June 9, 2021

Ceny Learn & Lead 2021

Ocenenia sú základným hnacím motorom inovácie Learn & Lead, ktorá sa zrodila v Harmony Academy v roku 2010. Odvtedy kontinuálne rozvíjame a podporujeme učiteľov a lektorov v ich odbornom a kariérnom raste, ktorý napomáha rozvoju ich tímov a  škôl.

Dnes je Learn & Lead súčasťou niekoľkých organizácií, ktoré prijali jej obchodný model a vytvorili tak medzinárodnú sieť škôl Learn & Lead. Je nám potešením preto vyhlásiť Cenu Learn & Lead 2021 v nasledujúcich kategóriách, do ktorých sú nominovaní kandidáti z viacerých krajín.

  • Študent Learn &Lead
  • Učiteľ/lektor Learn& Lead
  • Líder Learn & Lead
  • Developer Learn &Lead
  • Tím Learn & Lead
  • Manažér školy Learn& Lead
  • Škola Learn & Lead
  • Osobnosť Learn &Lead
  • Najpozoruhodnejšia osobnosť Learn & Lead
  • Vychádzajúca hviezda pre Learn & Lead

Hlasovanie sa uskutoční online prostredníctvom Google dotazníku na internete, cez sociálne siete a zapojiť sa doň budú môcť všetci, ktorých naši nominovaní oslovia. Spustenie hlasovania je naplánované na júl 2021.

Slávnostná ceremónia vyhlasovania víťazov Ceny Learn & Lead 2021a odovzdania cien sa uskutoční v októbri 2021 formou online podujatia. Víťazi ako aj zúčastnení majú šancu vyhrať zaujímavé ceny.

Narodila som sa preto, aby som priniesla tomuto svetu kúsok zo seba. Porodila som dve krásne deti, ktoré ďalej nesú štafetu našej rodiny. Postavila som školu, v ktorej som odpracovala neskutočné množstvo hodín, odovzdala som jej nemalú časť zo seba samej a dnes som hrdá na dielo, ktoré sa nám podarilo vybudovať s ľuďmi, ktorí podobne ako my s manželom, častokrát na hranici vlastných síl žili, tvorili a odvádzali vynikajúcu prácu pre našu spoločnosť. Vytvorili sme nový model jazykovej školy, ktorá má všetky atribúty moderne zmýšľajúcej a fungujúcej organizácie 21.storočia. Ceny Learn & Lead 2021 otvárajú priestor pre širokú skupinu ľudí, ktorá verí, podporuje a rozvíja koncept, do jadra ktorého som vložila svoje srdce. S nimi som pripravená ďalej učiť (sa), rozvíjať a rásť pre šírenie dobra, pochopenia a spolupatričnosti na svete.

Veríme, že sa k nám v tejto iniciatíve pridáte a cesta Learn & Lead sa stane i vašim osobným dobrodružstvom v tomto roku.

Prajeme Vám veľa šťastia!

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie