Patrícia Petrová

Lektorka
Po štúdiu jazykov (angličtiny a ruštiny) na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a po narodení mojej dcérky, som svoju kariéru učiteľky jazykov začala na gymnáziu, kde som pôsobila 10 rokov. Prvýkrát, v roku 2002, som dostala možnosť vycestovať prostredníctvom grantu Comenius do Exeteru vo Veľkej Británii, v období kedy môj syn mal len 4 roky, čo s odstupom času túto skúsenosť považujem za veľmi odvážny a kľúčový krok k rozvoju svojej profesionálnej činnosti. Vďaka cestovaniu a vzdelávaniu v zahraničí som videla svet jazykov jasnejší a zrozumiteľnejší, čo mi pomohlo nájsť nové zaujímavé metódy a spôsoby pri vyučovaní angličtiny. Neskôr som sa na chvíľu vrátila do vysokoškolského prostredia, aby som si zvýšila kvalifikáciu obhajobou rigoróznej práce. O pár rokov neskôr som úspešne absolvovala 2. atestačnú skúšku. Mojimi klientmi boli deti, tínedžeri, manažéri malých i veľkých firiem, ba aj dôchodcovia. Pracovala som v rôznych tímoch, najviac mi však prirástli k srdcu ľudia v Harmony Academy, kde som prežila najaktívnejšie roky môjho profesionálneho života. V Harmony Academy pôsobím od roku 2004. Zúčastnila som sa študijných pobytov v Pilgrims v Canterbury, stretla som veľa zaujímavých lektorov, ktorí ma inšpirovali v mojej práci. Vďaka študentom, ktorých stretávam v Harmony Academy a aj na strednej škole, kde tiež vyučujem angličtinu, sa práca s cudzím jazykom stala mojím poslaním.

Všetky kurzy od

Patrícia Petrová

Učiteľ ešte nie je zaradený do kurzu.

Moderné riešenia pre moderné organizácie