Prvé stretnutie partnerov národného konzorcia Projektu Happy school 2020, aké sú príležitosti a možnosti vyplývajúce z projektu pre jeho partnerov?Prvý Kick off meeting národného konzorcia sa uskutočnil dňa 21.06.2018 v Trnave. Zúčastnili sa ho všetci partneri konzorcia ktorí si na úvodnom stretnutí upresnili ciele, ich očakávania a požadované výstupy z projektu. Členovia konzorcia vidia v projekte príležitosti nielen v rámci účasti pracovníkov ich organizácií na mobilitách, ale i v nadviazaním vzťahov s inými jazykovými školami v rámci EU a v nadviazaní spolupráce so špecialistami zo zahraničia. Partneri sa zhodli i na potrebe celoživotného vzdelávania lektorov a  potrebe zvyšovania ich motivácie k celoživotnému vzdelávaniu.


Tento projekt prináša pre naše konzorcium výnimočnú možnosť spojiť sa v úsilí o vytvorenie prostredia vzdelávacej inštitúcie, v ktorom sa podporujú lektori cudzích jazykov v ich kariérnej ceste, zvyšovaní ich odbornej ako i riadiacej kvalifikácie, ktorá je  v priamom  napojení na transformáciu školy v učiacu sa organizáciu. Tá spúšťa proces celoživotného vzdelávania svojho personálu a posilňuje jej konkurencieschopnosť, adaptabilitu na rýchlo sa meniace podmienky na trhu práce a posilňuje možnosť zamestnateľnosti svojich lektorov a riadiacich pracovníkov.

Týmto sa nám podarí nastaviť školy na trvalo udržateľný rozvoj v systéme celoživotného učenia sa, kontinuálneho vylepšovania kvality vzdelávania šitého na mieru zákazníkov.  Pravidelné stretnutia partnerov konzorcia sú plánované štvrťročne počas celej doby trvania projektu.

Môže vás tiež zaujímať

Pozrite všetky posty Klinite sem

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.