Learn & Lead

09/2010
-
08/2012

Výstupy z projektu:

Zriadili sme tri centrá inovácií pre učiteľov, lektorov a manažérov v organizáciách projektových partnerov

 • HARMONY ACADEMY/ Slovensko
 • Pilgrims/ Veľká Británia
 • GLS/ Francúzsko

Vytvorili sme inovatívne moduly pre učiteľov, lektorov a manažérov škôl

 • Creativity in Leadership
 • Student-centred Approach
 • Multiple Intelligences
 • Application of CLIL in Foreign Language Teaching and Training
 • Coping with Change
 • Linguistic Improvisation Techniques
 • Teachers as Leaders

Získlali sme akreditáciu Ministerstva školstva pre tri inovatívne vzdelávacie programy pre učiteľov cudzích jazykov

 • Prístup zameraný na potreby žiaka
 • Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov na druhom stupni základných škôl
 • Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie vo vyučovaní cudzích jazykov

More Projects

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.