November 17, 2021

Online jazykové vzdelávanie zožalo úspech

Online jazykové vzdelávanie zožalo úspech


Kvalita a neustály rozvoj Harmony Academy spočíva okrem iného aj v pravidelnej kontrole a monitorovaní spokojnosti zákazníkov s našimi službami. Nasledovné výsledky prieskumu poukazujú na mieru spokojnosti zamestnancov spoločnosti Stellantis Slovakia s online jazykovými kurzami a vzdelávaním v našej spoločnosti.


Aktuálna a stále pretrvávajúca situácia obmedzila mnohé firmy či organizácie v ich plnohodnotnej podnikateľskej činnosti. Svet sa na istú chvíľu zastavil a v rámci viacerých pracovných odvetví objavil skutočne neobmedzené možnosti a výhody, ktoré so sebou priniesol online priestor. Inak to nebolo ani v Harmony Academy, ktorá však dokázala veľmi pružne a flexibilne reagovať na novovzniknutú situáciu a mohla sa tak priblížiť k svojim verným aj novým zákazníkom práve prostredníctvom online jazykového vzdelávania.


Jedným z našich dlhoročných a verných partnerov je aj spoločnosť Stellantis Slovakia (predtým Groupe PSA Slovakia), ktorá na pravidelnej báze využíva nielen jazykové kurzy našej spoločnosti prispôsobené individuálnym potrebám účastníkov, ale stále vo väčšej miere aj odborné jazykové workshopy Learn & Lead zamerané na trvalý rast a rozvoj jednotlivcov či celej organizácie. Vyše 90 % jazykových kurzov pre túto spoločnosť bolo v roku 2020 presunutých do online prostredia. Nasledovný prieskum Vám prináša zhodnotenie výsledkov spokojnosti až 164 zamestnancov spoločnosti Stellantis Slovakia práve s online jazykovým vzdelávaním v rámci skupinových kurzov Harmony Academy.


Anglický jazyk stále v kurze


Takmer 94 % respondentov v prieskume uviedlo, že sa v rámci skupinového kurzu vzdelávajú a rozvíjajú práve v anglickom jazyku. Anglický jazyk je dnes už bežnou súčasťou komunikácie v mnohých spoločnostiach s medzinárodným presahom. V rámci našich kurzov pomáhame študentom odbúravať stres pri komunikácií v tomto jazyku, budovať ich sebavedomie a neustále zlepšovať ich komunikačné zručnosti v rámci ich individuálnych potrieb a oblasti pôsobenia.


Základom efektívneho učenia sa a napredovania v jazyku je predovšetkým kontinuálnosť vo vzdelávaní. Ak sa chceme neustále zlepšovať potrebujeme okrem vlastnej motivácie a kvalitného lektora aj prepracovaný kontinuálny vzdelávací program, vďaka ktorému vie jednotlivec posúdiť úroveň jeho dosiahnutého jazykového vzdelania. Náš jedinečný jazykový program From Zero to Hero práve prostredníctvom blokového kontinuálneho vzdelávania vytvára aj zo začiatočníkov skutočných anglicky hovoriacich profesionálov. Spokojnosť s naším programom vyjadrujú naši klienti pravidelne na základe ich pravidelného prihlasovania sa do jednotlivých kurzov, čoho odrazom sú aj výsledky nasledovného grafu, kde presne 85,4% respondentov uviedlo, že aktuálny jazykový kurz Harmony Academy nie je ich prvým absolvovaným kurzom.

 

Spokojnosť spoločnosti Stellantis Slovakia s online jazykovým vzdelávaním

Počas uplynulého roka sme v rámci jazykového vzdelávania využívali na výučbu komunikačnú platformu MS Teams, s ktorou vyjadrilo svoju spokojnosť  len s drobnými návrhmi na zlepšenie takmer 94% respondentov.Sme si vedomí, že silu a zážitok z osobného stretnutia študenta a lektora nemôžu nahradiť digitálne platformy. Zároveň sme však presvedčení, že kvalita lektora a jazykovej inštitúcie v dnešnom svete tkvie v ich angažovanosti, zanietení a nájdení tej správnej cesty, ktorá s využitím dostupných moderných prostriedkov prináša požadovanú úrodu svojim klientom. Výsledkom toho je až 86% -tná spokojnosť zamestnancov spoločnosti Stellantis Slovakia s naším online vzdelávacím jazykových programom a kurzami.

Prínos jazykového vzdelávania do praxe

Podstatou (nie len) jazykového vzdelávania je predovšetkým jeho prínos a aktívne využitie v praxi. Ovládanie cudzieho jazyka zamestnancov na komunikatívnej úrovni urýchľuje procesy vo Vašej spoločnosti, rozširuje oblasť Vášho pôsobenia, zlepšuje vzťahy na pracovisku či zvyšuje motiváciu a produktivitu jednotlivých pracovných tímov. Pre výkon a kvalitu svojej práce hodnotili až v 95,7% -tách zamestnanci spoločnosti Stellantis kurzy za „veľmi užitočné“ či „užitočné“.Všetkým zúčastneným respondentom veľmi pekne ďakujeme za vyjadrenie ich prevažne pozitívnej spätnej väzby, ktorá nás posúva smerom vpred a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu a napredovanie.

PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV PRE FIRMY A ORGANIZÁCIE

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie