November 14, 2023

Sme súčasťou nového Erasmus+ projektu NELCA!

Na konci októbra sme v HARMONY ACADEMY hosťovali kick-off míting Erasmus+ projektu s názvom Creating the Network of Excellent ULCA Schools (NELCA). Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 26 – 27.októbra 2023 v Malom Berlíne v centre Trnavy. V poradí už 25. medzinárodný projekt rozvíjajúci stratégiu a víziu inovácie Learn & Lead odštartoval vskutku famózne! Na písaní projektu sa podieľali všetci projektoví partneri pod odbornou záštitou tímu našej organizácie a koordinátora – Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V projekte spolupracujeme so základnými školami, univerzitami a tréningovými centrami vzdelávania učiteľov z Lotyšska, Severného Macedónska, Slovinska, Litvy a Slovenska.

Projekt, ktorý nazývame skrátene NELCA je pokračovaním projektu, ktorý skončil minulý rok, s názvom ULCA. ULCA je akronym anglického „Upgrade with Learner-Centred Approach“, čo v slovenčine znamená „posuňte sa o úroveň vyššie s prístupom zameraným na potreby žiaka“. Jeho cieľom bola implementácia prístupu zameranéhona potreby žiaka (LCA - Learner-Centred Approach) do škôl. Pri zavádzaní tejto kľúčovej pedagogickej filozofie do prevádzky škôl sme ju, na základe nášho osobného zistenia v Harmony Academy, prepojili s manažérskym prístupom Learn & Lead (Uč sa a veď!) a postavili sme tak pevné základy pre transformáciu škôl zvnútra – prostredníctvom transformácie jej učiteľov. V rámci tohto projektu sme veľa cestovali, tvorili a učili sa spolu s partnermi. Jeden z najsilnejších momentov boli dva turnusy letnej školy LCA pre učiteľov našich partnerov, kedy prešli školením oboch kľúčových prístupov a prijali ich za svoje. Vyškolili sme nielen učiteľov LCA ale aj prvých školiteľov učiteľov LCA, ktorí sa budú realizovať v novom, pokračujúcom projekte NELCA naplno.

Projekt NELCA sa okrem učiteľov sústredí tiež na manažérov škôl, ktorí veria myšlienke, že úspešné vyučovacie hodiny sú tie, kde sa študenti cítia dobre a učitelia majú vytvorený priestor pre sebarealizáciu.

Na prvom mítingu sme si nastavili termíny pravidelných stretnutí, financovanie, spôsob vykazovania práce a ďalšie technické záležitosti. Stretnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére, plnej inšpirácie a tvorivosti. V jednej časti sme spolu vytvorili veľa prídavných mien ako „higher, closer, deeper, more creative, wiser, happier, more inspired, more interconnected, safer, funnier, more engaged, stronger, more experienced...“

Čo nás čaká?

Celý proces projektu je rozdelený do piatich sekcií, na ktorých budú pracovať všetky zúčastnené organizácie v priebehu celého projektu.

PRACOVNÝ BALÍK 1 - projektový manažment, riadenie, diseminácia, kontrola kvalita webstránka projektu

PRACOVNÝ BALÍK 2 - založenie Medzinárodnej asociácie inovatívnych učiteľov a manažérov ULCA škôl a online interaktívny nástroj pre učiteľov, hodnotiteľov, školiteľov a manažérov

PRACOVNÝ BALÍK 3 - zapojenie lídrov, manažérov a administratívneho personálu v ULCA školách , dva nové kurzy pre lídrov/manažérov a pokyny pre vedenie ULCA školy

PRACOVNÝ BALÍK 4 - tri nové blended-learning kurzy pre učiteľov pre rozvoj digitálnych zručností a kreatívnej LCA metodik a e-learningová platforma

PRACOVNÝ BALÍK 5 - ULCA procesy monitorovania učiteľov v akcii

Na záver môžeme zhodnotiť, že sme veľa diskutovali, brainstormovali a prežívali tie vzrušujúce okamihy úvodu projektu, kedy tvorivá myšlienka nachádza svoje prepojenie s jej účastníkmi, ktorý jej dávajú hmatateľnú podobu.  

NELCA je pripravená na úspech, pretože má vo svojom tíme oddaných, zapálených a dobrých ľudí, ktorí sú nositeľmi zmeny pre svoje tímy, školy a našu spoločnosť. Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie