadenie prevádzky v Bielom Kostole vo mne zrel postupne. Keď sme koncom jari tohto roka s manželom premýšľali nad ukončením našej prevádzky Harmony Academy v Trnave, tak sme sa rozhodli darovať základnej škole v našej obci (Bielemu Kostolu) interaktívnu tabuľu, biele tabule a ďalšie doplnky do vybavenia tried.

Odkedy vypukla koronapandémia, tak sa zvykneme večer prechádzať po obci a na jednej z takýchto prechádzok začiatkom novembra tohto roku sa debata začala uberať smerom k tomu, ako rýchlo a veľa sa naša obec rozrastá. Prechádzali sme sa pomedzi nové domy a bytovky a keď sme boli v časti „Na výslní“, skrsla vo mne myšlienka na otvorenie jazykových kurzov angličtiny priamo tu, u nás v Bielom Kostole. Reč sa točila okolo toho, čo všetko sa u nás mení a čo vzniká, aké príležitosti prenás, občanov práve naša doba ponúka.

Aký je súčasný školský rok pre vašu jazykovú školu?

I napriek ustupujúcej pandémii sme sa rozhodli, že Harmony potiahneme od nového školského roka 2021/22 iba online. V septembri sme tak otvorili v poradí už náš 22.školský rok a v rámci neho sme spustili jazykové aj rozvojové kurzy pre firmy aj verejnosť. Počas pandémie sme prehĺbili a vycibrili našu schopnosť pracovať s novými technológiami, tvorivo pracovať v online prostredí a podnecovať našich študentov k tomu, aby prijali nástrahy dnešnej doby a spolu s nami kráčali v ústrety budúcnosti. Denne učíme niekoľko desiatok hodín angličtiny, nemčiny, poľštiny, francúzštiny a slovenčiny pre cudzincov  cez moderné obrazovky a za zákazníkmi cestujeme do ich priestorov. Už od januára sa preto tešíme, že budeme mať možnosť privítať našich študentov priamo v Bielom Kostole a otvoriť tak prezenčnú formu výučby, samozrejme, ak to situácia bude dovoľovať. Sme pripravení i kurzy v Bielom Kostole spustiť v prípade potreby dočasne online.

Čo prinášate do Bieleho Kostola a čo od toho očakávate?

Od januára spúšťame naše prvé jazykové kurzy pre deti, mládež a dospelých a počas roka 2022 budeme postupne spestrovať našu ponuku. Kurzy budeme otvárať každý mesiac a ich obsah, frekvenciu ako aj rozvhy budeme prispôsobovať záujemcom.

Ľudia sa už teraz môžu tešiť na anglickú olympiádu HARMONIÁDU 2022 pre deti a mládež, ktorá je naplánovaná na mesiac máj, letnú školu angličtiny pre deti, mládež a dospelých, jesenný medzinárodný benefičný bazár a vianočný večierok v anglickom štýle.

Čo sa mojich očakávaní týka, tak verím, že i touto malou kvapkou v mori prispejeme k skvalitňovaniu života našich ľudí v obci a jej okolí, zvýšime záujem dospelých o kurzy celoživotného učenia sa, do ktorých bezpochyby zapadá jazykové vzdelávanie a posilníme jazykovú výbavu a talenty našich detí a mládeže.

Do Bieleho Kostola teda vstupujete v „prvej línii“ a kurzy budete učiť osobne. Aké sú vaše skúsenosti a čo môžete o sebe prezradiť potenciálnym študentom?

V jazykovom vzdelávaní pôsobím od roku 1993, kedy som po prvý krát vstúpila do triedy piatakov na ZŠ v Jame v Trnave ako nekvalifikovaná učiteľka angličtiny. Angličtina a pedagogika ma chytili za srdce, a tak som vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského a po krátkom pôsobení v štátnych školách som v septembri 2000 založila svoju prvú jazykovú školu Harmony School of English. Odvtedy ubehlo viac ako 28 rokov a ja sa cítim rovnako zanietená a nadšená interakciou so žiakmi a študentami v triede, ako tomu bolo vtedy.

Dnes som oveľa skúsenejšia a rozhľadenejšia, čo mi napomáha dosahovať vynikajúce výsledky s rôznymi typmi žiakov a študentov. Okolo seba mám zanietených profesionálov, ktorí dokážu zaujať, naučiť, rozvinúť tvorivý a jazykový potenciál našich frekventantov. Veľa tvorím, cestujem a stále sa učím. Harmony dnes poskytuje svoje služby zákazníkom po celom Slovensku a s ponukou vzdelávania učiteľov a riaditeľov škôl pôsobíme v regióne EÚ.

Dá sa povedať, že som šťastná učiteľka a mám radosť, keď dokážem prinášať druhým ľuďom dobrý pocit, inšpiráciu a vedomosti, ktoré im zvyšujú kvalituich životov a otvárajú im dvere do sveta!  

Všetko nasvedčuje teda tomu, že zopár tried v základnej škole v Bielom Kostole už v januári 2022 ožije angličtinou a prví študenti budú môcť začať svoje štúdium angličtiny pod vedením skutočnej profesionálky. Možno sa táto iniciatíva spúšťa práve pre vás, preto neváhajte a zapíšte seba či svoje dieťa už teraz. Zápis aktuálne prebieha online. Pre jednotlivé kurzy si môžete priamo vybrať podstránku a registrovať sa priamo cez ňu:

Kurzy angličtiny pre deti Academy Stars

Kurzy angličtiny pre juniorov Teen

Kurz angličtiny pre dospelých

Kurzy anglickej konverzácie Share

Pre tých z vás, ktorí majú záujem o získanie čo najviac informácií z prvej ruky dávame na vedomie i Deň otvorených dverí online, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 16.decembra 2021 na platforme ZOOM od 17,00 hod.

Prvé hodiny sa uskutočnia už v januári 2022 a postupne sa budú otvárať ďalšie, a to na podnety ľudí, ktorí si naše služby zvolia. Bližšie informácie vám rada poskytnem osobne, a to na telefónnom čísle 0918 132 709, prípadne na emailovej adrese petra@harmony.sk.

Ďakujeme za vašu priazeňa tešíme sa na vás!

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie