November 8, 2021

Walk & Talk

Od obrazovky do lesa.

Walk & Talk

„Zlepšiť sa v angličtine, byť viac v prírode, prebudiť viac kreativity, viac pohybu“. Harmony Academy našla riešenie, aby ste nemuseli hľadať kompromis, ako si nájsť čas na tieto predsavzatia. Spojila ich do jednej aktivity s názvom Walk & Talk. Budete v prírode a zároveň hovoriť anglicky. Budete riešiť kreatívne úlohy a ani nepostrehnete, že pritom prejdete aj 6 kilometrov. Na niektoré z otázok k výučbe angličtiny v prírode nájdete odpovede v nasledujúcom rozhovore s Janou Chynoradskou, riaditeľkou Harmony Academy a inovačného centra Learn & Lead.

Pri výučbe angličtiny v prírode si oddýchnu oči, myseľ aj telo, budeme môcť byť spolu s priateľmi, či rodinou alebo sa zoznámime s novými ľuďmi. Zároveň si budeme upevňovať našu angličtinu. Ale myslíte, že sa dokážeme v lese a pri chôdzi plne sústrediť, aby sme dokázali viesť konverzáciu v cudzom jazyku, ak v ňom nie sme zatiaľ úplne doma?

Určite áno. Obzvlášť v dnešnej dobe, ktorá je presýtená technológiami a my sme nútení počas dňa pracovať online. Dnes už vieme, že každý jeden človek disponuje rôznymi typmi inteligencií. Čím viac o sebe vieme a dokážeme sa efektívne riadiť a rozvíjať, tým lepšía šťastnejší život môžeme mať. Tento typ učenia sa angličtiny je obzvlášť vhodný pre tých, ktorí uprednostňujú učiť sa v pohybe (priestorová alebo fyzikálna inteligencia). Je vhodnou alternatívou i pre tých, ktorí cielene vyhľadávajú prírodu pre inšpiráciu, oddych a relax. Čím viac je prostredie,v ktorom sa človek učí (nielen) cudzí jazyk pohodovejšie a prirodzenejšie, tým efektívnejší a rýchlejší výsledok dosiahnete.

 

„Učiť sa cudzí jazyk efektívne nie je o učení sa slovíčok, ale o schopnosti komunikovať svoj zámer druhým.“

 

Pri výučbe v triedach, aj online, máme k dispozícii online slovníky, interaktívne tabule a cvičenia. A čo v lese, čo ak nám vypadne internet v mobile a nebudeme vedieť nájsť správne slovíčko?

To je dobrý postreh! A čo by ste urobili, keby ste boli v cudzej krajine a vidíte okolo seba „len“ ľudí? Spýtali by ste sa niekoho, či nie? Tento koncept učenia sa a rozvoja angličtiny napomáha, okrem iného, i k rozvoju medziľudských vzťahov a komunikácii ako takej. Učí nás spolupráci a aktívnemu prístupu k riešeniu problémov. Priamo v lese, s ostatnými zažijete dynamické učenie sa bez stresu a zbytočného memorovania. Ľahučko a prirodzene v komunikácii s druhými. Učiť sa cudzí jazyk efektívne nie je o učení sa slovíčok, ale o schopnosti komunikovať svoj zámer druhým.

Cudzí jazyk sa naučíme najlepšie tak, že ho budeme používať, čo sa nám pri programe Walk & Talk bude dariť veľmi intenzívne, ale kto nás usmerní, ak nám uletí gramatika alebo budeme používať nesprávne spojenia?

Walk & Talk je premyslený metodický proces, počas ktorého je dôraz kladený na plynulosť prejavu, nie jeho presnosť. Tá je dôležitá a určite má svoje miesto i počas našej anglickej prechádzky,ale to, či vám niekto bude alebo nebude rozumieť, zistíte priamo v otvorenom dialógu. Budete si môcť pomáhať a podporovať sa v hľadaní odpovedí na otázky, ktoré budú predmetom cielených tvorivých aktivít. Zároveň bude mať každý účastník možnosť stráviť s lektorom čas „one-to-one“, počas ktorého sa mu dostane individuálna starostlivosť a podpora.

Ako si vyberáte lokality k prechádzkam? Je miesto, kde Vám môžeme zasielať nejaké tipy pre budúce výlety Walk & Talk?

Miesta pre Walk & Talk vyberáme na základe odporúčania a veľmi radi uvítame i tipy a rady od našich priateľov, známych či členov a našich študentov. Už od januára 2022 pripravujeme Walk & Talk Challenge, počas ktorého budú vytipované miesta po Slovensku. Jeden z mojich vytúžených zahraničných tipov je malebné Škótsko, takže čas ukáže ako sa nám bude dariť k nemu priblížiť viac a zrealizovať i medzinárodný Walk & Talk v zahraničí v roku 2022.

Presunuli ste výučbu z tried pred obrazovky a teraz smerujete do prírody. Aké ďalšie prekvapenia chystáte?

Áno, presúvame klasickú výučbu do nových prostredí a postupne predstavujeme nové programy, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom zvýšiť sebavedomie a rozvinúť ich anglický potenciál do maxima. Budujeme spolu s nimi ich nové medzinárodné identity, ktoré im pomôžu presadiť sa doma i v zahraničí. Už od decembra štartujeme náš prvý „polmaratón“, podrobnosti ktorého predstavíme už čoskoro!

A čo by ste odkázali možným záujemcom na záver?

Rada by som doplnila ešte jednu podstatnú informáciu. Celý koncept Walk & Talk vychádza z aktuálneho medzinárodného projektu „Transformation of a traditional language school by means of a business model innovation“, ktorý je našou iniciatívou v programe Erasmusplus. Sme v jeho polovici a máme zozbierané údaje z prieskumov a analýz tak študentov, zákazníkov jazykových škôl ako aj ich manažérov a samotných majiteľov. Jednoznačne z týchto prieskumov vychádza fakt, že ľudia sa chcú učiť angličtinu spojenú s pohybom a osobnostným rozvojom. Tento náš krok vpred sa preto opiera o údaje, ktoré spolu s nami spracováva odborný tím Fakulty manažmentu a ekonomiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a spolu s tímami jazykových škôl z Chorvátska, Lotyšska, Česka a Slovenska pracuje na tvorbe nového modelu fungovania jazykovej školy, ktorý ju úspešne prenesie do postcovidovej doby.

A keď nám to počasie dovolí,tak bude možné i bonus kúpanie v Orešanskej priehrade😊.

Registrácia je v plnom prúde a osobne sa teším na každého jedného účastníka už teraz! Nová Harmony Academy je o výzvach, ktoré vás posilnia a posunú vpred.

Máte nápad na miesto pre budúci výlet Walk & Talk?     

Napíšte nám na: info@harmony.sk

Ďakujeme  za rozhovor, aj inšpiráciu. A ak by ste sa radi pridali a zlepšili si svoju angličtinu v pohybe, v lese a so skúseným jazykovým lektorom nablízku, môžete sa registrovať na tomto odkaze. Vidíme sa už 20.11.2021 v Malých Karpatoch.    

Pokračujte v čítaní

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie