09/2015
-
09/2017

Vzdelávanie, odborná príprava a práca pre lepšie vyhliadky a zamestnateľnosť

Dotvorili sme kariérnu cestu rozvoja lektora Learn & Lead o špecializáciu v metodike CLIL a vytvorili sme dva sektorovo-orientované jazykové kurzy.

Viac projektov

Náš newsletter

Aktuálne informácie o produktoch, podujatiach ako aj tipy pre osobnostný, kariérny a organizačný rozvoj

Moderné riešenia pre moderné organizácie