May 18, 2021

Projekty Erasmus+ opakovane potvrdili svoju opodstatnenosť

Prostredníctvom projektu Erasmus+ a v rámci projektu Happy School 2020 sa Daniel Bacík, riaditeľ  PLUS Academia, zúčastnil mobility v nádhernom prímorskom meste Scarborough, v Anglolang Academy of English. Hlavným cieľom tejto mobility bola problematika job shadowing-u. Viac informácií o mobilite nám Daniel poskytol v nasledovných riadkoch.


V termíne od 22.9.2019 do 28.9.2019 som mal možnosť zúčastniť sa mobility v rámci projektu Happy School 2020. Miesto mobility bola jazyková škola ANGLOLANG. Ide o inštitúciu s dlhoročnou tradíciou v poskytovaní kurzov pre študentov rôznych vekových kategórií a zameraní štúdia.Anglolang je situovaný v nádhernom prímorskom meste Scarborough na severovýchode Anglicka. Ide o kúpeľné mesto plné nádherných výhľadov, atrakcií a to nie len historických 😊.Cieľom mobility bol job-shadowing. V rámci job-shadowingu som mal možnosť absolvovať hospitácie na rôznych vyučovacích hodinách a pozorovať tak prácu viacerých lektorov/odborníkov. Tiež som v popoludňajších hodinách absolvoval osobné stretnutia s jednotlivými predstaviteľmi manažmentu školy (vice principal, head of school, marketing admin, tech admin, admin).


"Projekty v rámci Erasmus + opakovane potvrdili svoju opodstatnenosť a dôležitosť pre profesionálny a osobný rozvoj ich účastníkov."


Mobilitu hodnotím veľmi pozitívne! Skúsenosti a odbornosť ľudí, s ktorými som sa mal možnosť stretnúť ma milo prekvapila (v tom najpozitívnejšom smere). Ide o správnych ľudí na správnom mieste, od ktorých sa môžu aj skúsení lektori a manažéri jazykových škôl veľa naučiť.


Ďakujem!

Daniel Bacík

CEO, PLUS Academia

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie