December 5, 2022

Spoznávajte našich lektorov: Rozhovor s Andreou Kačovou

Spoznávajte našich lektorov: Rozhovor s Andreou Kačovou

Dnes vám prinášame veľmi zaujímavý a pútavý rozhovor s našou kolegynkou a výbornou lektorkou kurzov anglického jazyka, Andreou Kačovou. Začítajte sa do jej začiatkov, kedy pred dvadsiatimi rokmi začala pracovať v spoločnosti Harmony. Dozviete sa o jej pridaných hodnotách a prioritách, na ktoré kladie veľký dôraz počas svojich hodín.

1. Kedy ste začali pracovať v Harmony a prečo ste sa rozhodli práve pre túto, v tom čase, jazykovú školu?

V Harmony som začala pracovať pred 20 rokmi. V tom čase som si hľadala prácu popri materskej dovolenke a náhodou som objavila inzerát vo vtedajších Trnavských novinách, že Harmony hľadá lektora angličtiny.

Poslala som im teda môj životopis so žiadosťou, následne som bola pozvaná na pohovor a tam som zistila, že majiteľkou a mojou potenciálnou budúcou šéfkou je Janka Chynoradská, moja bývalá spolužiačka zo základnej školy. Musím však podotknúť, že pohovor prebiehal v profesionálnom duchu a pociťovala som obrovský rešpekt voči ponúkanej pozícii.

2. Akými kurzami a pre akú vekovú kategóriu ste začínali.

Začínala som s kurzami - skupinovými, individuálnymi i firemnými, veková kategória účastníkov od detí predškolského veku až po dospelých. Vtedy  sa pracovná doba začínala okolo 13:00 hodiny a končili sme poslednou vyučovacou hodinou aj o pol deviatej večer. Bežné bolo aj vyučovanie v sobotu doobeda.

3. Spomínate si na svojich „prvých“ žiakov v Harmony? Viete o niektorých z nich, čo robia dnes, akým smerom sa rozhodli ísť?

Samozrejme, že áno. Hlavne zo začiatku mojej kariéry, kedy sme s viacerými kolegami Paťou Petrovou, Evkou Paršovou, Aďou Rebrovou, Renátkou Olexovou, Ferom Rigom či Marekom Neštickým fungovali ako učitelia na plné úväzky a kmeňoví zamestnanci po dlhé roky, takže bolo famózne začínať napríklad učiť deti z materskej školy a po rokoch sme ich " vyprevádzali " z Harmony ako plynule hovoriacich mladých ľudí.

4. Aká bola Harmony pred dvadsiatimi rokmi?

Inovatívna, zvedavá, dychtivá po vedomostiach, láskavá a obsahujúca X faktor 😊.

5. Ako vidíte Vašimi očami Harmony Academy dnes? Zmenilo sa v nej niečo, oproti Vašim začiatkom?

Zmenilo sa veľa vecí, tak ako plynie život, aj Harmony prešla jednou veľkou etapou života - od zrodu až po dospelosť. Harmony sa vypracovala na jednu z najšpičkovejších vzdelávacích inštitúcií nielen na Slovensku, ale ja v zahraničí. Okrem učenia cudzích jazykov sa zaoberá obrovským spektrom a diverzifikáciou edukačných aktivít pre učiteľov, manažérov, ale kladie dôraz aj na rozvoj osobnosti bežných ľudí. Napriek tomu jej stále zostáva jedinečný spirit podčiarknutý so zameraním na jednotlivca.

6. Predstavte nám Vaše aktuálne kurzy, ktoré vediete.

Ja sa momentálne venujem len dvom kurzom - firemnému a individuálnemu, v ktorom mám dve detičky – súrodencov. Nakoľko mám ďalšie pracovné aktivity, moje puto na Harmony je zachované , určite sa v budúcnosti dohodneme na širšej spolupráci a ja som za to veľmi vďačná.

7. Sú „žiaci“ na Vašich aktuálnych kurzoch v niečom odlišní oproti Vašim „prvým“ žiakom?

Možno na túto otázku odpoviem opačne. Nie žiaci, ale ja ako učiteľ som určite iná - skúsenejšia, istejšia. Všetko, čo som sa za 30 rokov pôsobenia ako lektor angličtiny naučila - sebavzdelávaním, skúsenosťami alebo pôsobením v Harmony a mnohými tzv. tréningami, ktoré Harmony svojim lektorom poskytuje, je pre mňa absolútne totožné s tým , čo som podvedome vždy cítila od začiatku mojej kariéry. Preto som sa úplne prirodzene napojila na hlásanie a filozofiu Harmony - a to je naozajstný, autentický, nepredstieraný záujem o študenta, klienta, človeka a jeho potreby.

8. Spomeniete si na najlepší či najkrajší zážitok z kurzov počas vašej kariéry v Harmony?

Asi by som veľmi musela zaloviť v pamäti, pretože takých je naozaj veľa a nevedela by som si vybrať. Ale všeobecne, a to mi dá za pravdu každý učiteľ, ktorý učí hlavne srdcom, že najpodstatnejšie sú dve veci - ako sa so mnou študent cíti v triede, či je na sto percent napojený na mňa  a ja na neho, vtedy je to najväčšie zadosťučinenie, ktoré prináša pocit, že ste len vy a vaši študenti v danej chvíli a okolitý svet vtedy neexistuje. A tá vášeň, ktorú cítite, ak ste obdarený týmto pocitom, je potom odmenená inšpirovaným a šťastným študentom.

9. Aká bude, podľa Vás, Harmony Academy o 5 rokov?

Harmony, ktorú vždy zosobňovala a bude zosobňovať Janka Chynoradská, je zameraná na potrebu jedného človeka - nie skupiny, nie organizácie . A táto esencia ju robí výnimočnou, a vždy bude - to nevymizne nikdy.

10. Zapojíte sa do našej vianočnej súťaže aj Vy spoločne s Vašimi žiakmi😊?

Určite áno.

Andrejke ďakujeme za úprimný rozhovor.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie