01/2021
-
01/2024

Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách

Cieľom projektu je vytvoriť metodiku a systém vzdelávania prostredníctvom zdieľania.

Viac projektov

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie