January 10, 2024

Tvorba vízií na pracovisku: Krok k inovácii a úspechu

V dnešnom dynamickom svete je schopnosť vizualizovať a definovať svoje profesionálne ciele kritická. Náš špeciálny tréning s názvom "Tvorba vízií na pracovisku" vám pomôže rozvíjať zručnosti a techniky potrebné na dosiahnutie vašich ambícií v pracovnom prostredí. Po jeho úspešnom uvedení v auguste 2023 v Rige, Lotyšsku, vám ponúkame možnosť zaradiť sa medzi jeho absolventov i u nás na Slovensku. Jedna z jeho účastníčok, Anna Beloshytska po tréningu povedala:

"Sometimes you meet people and you had no idea that you had missed them in your entire life, and that is basically what happened. The main thing I treasure and I love about this person is how open she is, how she shares her vulnerability. She is so authentic and real!" Anna Beloshytska

Ak vás zaujala Anina výpoveď, tu si môžete pozrieť jej celé znenie.

Základné informácie o tréningu
  • Cieľová skupina: tréning je určený pre jednotlivcov a tímy, ktorí potrebujú pomoc a podporu pri tvorbe svojich vízií na pracovisku. Je vhodný ako inovatívny tréning pre rozvoj angličtiny a posilnenia sebavedomia v komunikácii.
  • Minimálna úroveň angličtiny: B1
  • Dĺžka: 3 hodiny
  • Termín: 24. január 2024
  • Čas: 15:30 - 18:40 hod.
  • Cena: 40€
  • Miesto: Komunitné a vzdelávacie centrum Lifestarter, Kalinčiakova 47, Trnava
  • Lektorka: Jana Chynoradská
  • Registrácia na tréning
Výhody tréningu

1. Schopnosť pracovať s predstavivosťou

Naučíte, ako efektívne využívať svoju predstavivosť na vytvorenie jasného a konkrétneho obrazu svojich profesionálnych cieľov a vízií. Táto schopnosť vám pomôže lepšie pochopiť, čo chcete dosiahnuť, a ako k tomu dospieť.

2. Schopnosť opísať svoj vytúžený stav v práci

V rámci tréningu sa naučíte, ako jasne a presne opísať svoj ideálny pracovný stav. Toto vám umožní vytvoriť jasný a merateľný plán, ktorý vás povedie k dosiahnutiu vašich cieľov.

3. Schopnosť poskytovať a prijímať spätnú väzbu

Spätná väzba je kľúčová pre osobný a profesijný rast. Na tréningu sa naučíte, ako efektívne poskytovať a prijímať spätnú väzbu, čo vám umožní zlepšiť vaše zručnosti a dosiahnuť lepšie výsledky vo vašej práci.

4. Schopnosť počúvať a napájať sa na svoj vnútorný hlas

Je dôležité počúvať svoj vnútorný hlas a byť s ním v súlade. V rámci tréningu sa naučíte, ako identifikovať a napájať sa na svoju intuíciu, čo vám pomôže pri rozhodovaní sa v pracovných situáciách.

Tvorba vízií na pracovisku je esenciálny kurz pre každého, kto chce inovovať svoj život, a to tak v pracovnej ako aj osobnej oblasti.

Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť a prihláste sa na náš kurz ešte dnes!

Tešíme sa na vás!

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie