May 21, 2021

Uč sa a veď!

Posúvame hranice možného.


Inovácie hýbu svetom všade vôkol nás. Prinášajú nové myšlienky a nápady. Inovačný potenciál človeka spočíva v jeho vytrvalosti nájsť uplatnenie pre tie najlepšie z nich a umení nadchnúť druhých, aby život tejto inovácie podporili. Ak disponujete predstavivosťou, silou ducha, cieľavedomosťou, ste prirodzene zvedavý/á a otvorený/á novým výzvam, tak pri správnom prístupe k ľuďom a okoliu máte vysokú šancu na úspech v presadení tej Vašej inovácie.


Dobrý učiteľ dokáže u žiakov/študentov vzbudiť záujem o svoju „látku“. Dokáže nadchnúť druhých a pomôcť im pochopiť malú mozaiku toho, čo tvorí dnešný svet. Zážitok z učenia sa a objavovania sveta zostáva potom s nami po celý život. Ak v nás učiteľ veril, podporoval nás, a pomáhal nám chápať súvislosti, seba ako aj druhých, tak nám do života priniesol vzácne bohatstvo, s ktorým disponujeme po celý život.


V duchu týchto myšlienok sa uskutočnila medzinárodná konferencia Learn&Lead 2019 v apríli 2019 v Žiline.  Ponúkla účastníkom pohľad do zákulisia inovatívneho rozvojového konceptu Learn&Lead (Uč sa a veď) pre učiteľov a lektorov cudzích jazykov v ich synergickom napojení na rast a rozvoj jazykovej školy. Uskutočnila sa v rámci medzinárodného projektu programu Erasmus+ „HAPPY SCHOOL 2020“ a v programe vystúpili domáci i zahraniční hostia. Hlavné ciele konferencie boli:

  • vzbudiť záujem u ľudí pracovať na modeloch kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách,
  • predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn&Lead ako aj postupy pri ich tvorbe a zavádzaní,
  • odprezentovať projekt HAPPY SCHOOL 2020 ( 2018-1-SK01-KA104-046112).


Najväčší prínos z pohľadu účastníkov konferencie bolo vystúpenie Gabriely Lojovej (Doc., PhDr., PhD.) na tému „Prístup zameraný na potreby jednotlivca“. Zdôraznila v ňom potrebu zamerania sa na individuálnych študentov/žiakov. „ Našou úlohou je učiť tak, ako sa učia naši žiaci, nie tak, ako sme sa niekedy naučili.“ Gabriela Lojová.

Nové poznatky o viacnásobnej inteligencii podľa Howarda Gardnera, metodike CLIL alebo Bloomovej taxonómii sú len malý základ toho, čo všetko dnešní učitelia musia vedieť. Dnes nestačí, aby učitelia učili, dnes je absolútne nevyhnutné, aby sa učitelia učili. Dnes nestačí vedieť, je potrebné vedieť ako danú vedomosť využijem v živote. Dnes je absolútne nevyhnutné poznať aktuálne trendy a to, kam sa svet vyvíja. Znalosť o priemyselnej revolúcii 4.0 prináša hrôzu v očiach tých, ktorí o tom počujú po prvý krát, pre tých otvorenejších je to príležitosť vyniknúť a napojiť sa na prirodzený jav v našej spoločnosti. Tej, v ktorej v budúcnosti budeme my a naše deti ďalej žiť a pracovať. Budúcnosť tvoríme dnes, nie je čas na váhanie a odkladanie dôležitého. Kriticky a tvorivo myslieť, rozvíjať medziľudské vzťahy, vedieť komplexne riešiť problémy či koordinovane vedieť pracovať v tíme, to všetko sú atribúty moderného človeka na trhu práce v roku 2020.


“Dnes nestačí, aby učitelia učili, dnes je absolútne nevyhnutné, aby sa učitelia učili.”


Konferencia Learn&Lead predstavila inovatívny model riadenia prevádzky jazykovej školy a ponúkla víziu Learn&Lead, ktorá sa začala tvoriť v roku 2009 v jazykovej škole HARMONY ACADEMY v Trnave.  Dnes sú na ňu napojené jazykové školy združené v Asociácii jazykových škôl SR a partnerstvá má vytvorené vo Veľkej Británii, Francúzsku, Lotyšsku ako i Česku či Malte alebo Taliansku. Celá cesta je monitorovaná nezávislými hodnotiteľmi Národnej agentúry programu Erasmus+.


Odborným garantom konferencie bola Fakulta manažmentu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, partneri konferencie boli Národná agentúra programu Erasmus+, Asociácia jazykových škôl SR. Mediálnym partnerom bola redakcia Týždeň a medzi sponzorov konferencie patrili pani Alexandra Kovácsováa firma ZUTOM s.r.o.. Všetkým im aj touto cestou ďakujeme a oceňujeme ich vklad a podporu podujatiu.


Strategický partner pri vývoji softvérového riešenia pre účely implementácie Learn&Lead do prevádzok škôl je spoločnosť Amber IT Solutions na čele s Jure Granić Skenderom. „Learn&Lead je vyvinutý ako nadstavbový riadiaci modul v Amber IT riešení, ktorý dopĺňa tento komplexný systém riadenia prevádzky školy o kariérnu cestu rozvoja lektora v priamom napojení na jeho/jej možnú účasť pri riadení kurzov, vedení lektorov a rozvoja svojej špecializácie priamo za chodu školy. Model Learn&Lead je odborno-obchodno-ekonomické riešenie pre školy, ktoré hľadajú cestu zabezpečenia trvalého rastu a rozvoja svojich škôl v dnešnej turbulentnej a rýchlo sa meniacej dobe, “ dodáva Jana Chynoradská.


Je to vynikajúci koncept, ktorý má uplatnenie bez hraníc. Od júna bude k dispozícii jazykovým školám na Slovensku, v Chorvátsku, Francúzsku ako aj v iných krajinách Európy, ktoré budú mať možnosť dozvedieť sa všetky podrobnosti o funkcionalitách a prínosoch tohto riešenia priamo pri testovaní.


Inovácia Learn&Lead vznikla s učiteľmi aj pre učiteľov. Rastie a rozvíja sa spolu s nimi, a preto je ich spätná väzba veľmi vzácna a dôležitá. Ako vnímali konferenciu oni?


„Výborný a zmysluplný program, kvalitný výber prednášajúcich, diskusné skupiny a networking. Páči sa mi, že zmýšľate o vzdelávaní komplexne, v zmysle kooperácie a spájania síl na ceste za spoločným cieľom.“  

Mária Harmaňošová


„Boli to úžasné dva dni, kde som spoznala veľa inšpiratívnych ľudí a dozvedela sa cenné informácie. Váš projekt je úžasný a samotný názov učiť sa a viesť ako aj jeho podstatu vyjadrenú v myšlienke učiacej sa spoločnosti už mám vo svojom slovníku a odovzdávam ju ďalej.“

Jana Schubertová


„Gratulujem Vám v úspechom, projektom a nadšeniu a nevzdaniu sa. Tiež uznanie tímu dievčat, ktoré to tam všetko držali pod kontrolou. Takýto ľudia inšpirujú ďalších, a tou som aj ja. Ďakujem!“

Soňa Petrášová


„Hoci som učiteľka anglického jazyka na strednej odbornej škole, niektoré vstupy vašich kolegov ma veľmi oslovili. My v štátnych školách nemáme až toľko možností, nakoľko máme pevné cieľové požiadavky, ale ja som toho názoru, že vždy sa dá niečo zlepšiť.“ Martina Sloviaková


„Môj najdôležitejší postreh je, že dokážete svojím zápalom za myšlienku Learn & Lead zapáliť veľa ľudí. Bola som veľmi potešená, že sa Vám podarilo zapojiť Anglolang aj podnikateľov, vytvorilo to perfektnú synergiu, ktorá poukazuje na to, ako všetko so všetkým súvisí.“

Zuzana Štefániková


Atmosféru z konferencie, ktorá bola energizujúca, inšpirujúca a podnecujúca prehodnocovať štandardné postupy práce učiteľov a vedenia na školách si môžete vychutnať aj v týchto záberoch.


HAPPY SCHOOL 2020 sa prehupol do svojej druhej polovice a tímy HARMONY ACADEMY, PLUS Academia a IPA Slovakia ďalej pokračujú v nastavenom projekte. Jeho výsledky ako aj konkrétna ponuka pre školy budú odprezentované na konferencii Learn&Lead 2020, ktorá sa uskutoční na jar budúceho roka. Už teraz sa môžeme tešiť na ďalšie novinky a aktualizácie, ktoré vychádzajú z jazykového vzdelávania, ale presahujú ho do rozvoja systémov celoživotného vzdelávania.


UČ SA A VEĎ je možná voľba pre každého, kto má na starosti vzdelávanie, rast a rozvoj ľudí.

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie