Learning, training and working for better perspectives and employability

09/2015
-
09/2017

Tento projekt sa realizoval pod hlavičkou Asociácie jazykových škôl SR a posilnil v nej rozvojovú stratégiu Learn & Lead. Okrem výstupov z projetku uvedených dole si môžete prečítať viac informácií o tomto projekte na samostatnej webovej stránke www.prolantcap.eu.

Výstupy projektu:

  • Vytvoriť štruktúrovanú kariérnu cestu pre lektorov cudzích jazykov, ktorí nie sú v tradičnom vzdelávacom systéme – The PROLANT Cap Trainer Competence Framework
  • Vybudovať dva sektory - špecifické jazykové školiace programy (jeden pre vybudovanie turizmu a jeden pre automobilový priemysel) pomocou metódy CLIL

Tento projekt získal ocenenie BEST PRACTICE Národnou agentúrou programu Erasmus+ Slovenskej republiky.

More Projects

Harmony katalóg 2021

Prehľadný katalóg ponúk Harmony v PDF verzii na stiahnutie.