December 13, 2023

Stimulujúce prostredie pre úspech študentov

Aj v roku 2023 bola Harmony Academy špičkovým centrom pre jazykové vzdelávanie pre dve korporácie. Tou prvou z nich bol výrobca tehál a škridiel špičkovej kvality spoločnosť Wienerberger a druhou trnavská automobilka Stellantis. Podarilo sa nám vyniknúť nielen v poskytovaní vysoko kvalitného vzdelávania, ale aj vo vytváraní prostredia, kde študenti dosahujú excelentné výsledky v oblasti jazykových a komunikačných schopností.

Jedným z hlavných faktorov úspechu Harmony Academy je náš inovatívny prístup k výučbe zvaný "Learner-centred approach" (Prístup zameraný na potreby študenta).Tento prístup je založený na individuálnom nastavení výučby podľa potrieb každého jednotlivého študenta. V Harmony Academy si uvedomujeme, že každý študent má odlišné učebné štýly a ciele, a preto ponúkame personalizovaný plán výučby pre každého jednotlivca. Tento prístup sa ukázal ako kľúčový faktor pri dosahovaní výnimočných výsledkov.

Harmony Academy zamestnáva skúsených a profesionálnych lektorov, ktorí majú bohaté skúsenosti v učení jazykových kurzov vo firemnom prostredí. Títo lektori sa venujú nielen samotnej výučbe jazyka, ale aj vytváraniu stimulujúceho prostredia pre študentov, aby sa cítili pohodlne a motivovaní pri zlepšovaní svojich jazykových schopností.

Vďaka úzkej spolupráci s vedením týchto firiem Wienerberger a Stellantis, im v Harmony Academy ponúkame programy, ktoré sú špecificky prispôsobené potrebám ich zamestnancov. Tieto kurzy sa zameriavajú na odborné témy komunikáciu v pracovných situáciách a posilňovanie jazykových schopností relevantných pre dané odvetvie.

V roku 2023 dosiahli študenti Harmony Academy skvelé výsledky v monitorovacích a záverečných skúškach a ich úrovne jazykových schopností sa výrazne zvýšili. Tieto výsledky sú výsledkom kombinácie vynikajúceho výučbového programu, angažovanosti lektorov a záväzku študentov ku svojmu vzdelávaniu.

Čo sa týka spokojnosti študentov týchto spoločností s prístupom a odbornosťou lektorov Harmony Academy, tak tu môžeme skonštatovať, že v trnavskej automobilke Stellantis bolo tak s odbornosťou lektorov ako aj ich prístupom spokojných 96% študentov. V spoločnosti Wienerberger, zaoberajúcou sa výrobou tehál a škridiel najvyššej kvality, bolo s odbornosťou lektorov spokojných až 97% študentov a s prístupom lektorov 93% študentov. V obidvoch prípadoch sa celá výučba realizovala formou online, ktorá do plnej miery dokázala nahradiť tradičnú výučbu z minulosti, kedy sa hodiny realizovali prezenčne.

Ako hodnotia hodiny s lektormi Harmony samotní študenti? Z veľkého množstva pozitívnych hodnotení vyberáme:

S jazykovým kurzom Harmony som maximálne spokojná, je to príjemné spestrenie dňa v práci. Lektori Harmony sú veľmi milí, ochotní a ústretoví ľudia, chápu, že sme dospelí, zamestnaní a každý máme doma svoje povinnosti a rodinu, a preto mi forma kurzu, ktorou sa uskutočňuje, naozaj vyhovuje. Musím doplniť, že nemčinu sa učím vo vlastnom záujme a vôbec ju nepotrebujem k výkonu svojej práce.“
Lektorov Harmony Academy považujem za profesionálov vo svojom obore, teda vo výučbe AJ. Kurz AJ, ktorý som absolvoval, mi rozšíril slovnú zásobu a dodal viac sebavedomia pri vedení konverzácie. Pocitovo reagujem oveľa rýchlejšie pri skladaní viet a hľadaní správnych výrazov.“
Na hodiny angličtiny som sa vždy veľmi tešila. Na hodinách vládla veselá a uvoľnená atmosféra hlavne vďaka našej lektorke Janke Chynoradskej, ktorá nás vždy dokázala priniesť pozitívnu energiu a chuť učiť sa.“
Soňa Petrášová je výborný učiteľ, človek a myslím si, že aj vynikajúca, chápavá matka. Klobúk dolu pred jej poznatkami, výučbou ANJ, prístupe, myslením, zrozumiteľnosti výkladu gramatiky na hodinách, skúsenosťami vo výučbe jazykov, inovatívnosti.“

Harmony Academy si udržiava svoje miesto ako líder vo vzdelávaní jazykových zručností prostredníctvom inovatívneho prístupu k výučbe a úzkej spolupráce s firmami, čím poskytuje študentom nielen jazykové schopnosti, ale aj nástroje potrebné na úspech v ich profesijných oblastiach.

Konkurenčnou výhodou Harmony je aplikácia skúseností a poznatkov z inovácie Learn& Lead, ktorá zavádza do organizácií moderný prístup v komunikácii, a to tak v oblasti vzdelávania ako aj vedenia. Súčasnej riaditeľky a lektorky Jana Chynoradskej sme sa spýtali, v čom spočíva táto inovácia. „Inovácia Learn & Lead stojí na troch základných pilieroch. V triede vychádza z prístupu zameraného na potreby študenta/žiaka, navádza učiteľov, lektorov a riadiaci ako aj podporný administratívny aparát na cestu excelencie Learn & Lead a prostredníctvom inovatívnych nástrojov, tréningov a konzultácií pomáha organizáciám transformovať sa na učiace sa organizácie.“

Orientácia na firemného klienta tvorí jadro záujmu a dôrazu súčasnej Harmony Academy. Svojimi odbornými programami, širokou ponukou a špičkovou kvalitou služieb vyniká nielen na Slovensku, ale vďaka svojej inovácii Learn & Lead ajv krajinách EÚ.

Ak hľadáte inovatívne tréningy, ktoré vás namotivujú, posilnia a rozvinú nielen Vaše jazykové schopnosti, ale aj váš spôsob myslenia a prístupu k životu, tak už v januári máme pre vás pripravené tematické workshopy.

Improvizácia v komunikácii, streda 10.január 2024
Zvládanie záťažových situácií, streda 17.január 2024
Tvorba vízií na pracovisku, 24.január 2024

Všetky tri tréningy sa uskutočňujú v rovnakom čase od 15,30 do 18,40hod, stoja 40Euro/ osoba/ tréning a realizujú sa v komunitnom vzdelávacom centre Lifestarter na Kalinčiakovej ulici č. 47 v Trnave.

Ak vás zaujali témy a radi by ste si ich vyskúšali, tak môžete využiť vianočnú ponuku Harmony Academy, kedy pri registrácii do 23.decembra 2023 získavate 1 voľné miesto pre kolegu, či priateľa.

Tešíme sa na vás v Novom, harmonickom :-) roku 2024 a do nadchádzajúcich dní vám prajeme veľa pokoja, radosti a hojnosti Vianoc.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie