June 10, 2024

Radosť a nadšenie z angličtiny v Bielom Kostole.

Toľko úprimnej detskej radosti, nadšenia a smiechu na jednom mieste, v učebni našej Junior Academy na základnej škole v Bielom Kostole. Úspešne sme ukončili sme náš druhý školský rok s 24 absolventami a ukázalo sa, že okrem detí, ktoré sú zapísané do našej ZŠ v obci sa k nám pomaly, ale iste vracajú deti našich detí z minulosti, či noví záujemcovia z Trnavy a okolia.

Letný bazár, zavŕšenie druhého polroka štúdia kurzov angličtiny nám potvrdil, že motivácia k učeniu sa spolu s oduševneným prístupom lektorov a podporným tímom okolo nich je kľúčom k úspechu!

Angličtina je absolútnou súčasťou našich životov a podporiť deti v budovaní ich prirodzenej komunikácie a kladného vzťahu k tomuto svetovému jazyku je bezpochyby ten správny krok!

Ďakujeme všetkým rodičom, ich deťom, pani vychovávateľkám, vedeniu ZŠ ako i našej obce na čele s pani starostkou za ich pomoc a podporu v realizácii našich jazykových kurzov v Bielom Kostole.

Vašim deťom venujeme individuálnu starostlivosť v prístupe zameranom na ich špecifické potreby a naša ponuka by sa dalo zhrnúť aj takto:

 • kurzy angličtiny pre deti vo veku od 5 do 12 rokov,
 • kurzy angličtiny pre mládež do 17 rokov,
 • angličtina zábavnou a hravou formou,
 • inovatívne metódy a učebné postupy,
 • hry, piesne, súťaže a priateľská atmosféra,
 • budujeme pozitívny vzťah k angličtine,
 • posilňujeme sebavedomie detí v anglickej komunikácii.

Lektorky sú Andrea Kačová a Jana Chynoradská, obe majú skúsenosti s výučbu angličtiny pre deti viac ako 20 rokov a patria do kľúčového tímu našej školy už od jej založenia. Kráčajú s dobou, rozvíjajú sa a dnes školia ďalších učiteľov. Náš tím je autorom Inovácie Learn &Lead (Uč sa a veď!), a tak máte záruku toho, že sa o vaše deti starajú skutočné profesionálky s veľkým srdcom.

Pre mňa, ako lektorku, ktorá pracuje aktuálne online, boli kurzy v Bielom Kostole osviežujúcou zmenou a výzvou. Výučba navyše prebiehala vo veľmi príjemne zariadenom prostredí Harmony učebne, a to je určite jeden z aspektov, ako vytvoriť relaxačné a inšpirujúce miesto tak pre žiakov, ako aj pre samotného učiteľa. V neposlednom rade som vďačná a rada, že i keď online výučba jazykov je bezpochyby efektívna, pohodlná a ľahko prístupná, ešte stále máme možnosť a chuť sa stretávať aj osobne. Takto máme možnosť sa aspoň na chvíľu "ponoriť" do sveta, ktorý si spoločne so žiakmi vytvoríme pre seba a svoju angličtinu naživo. Andrea Kačová
KURZY v ponuke do nového školského roka 2024/25
 • READY 1, prváci, piatok od 13,30 do 14,15 hod.,
 • READY 2, druháci, piatok od 14,20 do 15,05 hod.,
 • STEADY, tretiaci, piatok od 15,10 do 15,55 hod.,
 • TEEN B1, 13-16roční, piatok od 16,05 do 16,50 hod.
Zľavy pri zápise:
 • 50% zľava pre žiakov zapísaných na ZŠ v Bielom Kostole,
 • 15% zľava pre pokračujúcich študentov,
 • 10% zľava pre súrodenca.
ONLINE prihlášky

Zápis aktuálne prebieha do všetkých kurzov, a tak neváhajte a zapíšte svoje dieťa už dnes. Ak máte prípadné otázky, prosím, kontaktujte nášho Jakuba Chynoradského na marketing@harmony.sk, alebo na jeho mobilné telefónne číslo 0904 017 931.

Tešíme sa na vás!

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie