Learn & Lead

09/2010
-
08/2012

Výstupy z projektu:

Zriadili sme tri centrá inovácií pre učiteľov, lektorov a manažérov v organizáciách projektových partnerov

  • HARMONY ACADEMY/ Slovensko
  • Pilgrims/ Veľká Británia
  • GLS/ Francúzsko

Vytvorili sme inovatívne moduly pre učiteľov, lektorov a manažérov škôl

  • Creativity in Leadership
  • Student-centred Approach
  • Multiple Intelligences
  • Application of CLIL in Foreign Language Teaching and Training
  • Coping with Change
  • Linguistic Improvisation Techniques
  • Teachers as Leaders

Získlali sme akreditáciu Ministerstva školstva pre tri inovatívne vzdelávacie programy pre učiteľov cudzích jazykov

  • Prístup zameraný na potreby žiaka
  • Aplikácia metódy CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov na druhom stupni základných škôl
  • Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie vo vyučovaní cudzích jazykov

More Projects

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.