May 19, 2021

Staňte sa želanou organizáciou u svojich zákazníkov

Hľadáte spôsob ako pracovať s ľuďmi  a neustále zlepšovať výstupy svojej organizácie alebo školy? Máte nápad alebo vidíte príležitosť na predstavenie problému?


Existuje mnoho tímov, ktoré nedokážu prinášať želané výsledky a včas. Stretnutia sú často plytvaním času, bez štruktúry a jasného obsahu. Takto vedené stretnutia nemajú z dlhodobého hľadiska budúcnosť. Aby sme dokázali nájsť dobré a chcené riešenie problémov, potrebujem vybudovať dobrý tím.


V národnom projekte HAPPY SCHOOL 2020 sme pre vás pripravili 1-dňový workshop, ktorý spája jazykovú a firemnú prax za účelom rozvoja kompetencií lektorov a trénerov. Prijmite pozvanie zúčastniť sa interaktívneho workshopu, kde robíme veci inak. Počas jedného dňa zažijete praktickú ukážku overeného a štruktúrovaného rámca Design Sprint a metodiky Learn&Lead.


ČO JE LEARN&LEAD?


Learn&Lead je synergická cesta rozvoja jednotlivca v napojení na rast a rozvoj svojej organizácie. Vychádza z filozofie manažérskeho prístupu zameraného na potreby jednotlivca a prepája kariérne možnosti lektorov v oblasti ich ďalšieho odborného a manažérskeho rastu. Prináša jasne merateľné postupy pri monitorovaní kvality vzdelávacích výstupov v ich priamom napojení na ekonomické ukazovatele organizácie.


Cieľom systému riadenia a vzdelávania Learn&Lead je sfunkčnenie celoživotného vzdelávania v organizácii, ktorá prináša úžitok tak klientom/študentom, lektorom/učiteľom, manažérom ako i akcionárom/ zriaďovateľom.


ČO JE DESIGN SPRINT?


Tímový nástroj, ktorý ponúka inovačné a tvorivé riešenia problémov. Pôvodne vytvorený v Google Ventures, aby pomohol novým firmám vytvárať produkty na mieru, tak ako ich zákazník potrebuje a chce. Zameriava sa zväčša na vytváranie nových produktov, služieb, procesov, ktoré musí organizácia, firma či jednotlivec zvládnuť, aby si udržal svojho zákazníka (v školskom prostredí ide o udržanie si pozornosti študenta). Prostredníctvom  „learning by doing sa naučíte ako navrhovať, prototypovať a overovať nápady priamo v praxi.


ČO JE CIEĽOM WORKSHOPU?


Workshop vás prevedie od myšlienky reálneho zadania k zákazníkom (študentom) overený prototyp produktu. Počas tohto 1-dňového workshopu identifikujeme problém, ktorý stojí za pozornosť, navrhneme riešenie, ktoré overíme, aby ho ľudia chceli používať a boli ochotní zaplatiť (alebo venovať mu pozornosť). Počas dňa získate vzácne informácie o aplikácii prístupu zameraného na potreby jednotlivca vo vašej organizácii a ujasníte si úlohy pri tvorbe či rozvoji vášho kľúčového tímu.


Učiteľ | Tréner | Inovátor | Riaditeľ | Majiteľ alebo zriaďovateľ školy | Tím líder | Kreatívec | Výskumník | Dizajnér |


ČO SA NAUČÍTE?


Vybrať skutočne dôležité problémyVytvárať kreatívne spôsoby, ako riešiť problémy a príležitostiNáčrt inovatívnych riešeníRobiť kreatívne rozhodnutia rýchlo a v čase.Vytvoriť minimálne životaschopný produktOveriť koncept u živého zákazníka.


Workshop je vhodný pre ľudí a tímy z rôznych oddelení, bez predchádzajúcej skúsenosti. Workshop nie je pre tých, ktorí chcú sedieť v úzadí a počúvať teóriu. Buďte určite pripravení na intenzívnu a tímovú prácu v stanovenom čase.


Máte otázky alebo neviete či je workshop naozaj pre vás?


Napíšte nám: marcel@ipaslovakia.sk

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie