May 19, 2021

Pomôžme školám rásť!

Vážený podnikateľ, vážená podnikateľka,


vyštudovala som učiteľstvo v odbore anglický jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v roku 1997. Celý svoj doterajší profesijný život som  s láskou zasvätila vyučovaniu a vedeniu učiteľov pri výučbe tohto svetového jazyka. Podarilo sa mi okolo seba zhromaždiť množstvo vynikajúcich ľudí, profesionálov, spolu s ktorými ponúkame služby našim klientom v tej najvyššej možnej kvalite. Svoju vlastnú jazykovú školu som založila v roku 2000 a počas doby jej života sme v medzinárodných partnerstvách s organizáciami v Európe vytvorili unikátny koncept Learn&Lead.


Tento rok končím svoje dvojročné štúdium na Podnikateľskej univerzite a rada sa hlásim k novému prúdu slovenských podnikateľov, ktorým záleží na budovaní systémov celoživotného vzdelávania. V prepojení s jednotlivými učiteľmi či vedúcimi pracovníkmi našich škôl máme nádej na vytvorenie podporných mechanizmov, ktoré pomôžu školám a ich ľuďom ďalej rásť, pretvárať prostredie a rozvíjať sa pre potreby súčasného sveta a trhu práce.


V dňoch 17.-18.apríla 2019 organizujeme v Holiday Inn v Žiline medzinárodnú konferenciu Learn&Lead 2019 , ktorej cieľom je vzbudiť záujem u ľudí pracovať na modeloch kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách, predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn&Lead ako aj postupy pri ich tvorbe a zavádzaní a zároveň odprezentovať projekt KA1 z dielne Erasmusplus – HAPPY SCHOOL 2020 ( 2018-1- SK01-KA104-046112).


Ak vám záleží na rozvoji nášho vzdelávania, prijmite, prosím, moje pozvanie na túto udalosť. Registrovať sa môžete tu. Plný program konferencie je na tomto linku a moje osobné predstavenie Learn&Lead 2019 si môžete pozrieť v tomto krátkom videu. Ak sa vám páči naša iniciatíva, máte možnosť podporiť nás i formou úhrady účastníckeho poplatku pre 1 (69 Eur) alebo 2 záujemcov (99 Eur) z radov základných, stredných či vysokých škôl. V prípade vášho záujmu vám poskytneme profily účastníkov, ktorí sa zúčastnia tejto konferencie vďaka vášmu sponzoringu. Cestu implementácie ich nadobudnutých vedomostí a skúseností z tejto konferencie budeme ďalej sledovať a v prípade vášho záujmu vám radi o nej poskytneme bližšie informácie.  

V prípade vašich možných otázok či dotazov ma neváhajte kontaktovať na jana@harmony.sk alebo na mobilnom telefónnom čísle 0903 412 551.


Vopred vám za vašu podporu ďakujem.

S úctou,

Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie