Jaroslav Chynoradský

Odborný konzultant, manažér
Jaroslav Chynoradský pôsobí v Harmony Academy od jej samotného začiatku. Je konateľom, odborným konzultantom a zodpovedný za úsek technicko-materiálnej podpory. Počas svojej profesijnej dráhy pôsobil vo viacerých pozíciách v oblasti vlakovej a automobilovej dopravy. Svoje podnikateľské, manažérske a konzultantské zručnosti si prehlbuje účasťou na rôznych školeniach doma a v zahraničí. Jaroslav má rád cestovanie, históriu a je veľkým fanúšikom technického pokroku, ktorý vylepšuje životné prostredie a zvyšuje kvalitu života ľudí.

Všetky kurzy od

Jaroslav Chynoradský

Jazykové vzdelávanie

Walk and Talk

Angličtina v prírode. Učenie sa cudzieho jazyka v spojení s prírodou.

Zistiť viac

Moderné riešenia pre moderné organizácie