Vanda Novokšonova

Lektorka
Vanda Novokšonova vyštudovala medzinárodné ekonomické vzťahy a management, je jednateľkou Eurofortis IT SIA a viceprezidentka Lotyšskej spoločnosti pro akosť, certifikovaná hodnotiteľka a školitelka EFQM, hodnotiteľka lotyšských cien kvality a spoluautorka kníh. Vanda konzultuje organizácie v zavádzaní modelu EFQM, je hodnotiteľom mezinárodnej ceny za excelenciu a v excelencii školí zástupcov organizácií z rôznych Európskych krajín.

Všetky kurzy od

Vanda Novokšonova

Soft skills & leadership

Smart Mindset

Inovatívny transformačný tréning v angličtine, slúžiaci na zvýšenie angažovanosti a oddanosti zamestnancov na pracovisku.

Zistiť viac

Moderné riešenia pre moderné organizácie