June 6, 2024

Ako zvýšiť angažovanosť ľudí do spoločného budovania vašej firmy?

Chcete zlepšiť vzťahy na pracovisku, zvýšiť výkonnosť svojich ľudí, vylepšiť komunikáciu a napojiť svojich ľudí na ciele vašej organizácie?

Radi by sme Vám predstavili náš unikátny program Smart Mindset – transformačné školenie v anglickom alebo slovenskom jazyku pre jednotlivcov a firmy, ktoré zvyšuje angažovanosť a oddanosť zamestnancov pre udržateľnú budúcnosť organizácie.

Smart Mindset je inovatívny transformačný program, ktorý vytvára synergiu v rozvoji vašich ľudí a organizácie.

Know-how a organizácia programu

Program Smart Mindset je rozdelený do štyroch samostatných kurzov, pričom každý sa zameriava na jednu podstatnú zložku transformácie:

  • Budovanie kultúry excelentnosti
  • Reziliencia
  • Inšpirácia moderného manažéra
  • Posilňovanie právomocí na pracovisku
Prístup a metodológia

Prístup Learn& Lead zaručuje rýchly a efektívny pokrok. Špeciálne vyškolený lektor-expert pomáha účastníkom prekonať strach z komunikácie a budovať ich sebavedomie. Aplikovaním metodológie CLIL (Content and Language Integrated Learning)prinášame pridanú hodnotu učenia angličtiny a obsahu v harmónii.

Cenová ponuka

Cena závisí od vašich možností a očakávaní. Radi Vám ju podrobne predstavíme na osobnom stretnutí, kde si budete môcť zvoliť tú najvhodnejšiu formu a cenu.

Veríme, že program Smart Mindset pomôže vašej spoločnosti dosiahnuť nové úrovne excelentnosti a angažovanosti. Tešíme sa na príležitosť spolupracovať s vami a pomôcť vašej organizácii dosiahnuť jej ciele.

Organizácia

Zvoliť si môžete tému, ktorú potrebujete najviac, môžete však, a to odporúčame, absolvovať všetky štyri témy, jednu po druhej, nakoľko sú spolu prepojené a dopĺňajú sa navzájom. Ideálna dĺžka školenia jednej témy sú dva dni a realizuje sa v jednom bloku v prostredí vašej firmy alebo v hotelovom zariadení. Veľkosť skupiny je ideálne v rozmedzí od 6 do 15 účastníkov.

Jazyk

Ak si zvolíte vzdelávanie v angličtine, je potrebné, aby mali účastníci znalosť v angličtine na minimálnej úrovni B2 (vyššie pokročilý).

Referencie zákazníkov

Matej Matejka, konateľ APLEND, matej@aplend.com

Daniel Bacík, CEO PLUS Academia, daniel.bacik@plusacademia.sk

Marek Hlinka, koordinátor Asociácia jazykových škôl SR, marek.hlinka@plusacademia.sk

KATALÓG Smart Mindset

Registračný formulár na tréning

Budem rád, keď sa nám podarí stretnúť sa a prediskutovať možnosti realizácie nášho školenia aj pre potreby vášho tímu.

S úctou,

Jaroslav Chynoradský, jaro@harmony.sk, 0907 786 197.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie