January 3, 2022

Aký bol 2021 v Harmony a čo očakávame od roku 2022?

Aký bol 2021 v Harmony a čo očakávame od roku 2022?

Z udalostí roka 2021 si vyberám vstup dvoch mladých a talentovaných ľudí, ktorí začali pracovať na pozíciách produktových manažérov Harmony Academy. To, čo sme zadefinovali ako nevyhnutnú potrebu k odborného tímu našich lektorov boli manažéri, ktorí sa postarajú o život našich produktov pred a po realizácii kurzov. Vybrali sme Petru Gavlíkovú a Martina Kedra, ktorí vstúpili do našej školy v júli priamo do „centra diania“ v projekte Upgrade with learner-centred approach a zažili na vlastnej koži inšpiratívne dni plné neopakovateľných zážitkov v Ružomberku. Vstúpili k nám práve v čase overovania potreby a aktuálnosti vzdelávania učiteľov v dvoch synergizujúcich prístupoch, a to pedagogický prístup zameraný na potreby žiaka a manažérsky prístup Uč sa a veď. Na prelome rokov mi položili zopár otázok tu vám ich ponúkam v plnom znení ako môj osobný pohľad na rok 2021 a vízie na rok 2022.

Čo vás naučil rok 2021?

Byť vnímavejšou voči potrebám ľudí v mojom najbližšom okolí. Stala som sa citlivejšou v otázke zaobchádzania s druhými. Veľmi intenzívne som vnímala situácie, v ktorých som cítila nepochopenie alebo nedorozumenie v mojom okolí, kedy si ľudia i napriek snahe a vôli nedokázali dostatočne dobre vyjadriť svoj zámer.

Za čo ste vďačná roku 2021?

Ďakujem za každý jeden deň roku 2021, ktorý nás posunul vpred a v ktorom sme dokázali skĺbiť pestrosť talentov, ktoré aktuálne v Harmony máme.

Čo by ste nazvali najväčším úspechom roka 2021?

Za najväčší úspech roka 2021 považujem skutočnosť, že sme dokázali v spolupráci a svornosti s druhými čeliť nástrahám pandémie COVID-19 a že sme zvládli každú prekážku na ceste.

Z pracovnej oblasti by som vyzdvihla moje skupinové kurzy v spoločnosti
Stellantis, kde som cítila skutočný záujem, ochotu, odhodlanie a radosť z učenia sa angličtiny online. Títo ľudia pracujú pod obrovským tlakom ambiciózneho vedenia, ktoré ich navádza na cestu kontinuálneho rozvoja a komunikačným jazykom je angličtina. Možno práve preto sa nám podarilo vytvoriť v skupinách vynikajúcu, niekedy až energizujúcu atmosféru, v ktorej sme prežívali radosť z prítomnosti druhých a cez obrazovky sme sa navštevovali priamo v našich domovoch. Vytvorilo sa medzi nami vzácne puto, ktoré vyústilo do pilotného programu tzv. „Anglického polmaratónu“, ktorý štartujeme už 10.januára 2022.  

Úspešné boli i naše hodiny online, ktoré sme ponúkli tak deťom ako aj mládeži či dospelým. Z nášho tímu oceňujem všetkých, obzvlášť však vyberám troch z nich. Samuela Kosmála, Martina Kedra a Andreu Anič Petrovič. Každý svojou veľkou časťou prispel k úspechom, ktoré sme zaznamenali v roku 2021.

Čo sa našej medzinárodnej projektovej činnosti týka, tu vyzdvihnem Moniku Miklánkovú a Jaroslava Chynoradského za ich prácu a finalizácii projektu Happy School 2020, vďaka ktorému sme zistili, že v jadre šťastia modernej jazykovej školy je vzdelávací program, ktorí klienti potrebujú, lektori vedia odučiť, manažéri ho vedia uriadiť tak po personálnej ako aj finančnej stránke a za tým všetkým stoja majitelia školy, ktorí podporujú transformáciu svojej organizácie na kontinuálne sa učiacu školu.

Je niečo, čo by ste na roku 2021 zmenili?

Ak by som mala čarovnú paličku a mohla urobiť v roku 2021 niečo inak, tak by som v určitých chvíľach spomalila čas a intenzívnejšie by som si vychutnala niektoré úspechy, ktoré mi pripravili deti doma. Jedna z priorít roka 2021 v našej rodine bolo „počúvať sa navzájom a pred definitívnym uzáverom si vypočuť názory ostatných členov v rodine“. Mám za to, že sa nám podarilo v našej rodine posilniť práve rešpekt a úctu voči iným názorom a zamyslieť sa nad tým, ako a prečo ľudia myslia a robia určité veci inak.

Čo Vám počas roka (nielen tohto) dodáva energiu, motiváciu ísť vpred?

Energiu a motiváciu ísť vpred mi dáva láska, viera a nádej, že to, prečo žijem a čomu venujem svoj čas a energiu, majú zmysel a robia druhých šťastnejšími, silnejšími a lepšími. Vidím výsledky svojej práce a úprimne ma teší, keď môžem byť súčasťou niečoho väčšieho. V roku 2021 som sa stala súčasťou projektu UNESCO – Trnava ako učiace sa mesto ako koordinátorka inovačného tímu. Vzniká v ňom Škola učiteľov a jedna z jej prvých iniciatív je naša Moderná cesta rozvoja učiteľa, za pomoci ktorej vyškolíme 90 učiteľov prezenčnou formou a desiatky ostatných online. V závere tejto iniciatívy vznikne AISU – Asociácia inovatívnych slovenských učiteľov, ktorej štart sa uskutoční na jednodňovom podujatí v závere marca 2022 v Trnave.

Akú radu by ste si dali, ak by ste mohli stretnúť svoje mladšie ja?

Ak by som mala možnosť prihovoriť sa môjho mladšiemu ja, tak by som jej povedala, aby sa stresovala a hnevala menej, radovala, meditovala a modlila viac a aby verila, že všetko prichádza v živote v tú správnu chvíľu. Aby dôverovala hlasu vo svojom vnútri i napriek hlučným hlasom okolia, ktoré vravia presný opak toho, a robila, čo cíti a v čo verí s pokojom a rozvahou.

Museli ste sa v roku 2021 niečoho vzdať? Získali ste niečo na oplátku?

Zaujímavá otázka, ďakujem za ňu! Zamyslela som sa a uvedomila som si, že áno, musela. I keď slovo „ musím“ vo svojom slovníka používam veľmi striedmo. Musela som sa vzdať toho, že odpovede na určité,  pre mňa v tej chvíli veľmi potrebné otázky, dostanem neskôr. Závisia totiž od toho, či je daný človek pripravený, ochotný a nastavený v tejto situácii mi ich poskytnúť. Uvedomila som si, že odpoveď „neviem“, je niekedy dostatočná a dopriať druhým čas dopracovať sa k odpovedi je často veľmi potrebné. Na oplátku som získala vedomosť, že v určitých situáciách je nevedieť v poriadku, môže byť pomyselným mostom k druhým ľuďom. Prijímam ich vtedy s láskou a pochopením, že k odpovediam sa dopracujú možno neskôr, možno s iným človekom, možno v inej situácii. Verím však, že môj prirodzený záujem a prístup v nich zanechali stopu, ktorá ich bude viesť ďalej na ich ceste rozvoja a života ako takého.

Ako vnímate alebo ste vnímali, zmeny ktoré prináša/priniesla pandémia do vášho oboru?

Keď mi Janko Košturiak v roku 2019 na Podnikateľskej univerzite dal úlohu, aby som zruinovala svoj biznis, tak sa mi chcelo plakať. Nemysliteľné, som si pomyslela. Už vtedy sa veľmi dynamicky menil svet a pandémia to všetko len urýchlila. Moja osobná cesta rozvoja známa ako Learn & Lead ma vedie v čase cez prekážky a výzvy, ktoré postupne zdolávam. Nebolo tomu inak ani v roku 2021, kedy sa súbežne realizovali dva medzinárodné Erasmus+ projekty s dvoma univerzitami. Jeden sa orientuje na pedagogickú špecifikáciu tohto prístupu a druhý rozvíja a posilňuje jeho ekonomické nastavenie. Vďaka týmto iniciatívam a partnerom v nich vnímam zmeny, ktoré presahujú do nášho odboru s odhodlaním a silou. Viem, že naša cesta prináša práve podporu a posilu tým, ktorých tieto zmeny zaskočili nepripravených a hľadajú riešenie a recept na súčasnú zmenenú situáciu.

Ako by ste opísali rok 2021 jednou vetou?

Rok 2021 bol pre mňa rokom prijatia zmien a posilnenia lásky v rodine i práci.

Aké máte ciele a vízie do roku 2022?

Rok 2022 vidím ako rok nových začiatkov, tak na lokálnej ako aj medzinárodnej scéne, rok rastu a ďalšieho rozvoja našej medzinárodnej spolupráce za účelom zvyšovania kvality a atraktívnosti povolania učiteľa. Spolu s tým bude i naďalej prebiehať nevyhnutná transformácia škôl na moderné učiace sa školy 21. storočia, ktoré sa budú odohrávať na úrovni každého jedného člena – učiteľa, lektora, manažéra, administratívneho pracovníka či samotného majiteľa či zriaďovateľa školy.

Mojim osobným cieľom pre rok 2022 je zostať verná svojim hodnotám, byť oporou svojim najbližším a priniesť okoliu opäť o kúsok viac toho, čo viem, môžem a chcem ďalej rozvíjať a tvoriť.

Nech je rok 2022 rokom nádejí, viery a lásky v našich rodinách i na pracoviskách a nech sme v ňom opäť o krok bližšie k sebe a k druhým.

S úctou,

Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie