May 19, 2021

Úspešná iniciatíva „Pomôžme školám rásť“

Vďaka iniciatíve HARMONY ACADEMY „Pomôžme školám rásť“ sme prostredníctvom štedrých sponzorov, ktorým záleží na budúcnosti jazykového vzdelávania, umožnili zúčastniť sa Konferencie Learn & Lead niekoľkým  učiteľom základných, stredných a vysokých škôl.

Dnes nestačí, aby učitelia učili, dnes je absolútne nevyhnutné, aby sa učitelia učili.“A my si túto skutočnosť plne uvedomujeme. Je potrebné, aby sa učitelia neustále vzdelávali, aby aktívne vyhľadávali nové možnosti spolupráce, aby sa z nich stávali profesionáli, ktorí sú dnes tak veľmi potrebným kľúčom  k zvýšeniu vzdelanostnej a spoločenskej úrovne nášho obyvateľstva. A nielen to, učiteľom pomáhame aj s financovaním ich ďalšieho vzdelávania. Teší nás skutočnosť, že na našu výzvu reagovali podnikatelia, ktorí ocenili zápal a nadšenie, s ktorým pristupujeme k otázke profesionálneho rozvoja učiteľov cudzích jazykov už niekoľko rokov.


Touto cestou by sme sa chceli srdečne veľmi pekne poďakovať firme ZUTOM, vďaka ktorej sa konferencie Learn & Lead mohol zúčastniť aj pán Igor:  „ Konferencia mi ukázala mnohé: dala mi nové podnety a nápady na skvalitnenie svojej prípravy a služieb; poskytla mi priestor na vytvorenie nových a zaujímavých kontaktov a možností spolupráce s nimi, ukázala mi ako sa efektívne dajú spojiť ľudia z rôznych branží a ako môžu spolu vytvárať kvalitu. “


Learn & Lead predstavuje synergickú cestu rozvoja jednotlivca v napojení na rast a rozvoj svojej organizácie. Cieľom systému riadenia a vzdelávania Learn&Lead je sfunkčnenie celoživotného vzdelávania v organizácii, ktorá prináša úžitok tak klientom/študentom, lektorom/učiteľom, manažérom ako i akcionárom/ zriaďovateľom. Learn & Lead ponúka riešenie skutočne pre každého.


Medzi ďalších štedrých darcov patrí aj pani Alexandra Kovácsová, vďaka ktorej sa konferencie Learn & Lead zúčastnila aj pani Slávka: Oceňujem snahu všetkých sponzorov, ktorým záleží na jazykovom a odbornom vzdelávaní učiteľov a prispievajú aj na takéto programy. Veľmi si vážim ich podporu a preto sa chcem touto cestou poďakovať.Konferencia Learn & Lead bola pre mňa veľmi podnetná a inšpiratívna, príspevky, ktoré zazneli, budú pre mňa prínosom v mojej práci so študentmi na hodinách anglického jazyka, ale aj v odborných predmetoch. Veľmi sa mi  páčili odborné vystúpenia pani J. Chynoradskej s projektom Happy School 2020, pani Doc. PhDr. G. Lojovej Phd. s moderným prístupom zameraným na potreby jednotlivca, pána Doc. Ing. B. Popeska a Ekonomikou v jazykovom vzdelávaní, pani L. Polkowski, odborníčkou v metodológii CLIL, ale aj príspevky ďalších hostí, ktoré odzneli na konferencii. Osobitne sa chcem poďakovať pani J. Chynoradskej, ktorá viedla program celej konferencie a pripravila pre nás odborné materiály a samozrejme ďalším organizátorom, ktorí sa podieľali na celej príprave konferencie. Dúfam, že v budúcnosti budeme mať spolu s mojimi kolegyňami opäť príležitosť zúčastniť sa na ďalších konferenciách a obohatiť tak svoje praktické skúsenosti o nové poznatky.“


Na základe týchto výpovedí si dovolíme tvrdiť a sme nesmierne radi, že konferencia Learn & Lead 2019 skutočne splnila svoj účel. Prispela svojim obsahom i nábojom k skvalitneniu jazykového vzdelávania a vzdelávania dospelých, k rozvoju povedomia o potrebe tvorby systémov celoživotného vzdelávania, k rozvoju spolupráce medzi školami a firmami, k zvyšovaniu zamestnateľnosti a uplatniteľnosti odborných jazykových lektorov či k šíreniu informácií o programe Erasmusplus pre malých aj stredných podnikateľov.


Ďakujeme aj my všetkým sponzorom a zúčastnením a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami!

Viac informácií  o Learn & Lead vám radi poskytneme na tel. čísle 0903 412 551, e-mail info@harmony.sk, alebo na našej webovej stránke www.learnandlead.eu.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie