May 18, 2021

Rok 2020 - dobrý krok vpred.

Trnavská jazyková škola HARMONY ACADEMY oslavuje v roku 2020 svoje 20-te narodeniny. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili rozhovor, v ktorom sme vyspovedali jej zakladateľku a súčasnú riaditeľku a lektorku Janu Chynoradskú.

V tomto rozhovore sa dozviete o tom, čo jej ako aj HARMONY priniesol rok 2019 ako aj ich očakávaniach a plánoch do roku 2020. V závere ponúkame pozvánku na bezplatné ukážky odborných anglických workshopov v mesiaci február 2020.


Dalo by sa povedať že spolu s HARMONY oslavujete „porcelánové“ výročie. Čo všetko sa za tú dobu zmenilo? V čom spočívajú hlavné rozdiely medzi vtedajšou HA a tou dnešnou?

To je milé prirovnanie! Áno, prežila som s ňou každý jeden deň jej života a môžem s hrdosťou povedať, ze Harmony dnes je „mladá dáma“, ktorá presne vie, kým je a čo od života očakáva. Ako si možno niektorí pamätajú, zrodila sa na podnet študenta Martina Březinu, ktorý v mojich hodinách spoznal niečo výnimočné, čo ho oslovilo až natoľko, že mi ponúkol nápad otvoriť si jazykovú školu. Bola som rada tejto spätnej väzbe a chopila som sa príležitosti. Začala som učiť angličtinu jeho i jeho kolegov zo spoločnosti VUJE a svojimi hodinami som dala základ života novej jazykovej škole v Trnave. Hneď v jej prvých mesiacoch sa ku mne pridali mladé, talentované a dnes výnimočne nadané učiteľky cudzích jazykov, ktoré mi pomohli budovať základy. Začali sme s angličtinou, neskôr slovenčinou pre cudzincov, v roku 2005 sa pridala francúzština a nemčina a neskôr i ruština.


Každý rok jej života zanechal stopu v podobe množstva nových tvárí tak v radoch študentov ako aj jej učiteľov, či lektorov. Prešli sme svojimi „chorobami detstva“, vytvorili sme množstvo pracovných príležitostí pre moderne zmýšľajúcich učiteľov a vytvorili modernú jazykovú školu. Dnes stojíme pevne na nohách a okrem služieb pre študentov cudzích jazykov, či už z radov jednotlivcov alebo firiem, ponúkame akreditované programy pre učiteľov cudzích jazykov. V rámci našej rozvojovej stratégie máme vytvorené partnerstvá so školami a vzdelávacími organizáciami po celej Európe, v ktorých sa dlhodobo a konzistentne venujeme rozvojovému konceptu Learn&Lead.


Ako hodnotíte svoje pôsobenie v HARMONY v predošlom roku? Čím bol tento rok pre výnimočný?

Rok 2019 bol pre HARMONY výnimočný hneď v niekoľkých ohľadoch.

Podarilo sa nám v spolupráci s chorvátskym partnerom zavŕšiť vývoj manažérskeho softvérového nástroja pre riadenie prevádzky modernej jazykovej školy, ktorá otvára kariérnu cestu rozvoja lektora.

Získali sme nové akreditácie Ministerstva školstva SR na inovatívne vzdelávacie programy pre učiteľov cudzích jazykov, upevnili sme si svoju pozíciu u našich kľúčových obchodných partnerov a zákazníkov, zrealizovali sme niekoľko zahraničných ciest a štúdií ako aj konferenciu Learn&Lead 2019 v rámci nášho aktuálneho EU projektu HAPPY SCHOOL 2020 (KA1, Erasmusplus).


Čo sa interného tímu HARMONY týka, podarilo sa nám utužiť tím kľúčových lektorov a lídrov ako aj získať na trvalý pracovný pomer výnimočnú osobnosť v oblasti jazykového vzdelávania – pani Andreu Kútnu. Tá patrí k jedným z prvých lektorov HARMONY, kedy začala u nás učiť počas svojho štúdia na VŠ v roku 2001.

Dnes zastáva  Andrea Kútna jeden z kľúčových postov v mojom tíme a svojim nasadením, osobným prístupom ako aj neoblomnou vytrvalosťou a diplomaciou pomáha úspešne „usádzať“ inovatívne riešenie Learn&Lead do našich radov.

Mne osobne sa podarilo úspešne ukončiť dvojročné štúdium na Podnikateľskej univerzite pod vedením Jána Košturiaka zo spoločnosti IPA Slovakia. V rámci neho som spoznala nemalé množstvo poctivých a tvrdo pracujúcich slovenských a českých podnikateľov, s ktorými sme vytvorili podnetné priateľstvá.


Aké máte očakávania pre rok 2020?

V roku 2020 máme v pláne zrealizovať niekoľko pracovných ciest do zahraničia, rozvinúť a prehĺbiť spoluprácu s dvoma univerzitami u nás doma na Slovensku ako aj v Českej republike. Konkrétne ide o partnerstvo s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku v pripravovanom strategickom partnerstve KA2 programu Erasmusplus a Fakultou manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. S jej zástupcom, prodekanom Doc. Borisom Popeskom spúšťame odborné jazykové vzdelávanie v oblasti finančného manažmentu pre manažérov firiem a organizácií podnikajúcich v oblasti služieb.

V tomto roku máme tiež zacielené aj na deti. Po krátkej prestávke sme od januára tohto roka opätovne spustili spoluprácu so ZŠ v našom kraji. Otvorili sme doplnkové jazykové kurzy na ZŠ v Majcichove a už hneď vo februári prinášame novinku na náš trh v oblasti predprimárnej angličtiny nový kurz angličtiny pod názvom TEDDY EDDIE pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.

Podstatnou časťou našej práce zostávajú v tomto roku firemní klienti, pre ktorých máme v ponuke tak klasické jazykové kurzy v angličtine, nemčine, francúzštine či slovenčine pre cudzincov, ako aj tematicky-zamerané odborné jazykové workshopy a rozvojové programy v cudzom jazyku.


Nakoľko sme za takmer 20 rokov svojej existencie nahromadili množstvo skúseností a poznatkov z riadenia kvality a rozvoja prostredia jazykovej školy, tak štvrtou oblasťou, ktorej sa cieľavedome budeme venovať v roku 2020 sú učitelia, lektori a manažéri v jazykových školách doma a v zahraničí. Sme otvorení zdieľať s nimi naše poznanie a rozvíjať spoluprácu pre trvalo udržateľný rast a rozvoj tak kvality a pestrosti služieb jazykových škôl ako aj rozvoja kľúčových kompetencií učiteľov a manažérov škôl pre potreby úspešného života v 21.storočí.


HARMONY je známa svojou inovatívnosťou a originálnosťou. Aké novinky ste pripravili pre svojich klientov v novom roku?

Absolútnou novinkou pre našich klientov je služba AMBER, ktorá odkrýva všetko, čo sa pri kurzoch registruje, vyhodnocuje či inak zaznamenáva. V ponuke máme tak individuálne ako aj korporátne kontá a klienti majú tak možnosť mať plne pod kontrolou čerpanie svojich hodín, záznamy obsahovej stránky hodín ako aj graficky znázornené údaje o účasti či % vyhodnotení úspešnosti svojho štúdia u nás.


Čo sa vzdelávania týka, tak v tomto roku spúšťame nové odborné jazykové tréningy, ktoré sú zacielené pre dospelých – či už učiteľov, lektorov, vedúcich rôznych úsekov, tím lídrov, manažérov alebo podnikateľov. Všetky vychádzajú z dielne nášho Centra inovácií Learn&Lead a sú originálnymi inšpiratívnymi realizáciami, ktoré „nakopnú“ človeka v tej ktorej oblasti jeho práce.


V dnešnej dobe je potrebné viac ako kedykoľvek pred tým ovládať minimálne jeden cudzí jazyk – a to na vynikajúcej úrovni.  Ako je zrejmé z tohto rozhovoru, učiť sa cudzí jazyk v kombinácii s témou alebo odbornou profiláciou je trend, ktorý zachytávajú tie jazykové školy, ktoré to s odbornosťou a kvalitou svojich služieb a lektorov myslia skutočne vážne. Fakt, že to v HARMONY robia vskutku vynikajúco potvrdzujú i slová jednej z účastníčok odborného anglického workshopu v Trnavskej automobilke GROUPE PSA:

Po absolvovaní workshopu s pani Chynoradskou som zostala v úžase, ako neskutočne rýchlo ubehne čas na hodine angličtiny. Workshop bol naozaj kvalitne pripravený. Mám pocit, že počas tohto jedného doobedia som sa naučila viac ako za celý uplynulý kurz angličtiny. Teraz, keď mám čo porovnať, rozhodne je lepšie absolvovať niekoľko workshopov ako klasických kurzov. “

Ak máte pocit, že so svojou angličtinou prešľapujete na jednom miesto už nejakú dobu, možno je na čase otvoriť sa práve takejto forme štúdia.

V mesiaci FEBRUÁR 2020 máte možnosť prísť si vyskúšať účasť na anglickom odbornom workshope priamo do HARMONY na Halenárskej 7 v centre Trnavy. Každý utorok v čase od 09,00 do 12,00 sa uskutočňujú bezplatné ukážky pod vedením Jany Chynoradskej.

Stačí, ak je vaša angličtina na minimálnej úrovni mierne pokročilého (A2) a svoje miesto si vopred zarezervujete na marketing@harmony.sk . Budete mať možnosť na vlastnej koži vyskúšať náboj, zanietenie a nasadenie profesionálky, ktorej srdce bije pre kvalitné vzdelávanie už od roku 1992, kedy vstúpila do svojej prvej anglickej triedy.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie