Lenka Dzurová

Lektorka
Lenka študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore nemecký jazyk a literatúra a pedagogika. Po ukončení štúdia začala pôsobiť na gymnáziu, popri ktorom sa rozbehlo i jej lektorovanie v jazykových školách. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti v súkromnom sektore. V roku 2013 ukončila rigorózne štúdium v didaktike nemeckého jazyka a bol jej udelený titul PaedDr. Nakoľko sa v posledných rokoch vplyvom mnohých udalostí premenil i svet učenia, zúčastňovala sa množstva webinárov zameraných na online vzdelávanie a digitalizáciu výučby. V septembri 2022 úspešne absolvovala kurz „Six Steps to Online Teaching“ organizovaný inštitútom Mint digital education v Aachen. Lenka je lektorom, ktorý rešpektuje individualitu každého študenta. Je typom empatického, náročného, no zároveň povzbudzujúceho lektora a v neposlednom rade lektorom, ktorý sa snaží či už do klasickej alebo virtuálnej triedy vniesť úsmev, pohodu, ale predovšetkým pocit, že popri novozískaných vedomostiach a zručnostiach si študent oddýchol a pozabudol na každodenné starosti.

Všetky kurzy od

Lenka Dzurová

Jazykové vzdelávanie

Kurzy šité na mieru

Nechajte si ušiť svoj jazykový kurz na mieru, kde plne zohľadníme Vaše potreby a možnosti.

Zistiť viac

Soft skills & leadership

Tematické workshopy

Revolučný prístup v spôsobe, akým vnímame dôležitosť a úroveň učenia sa jazykov.

Zistiť viac

Moderné riešenia pre moderné organizácie