Adriana Plassiard

Projektový manažér
Adriana Plassiard po ukončení vysokoškolského štúdia II. stupňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave a štúdia zahraničného obchodu stupeň DESS Master na Univerzite Jean Moulin Lyon 3 vo Francúzsku, pracovala na rôznych projektoch a manažérskych pozíciách pre obchodné komory, agentúry a priemyselné spoločnosti na Slovensku a vo Francúzsku. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér. Voľný čas trávi najradšej s rodinou v prírode, na vidieku, má rada klasickú hudbu a stredomorskú kuchyňu.

Všetky kurzy od

Adriana Plassiard

Jazykové vzdelávanie

Walk and Talk

Angličtina v prírode. Učenie sa cudzieho jazyka v spojení s prírodou.

Zistiť viac

Moderné riešenia pre moderné organizácie