Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách

01/2021
-
01/2024

Výsledky projektu      

 • Vývoj metodického rámca pre organizácie SMART Learning
 • Samohodnotiaci nástroj pre školy/školské zariadenia odborného vzdelávania a prípravy ako vzdelávacie organizácie
 • Platforma na učenie a zdieľanie so SMART TOOLKIT
 • Databáza zdrojov na učenie a zdieľanie
 • Odporúčania pre organizácie SMART Learning

Cieľ

Vytvoriť metodológiu a systém vzelávania pomocou zdieľania.

Hlavné ciele

 1. Zvýšiť inovačný potenciál v odbornom vzdelávaní.
 2. Poskytnúť nový a inovatívny systém a metodiku odbornej prípravy/učenia a zdieľania, ktoré môžu stimulovať odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých.
 3. Poskytnúť možnosť myslieť netradične prostredníctvom zdieľania/učenia sa inovatívnych nápadov a metód od iných typov vzdelávacích organizácií (univerzity, základné školy, súkromní poskytovatelia vzdelávania dospelých atď.)
 4. Pomôcť vzdelávacím organizáciám vytvoriť prostredie excelentnosti a stať sa učiacimi sa organizáciami.
 5. Zlepšiť ľudský kapitál vo vzdelávacích organizáciách.
 6. Pomáhať vzdelávacím organizáciám vytvárať siete s inými podobne zmýšľajúcimi organizáciami v celej Európe.

Newsletter 1: KNOWLO NL 1

Priority

VET: Príspevok k inováciám v odbornom vzdelávaní a príprave

HORIZONTÁLNE: Riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity

Odborné vzdelávanie a príprava: Zlepšenie zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní a príprave.

Témy

 • Rozvoj kľúčových kompetencií
 • Nové metódy a prístupy k učeniu a vyučovaniu
 • Pedagogika a didaktika
   

More Projects

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.