09/2023
-
04/2026

Vytvorenie siete excelentných ULCA škôl

Vytvárame sieť excelentných ULCA škôl a sieťujeme expertov naprieč rôznymi typmi škôl v regióne EÚ, ktorí sa plne napájajú na inováciu Learn & Lead, ktorej základom je prístup zameraný na potreby žiaka, seba rozvoj učiteľa Learn & Lead a transformácia tradičnej školy a učiacu sa organizáciu.

Viac projektov

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie