09/2010
-
08/2012

Learn & Lead

Zriadili sme tri centrá inovácií pre učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní a získali sme našu prvú akreditáciu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Viac projektov

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie