January 5, 2024

Harmony Academy - jedinečný zážitok z učenia sa, kde sa stretáva vášeň s umením.

Pohľad späť na rok 2023 a ciele pre rok 2024.

Spolu sme vstúpili do nového roka 2024, a je to čas tak pre vyslovenie prianí, očakávaní a nádejí ako aj pre krátku rekapituláciu roka 2023.

Dovoľte mi zapriať vám pevné zdravie, šťastie, lásku, prosperitu, pochopenie a radosť v roku 2024. Nájdite v ňom vždy dostatok všetkého, čo potrebujete pre úspešnú, pokojnú a radostnú plavbu za cieľmi, ktoré si  v ňom vytýčite. Nech máte vôľu aj odvahu ísť si za svojou víziou a po boku vždy tých správnych ľudí  .

V nadchádzajúcich riadkoch zhrniem to, v čom sme sa v Harmony Academy v roku 2023 posilnili, s čím sme sa naopak rozlúčili a čo očakávame od roku 2024.

Rok 2023 bol pre Harmony Academy rokom, v ktorom sme

1.     naplno spustili prezenčnú výučbu detí a juniorov na základnej škole v Bielom Kostole,

2.     zrealizovali online jazykovú výučbu pre našich firemných klientov, ktorých prevádzky sú roztrúsené po celom Slovensku,

3.     úspešne ukončili medzinárodný Erasmus plus projekt „Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách“,

4.     slávnostne spustili medzinárodný Erasmus plus projekt „Tvorba siete excelentných ULCA škôl“,

5.     vyškolili našich lektorov, manažérov a marketingových pracovníkov v inovatívnom transformačnom programeSmart Mindset“,

6.     rozvinuli a podporili úspešnú implementáciu inovácie Learn & Lead prostredníctvom našich lektorov-expertov, ktorí vyškolili ďalšiu množinu inovatívnych lektorov, učiteľov aj manažérov,

7.     ako autori inovácie Learn & Lead sme nesmierne radi, že sa na jeseň 2023 otvoril a prvými študentami naplnil voliteľný predmet „Seba riadenie učiteľa Learn & Lead“ v rámci magisterského programu na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku,

8.     spustili interný projekt „Intrapreneurship (Interný podnikateľ)“, prostredníctvom ktorého vylepšujeme pracovné prostredie našej organizácie, v ktorom posilňujeme    

1.      radosť našich študentovučenia sa spolu s nami,

2.    tvorbu pracovného priestoru pre úspešnú sebarealizáciu našich lektorov,

3.    pracovné podmienky našich manažérov, ktorí zabezpečujú náš trvalo udržateľný rozvoj,

4.    prepájanie života v našich triedach s verejnosťou, a to najmä prostredníctvom práce našich marketérov,

5.    vyhľadávanie nových možností pre našich výskumníkov, ktorí prepájajú naše vzdelávanie s trhom práce a našim verejným školstvom,

9.     zahájili už náš 24.školský rok, a to aj s partnerskými organizáciami inovácie Learn &Lead na Slovensku – centra jazykovej výučby Petrasso z Nitry a dvoch zástupcov z Bratislavy - Plus Academia a iCan jazyková škola.

Od nového roka 2024 očakávame len to najlepšie, čo spolu môžeme dosiahnuť. Náš tím je ambiciózny a presvedčený o potrebe šírenia inovatívnych postupov a riešení nielen v rámci vyučovania cudzích jazykov, ale najmä v tom, akým spôsobom pristupujeme k ľuďom na pracovisku vo všeobecnosti, ako s nimi komunikujeme, ako ich usmerňujeme, vedieme či rozvíjame. Uvedomujeme si silu tímu a spoločnej práce pri dosiahnutí spoločných cieľov. Už roky vytvárame národné a medzinárodné partnerstvá, s ktorými dokážeme realizovať aj tie najambicióznejšie plány a vízie.

Hlavné ciele Harmony Academy pre školský rok2023/24 sú

-       Zatraktívniť jazykové vzdelávanie pre všetky vekové skupiny, a to najmä v spolupráci s našimi lektormi-expertami a zákazníkmi,

-       Rozvinúť a dotvoriť tím lídrov Harmony Academy,

-       Pokračovať v procese transformácie prostredníctvom rozvojových projektov - projekt Intrapreneurship (Interný podnikateľ) a projekt Tvorba inovatívnej siete excelentných ULCA škôl,

-       Oživiť programovú ponuku s pridanou hodnotou osobnostného a profesionálneho rozvoja,

-       Posilniť spoluprácu s centrami inovácie Learn & Lead na Slovensku a vo svete a rozvinúť exkluzívnu programovú ponuku vzdelávania pre školy a vzdelávacie organizácie

Osobne sa veľmi teším i na našu publikačnú činnosť priamo spätú s inováciou Learn & Lead, ktorú máme v tomto roku zameranú tak na učiteľov, ako aj na radových zamestnancov, manažérov, podnikateľov či mladých dospelých. Už v prvej polovici roka 2024 sa fanúšikovia Gabriely Lojovej môžu tešiť na aktualizované vydanie jej publikácie „Učme efektívnejšie“, ktoré bude k dispozícii tak v slovenčine ako aj v angličtine. Tí z vás, ktorí poznáte našich 9 princípov moderného človeka Learn & Lead,  sa môžete tešiť na jej pokračovanie, kedy svetlo sveta uzrie ich ďalší princíp. Obe knihy majú za cieľ posilniť implementáciu inovácie Learn & Lead tak v našich školách, firmách, rodinách či spoločnosti ako takej. Sú výsledkom nahromadených skúseností a odborných poznatkov a zdrojom inšpirácie pre každého, kto chce vylepšovať a skvalitňovať svoj život a život okolo nás.

Prepájanie činností a cieľov v priamom napojení na inováciu Learn & Lead prináša do Harmony Academy konkurenčnú výhodu oproti iným vzdelávacím organizáciám najmä v ľuďoch, ktorí za ňou stoja. Odborne i osobne nás prepája s tými ľuďmi a odborníkmi, ktorí sa k nám na ceste jej rozvoja a implementácie postupne pridávali. Jeden po druhom, každý so svojimi vlastnými potrebami, záujmami a motiváciou. Kolorit ich osobností, profesionálneho zázemia ako aj ich postojov, hodnôt a názorov vytvára ojedinelosť tejto inovácie, ktorá má tie najlepšie predpoklady posilniť postavenie ľudí v organizáciách a naplno ich prepojiť v radosti, odhodlaní a zápale pre spoločné ciele a vízie. Ich postupné predstavenie vám prinesieme v sérii rozhovorov počas roka 2024.

Máme sa spolu na čo tešiť v roku 2024, a tak sa do toho môžeme pustiť!

S prianím len toho najlepšieho

Jana Chynoradská

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie